Rüyada Et görmek

Rüyada Et görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Pişmiş et görmek yahut onu yemek kolaylıkla elde edilen hayır ve menfaate, Eti kızarttığını ya da kebap yaptığını görmek kendisinin yahut bir yakınının hastalanmasına, Kasaptan et aldığı halde onu eve götürmediğini görmek hastalıktan so a şifaya, Kasapttan aldığı eti eve getirip, onu afiyetle yemek güzel nimetlerle rızıklanmaya, Etin parçalanarak dağıtıldığını görmek, varlıklı birinin vefatı ile birlikte malının vereseler tarafından taksim edilmesine, Pişmemiş et gıybet ve üzüntüye, Sığır eti sıhhate ve ucuzluğa; at, arslan ve kaplan eti şeref ve yüceliğe, katır eti hastalık ve maraza, deve eti düşman malına, devekuşu eti kır ve ormanlık yerlerden rızka, kaz ve ördek eti mal ve nimete, ceylan eti güzel bir kadının malına, kümes hayvanlarının eti refah ve mala, kuş etleri gaddar kimsenin malına, fil eti büyük bir kimseden az bir mala, Et dilimleri rızka yahut gizlenen şeyin açığa çıkmasına, Üzerinde et parçalanan kütük, insanları biribirine düşüren kötü niyetli birine, Terbiye edilmiş yahut kıyma yapılmış et bekar için eşe, kadın için erkek çocuğa, diğerleri için kazançlı ve karlı bir ortaklığa, Et yemeği afiyet ve güzel geçime, Her çeşit etli yemek fakir için zenginliğe, durumu iyi olanlar için ilme, faydalı rızka ve sevince delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Yağ.)


Molla Cami: Rüyada görülen et, eğer pişmiş ise, mala işarettir.Çiğ etin tümü, ağn, hastalık ve izdıraplara işarettir.Kasaptan et almak, musibet ve kedere işarettir.Taze et ölüme ve gıybet etmeye de işarettir.Rüyada bir insanın ctini gören kimse,o insanın gıybetini eder.Rüyada kendi vücüdunun etini yediğini gören kimse, kendi kazancından ve elinin emeğiyle meydana getirdiği şeyden yer.Bir kadın diğer kadının etini yediğini görse, o kadın diğer kadınla sevicilik eder.Rüyada kendi etini yediğini gören, ana yapar.Yılan eti düşman tarafından bir maldır. Eğer yılan etip pişmiş olmayıp çiğse, onu yiyen kimsenin, düşmanının gıybetine düşmesine işarettir.Yırtıcı hayvanlann eti, maldır. Yırtıcı kuşların eti de böyledir.Domuz eti haram maldır.Pastırma görmek, ölüleri gıybet etmeye işarettir. Bir kimsenin rüyada zayıf et yemesi onun malca noksanhğına işarettir.Bir kimsenin rüyada eliyle dokunmaksızın görmüş olduğu erkek deve eti,baba ve bir düşman tarafından meydana çıkacak mala işarettir. Eğer o ete eliyle dokunursa, o kimseye kaba bir düşman tarafından bir keder isabeteder. Erkek deve etini pişmiş olduğu halde yiyen kimse, bir adamın malını yer ve çokça hasta olur, so a yine kurtulur,Sığır eti zahmet, meşakkat ve az iş yapmaya işarettir. Rüyada kendi evinde yüzülmüş, parçalanmış koç eti gören kimse, tanımadığı bir adamla buluşur ve ziyafet yapmak suretiyle görmediği ve tanımadığı bir kimseyi davet ederveya birtakım dost ve arkadaş kazanıp onlarla mesrur olur. Eğer kendi evinde yüzülmüş, ancak parçalanmamış koç eti görse, o kimsenin aniden göreceği bir bela ve musibete işarettir. Eğer koyun eti yağlı ise, o kimse bir ölünün malına varis olur.


