Z harfi ile baslayan tabirler

1 2

Zırnık Zirve
Zıt Şeyler Zıvana
Ziyafet Ziyan
Ziyaret Ziyaretçi
Ziynet Eşyası Zor Kullanmak
Zorla Almak Zorluk
Züccaciyeci Züğürt
Zühal Yıldızı Zühre Yıldızı
Zuhruf Suresi Züht
Zülfikar Zülkarneyn (a.s.)
Zülkifl (a.s.) Zulmet
Zülüf Zulüm
Zümer Suresi Zümrüt
Zünnar Zürafa
Zurna Zurnacı

1 2