Molla Cami: Bir kimse rüyada çiğ et yediğini görse, bu rüya hayırdır. Eğer çiğ eti görse ve onu yemese bu rüya iyi değildir.Bir kimse rüyada pişmiş eti yediğni görse, o kimsenin malı artar. Eğer pişmiş eti ihtiyar bir adamla beraber yese, o kimsenin ileri gelenler yanında kadri ve şanı yücelir.Kebap edilmiş sığır eti, korkudan emin olmaktır. Eğer bir çocuk bekliyorsa,doğacak çocuk oğlandır. Bazı tabirciier kebap edilmiş sığır eti,rızka ve ucuzluğa işarettir,dediler.Rüyada sığır veya öküz eti yediğim gören kimse, hakime götürülür.Tavuk eti kadın tarafından menfaatlanmaya işarettir.Et hastalıktan şifa bulmaya üzüntü, keder ve sıkıntıların gitmesine işarettir.Haramlığına icma vaki olmuş et. haram maldır.Kuş eti yolculuk yapmak suretiyle fayda elde etmektir, Bazen de rüyada kuş eti yemek, Cennete ve kişiyi Cennete yaklaştıran salih amellere İşarettir.Vahşi hayvan eti helal olan rızıktır. Bazen onda bulunan bir sebepten dolayı meşakkat ve tehlikeye de işarettir.Balık eti, kolay kazanılan ve afiyetli bir nzıktır. Bazen balık eti, deniz tarafından temin edilecek menfaata işarettir.İnsan eti, düşmana galip gelmektir. Tanınmayan et ve kan görmek, galip gelmeye ve fitneye işarettir.Kuş etleri pişmiş veya kebap yapılmış olduğu halde bir kadın tarafından hile ve zulümle elde edilecek rızık ve maldır. Eğer iyice pişmemişse, rüya sahibinin bir kadını zalim olduğundan gıybet etmesine işarettir.Rüyada yenmesi helal olmayan kuş etini yediğini gören kimse, hilekar vezalim bir kavmin malını yer.Ördek eti, erkeklerden mütedeyyin ve salih kimseler tarafından meydana gelecek menfaata işarettir.Kebap edilmiş veya kızartılmış kuş yavruları, zahmet ve meşakkat içinde kazanılacak bir maldır.Bir kimse rüyada kendi etini fazla görse, o kimsenin geçimi yoluna girer.Eğer o kimse hasta ise, kurtulur,Bir kimse kendi etinin noksan olduğunu görse, o kimsenin işlerinin durgunluguna veya hastalıgına yahut kendi durumunun ya da ticaretinin noksanlığına işarettir.Abid ve zahid bir kimse rüyada kendi etinin fazla oldugimu görse, ibadet yapmaktan usanır, dünya ve zevkleriyle meşgul olur. Abid ve zahid bir kimsenin kendi etini eksik görmesi, yukarda geçen tabirin aksinedir.Meçhul et helak olmuş kimselerin geriye bıraktıkları maltanna işarettir. Rüyada insan eti aldığını gören kimse, geçerli olmayan bir mal satın alır.Bir kimse rüyada kendi etinin siyah ve gök renkte yahut parça parça kesilip yere düştügünü görse, o kimseye arız olacak şiddetli bir azaba veya tutulacağı bir hastalığa işarettir.Bir kimse rüyada kendisinde gördüğü fazla eti yerse,o kimse malının kazancını yer.Sermayesini bırakır.Rüyada kendisinin fazla olmayan etini yediğini gören kimse,sermayesini zayi eder, veya bir iş yaptığından dolayı pişman olur.


Nablusi: Rüyada görülen et, eğer pişmiş ise, mala delalet eder. Çiğ etin tümü, ağrı, hastalık ve ızdıraplara delalet eder. Kasaptan et almak, musibet ve kedere delalet eder. Taze et ölüme ve gıybet etmeye de delalet edr.
Rüyada bir insanın etini gören kimse, o insanı gıybet eder. Rüyada kendi vücudunun etini yediğini gören kimse, kendi kazancından ve elinin emeğiyle meydana getirdiği şeyden yer.
Bir kadın diğer kadının etini yediğini görse, o kadın diğer kadınla sevicilik eder. Rüyada kendi etini yediğini gören, zina yapar.
Sarı renkli sığırın zayıf eti hastalığa delalet eder. Yılan eti düşman tarafından bir maldır. Eğer yılan eti pişmiş olmayıp çiğse, onu yiyen kimsenin, düşmanının gıybetine düşmesine delalet eder. Yırtıcı hayvanların eti, sultan tarafından maldır. Yırtıcı kuşların eti de böyledir. Domuz eti haram maldir. Pastırma görmek, ölüleri gıybet etmeye delalet eder. Bir kimsenin rüyada zayıf et yemesi onun malca noksanlığına delalet eder.
Bir kimsenin rüyada eliyle dokunmaksızın görmüş olduğu erkek deve eti, baba ve kuvvetli bir düşman tarafından meydana çıkacak mala delalet eder. Eğer o ete eliyle dokunursa, o kimseye kaba bir düşman tarafından bir keder isabet eder. Erkek deve etini pişmiş olduğu halde yiyen kimse, bir adamın malını yer ve çokça hasta olur, sonra yine kurtulur. Bazı tabirciler, rüyada erkek deve eti yiyen kimse, melikten mal ve menfaat elde eder, dediler.

Sığır eti zahmet, meşakkat ve az .iş yapmaya delalet eder. Rüyada kendi evinde yüzülmüş, parçalanmış koç eti gören kimse, tanımadığı bir adamla buluşur ve ziyafet yapmak suretiyle görmediği ve tanımadığı bir kimseyi davet eder, veya birtakım dost ve arkadaş kazanıp onlarla mesrur olur. Eğer kendi evinde yüzülmüş, ancak parçalanmamış koç eti görse, o kimsenin aniden göreceği bir bela ve musibete delalet eder. Eğer koyun eti yağlı ise, o kimse bir ölünün malına varis olur. Eğer zayıfsa, o ölüye varis olmaz.
Bir kimse rüyada çiğ et yediğini görse, bu rüya hayırdır. Eğer çiğ eti görse ve onu yemese bu rüya iyi değildir. Bir kimse rüyada pişmiş et yediğini görse, o kimsenin malı artar. Eğer pişmiş eti ihtiyar bir adamla beraber yese, o kimsenin melikler yanında kadri ve şanı yücelir. Kebap edilmiş sığır eti, korkudan emin olmaktır. Eğer bir çocuk bekliyorsa, doğacak çocuk oğlandır. Bazı tabirciler kebap edilmiş sığır eti, rızka ve ucuzluğa delalet eder, dediler. Rüyada sığır veya öküz eti yediğini gören kimse, hakime götürülür.
Tavuk eti kadın tarafmdan menfaatlanmaya delalet eder. Bazan et sinirli kimsenin halimleşmesine delalet eder. Et hastalıktan şifa bulmaya üzüntü, keder ve sıkıntıların gitmesine delalet eder. Haram-lığına icma vaki olmuş et, haram maldır. alimler arasında hakkında ihitlaf edilmiş et, mala veya şüpheli olan nikaha delalet eder.

Kuş eti yolculuk yapmak suretiyle fayda elde etmektir. Bazan da rüyada kuş eti yemek: «İştahlanacakları kuş eti ve (etraflarında dolanırlar)». (Sure-i Vakıa, ayet 21) mealindeki ayet gereğince, Cennete ve kişiyi Cennete yaklaştıran salih amellere delalet eder. Vahşî hayvan eti helal olan rızıktır. Bazan onda bulunan bir sebepten dolayı meşakkat ve tehlikeye de delalet eder. Balık eti, kolay kazanılan ve afiyetli bir rızıktır. Bazan balık eti, deniz veya sultan tarafından temin edilecek menfaa-ta delalet eder.
İnsan eti, düşmana galip gelmektir. Tanınmayan et ve kan görmek, galip gelmeye ve fitneye delalet eder. Kuş etleri pişmiş veya kebap yapılmış olduğu halde bir kadın tarafından hile ve zulümle elde edilecek rızık ve maldır. Eğer iyice pişmemişse, rüya sahibinin bir kadmı zalim okluğundan, gıybet etmesine delalet eder.
Rüyada yenmesi helal olmayan kuş etini yediğini gören kimse, hilekar ve zalim bir kavmin malım yer. Ördek eti, erkeklerden mütedeyyin ve salih kimseler tarafından meydana gelecek menfaata delalet eder. Kebap edilmiş vey kızartılmış kuş yavruları, zahmet ve meşakkat içinde kazanılacak bir maldır. İnsan eti kişinin kazancından sıhhat ve hastalığından veya malından yahut ticaret edecek şeyinden veyahut din ve takvasında yahut helal ve harama bakmasından veyahut yumuşak ve sinirli, kederli ve sevinçli olmasından ve kendisine gelecek bela ve ayıptan ibarettir.

Bir kimse rüyada kendi etini fazla görse, o kimsenin geçimi yoluna girer. Eğer o kimse hasta ise, kurtulur. Bir kimse kendi etinin noksan olduğunu görse, o kimsenin işlerinin durgunluğuna veya hastalığına yahut kendi durumunun veyahut kölesinin ya da ticaretinin noksanlığına delalet eder.
abid ve zahid bir kimse rüyada kendi etinin fazla olduğunu görse, ibadet yapmaktan usanır, dünya ve zevkleriyle meşgul olur. Abid ve zahld bir kimsenin kendi etini eksik görmesi, yukarda geçen tabirin aksinedir.
Meçhul et helak olmuş kimselerin geriye bıraktıkları mallarına delalet eder. Rüyada insan eti aldığını gören kimse, geçerli olmayan ve harcanmayan bir mal satın alır. Vali olan bir kimse rüyada kendi etinde fazlalık görse, o valinin icraatı şöhret bulur. Malı çoğalır. Bazan çok sinirli olur. Bazan da insanın etinin fazlalığı sevince, noksanlığı da üzüntü, keder ve sıkıntılara delalet eder.
Bir kimse rüyada kendi etinin siyah ve gök renkte yahut parça parça kesilip yere düştüğünü görse, o kimseye arız olacak şiddetli bir azaba veya tutulacağı bir hastalığa delalet eder. Bazan bu rüyayı görenin gemisi açılır, ya da yorgan veya yastığı kesilir.
Bir kimse Tüyada kendisinde gördüğü fazla eti yerse, o kimse malının kazancını yer. Sermayesini bırakır. Rüyada kendisinin fazla olmayan etini yediğini gören kimse, sermayesini zayi eder, veya bir iş yaptığından dolayı pişman olur.


Seyyid Süleyman: Danyal (A.S.) diyor ki: Rüyada pişmiş et görmek ve yemek; kolaylıkla hasıl olan hayır ve menfaate işarettir. Kebap görmek ve yemek ise, yorgunluk ve meşakkate delalet eder. Çiğ et görmek ve yemek; sıkıntı, yorgunluk, ve hastalıktır. Alıp satmak; musibet ve üzüntüdür. İnsanın kendi etini yemesi, ailesi ve akrabaları hakkında gıybete işarettir. Bir rivayete göre, sonradan nadim olacağı yani pişmanlık duyacağı bir işi işlemesine delalet eder. İnsan eti; gıybet, idam edilmiş adamın eti; büyük bir kimseden elde edilen haram maldır.
Kirmani demiştir ki: Tencerede pişmiş et, rızk ve ni'mettir. Eti kebap olarak pişiren, haram mal alır.
Bazıları demişlerdir ki: Kebap yapılmış koç eti; rüya sahibinin hastalanacağını haber verir. Koyun eti ise zevce veya validesinin hastalığıdır. Kuzu yahut oğlak eti; evladının veya hizmetkarlarının hastalığına işarettir. Kasaptan et aldığı halde, evine getirmediğini gören; hastalanır. Sonra şifaya kavuşur. Halk arasında et dağıtıldığını görmek; büyük bir zatın vefatına, bu suretle malının dağılacağına delalettir. Kokmuş et yediğini gören; haram bir iş yapar.
Ebu Said'ül Vaaz diyor ki: Ne eti olduğu bilinmeyen bir parça et görmek; musibete, taze et; ölüme bir rivayete göre gıybete, tuzlu et; musibetten sonra ni'mete, kıyılmış et; hüsran ve zarara, pastırma; saklı mala işarettir.
Yılan eti; düşmandan maldır. At eti; izzet, makam ve mala delalettir.
Katır eti; hastalıktır. Derttir. Sığır eti; sağlık ve ucuzluk, deve eti; düşman malı, devekuşu eti; sahradan hasıl olacak mal, ceylan eti; güzel kadının malı, kaz ve ördek eti ise; mal ve ni'mettir. Kaplan eti şeref ve makam, fil eti; büyük bir zattan kazanılacak bol mal, küçük kuşların eti; gaddar bir adamın malıdır. Tavuk, horoz ve emsali kuş etleri, mal ve refah ile tabir olunur.
Cafer-i Sadık (R.A.) demiştir ki: Rüyada et görmek; dört türlü tabir olunur. Mal, miras, hüzün ve musibet.
Rüyada kuyruk yağı, iç yağı ve emsalini görmek; hayır, ni'met, ucuzluk, bereket, işlerde kolaylıktır. Eti yenmeyen bir hayvanın yağı; haram ile tabir edilir.
Kirmani demiştir ki: Rüyada hayvan yağı görmek ve yemek; rızk artışına işarettir. En iyisi koyun yağıdır.
Beyin görmek ise, hangi hayvana ait olursa olsun; hayır, ni'met, akıl, zeka, salah, takva yani dindarlıktır.