Rüyada Dişlerin Düşmesi görmek

Rüyada Dişlerin Düşmesi görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

Nablusi: Rüyada bir kimsenin dişlerinin düşmesi, akranlarından daha fazla ömrünün olmasına delalet eder. Rüyada bütün dişlerinin düştüğünü ve onları eteğinde veya kucağında tuttuğunu gören kimsenin dişlerinin hepsi düşünceye kadar ömrü olur. Ve onun aile ve hane halkı çoğalır. Bütün dişlerinin düştüğünü ve gözünden kaybolduğunu gören kimsenin akranlarının ölümüne ve aile halkının hastalanmasına delalet eder.
Rüyada dişlerinden birisini kaybettiğini gören kimsenin kabile ve aşiretinden birisi gurbete gider. Kaybettiği dişini bulduğunu görse, gurbete giden şahıs gelir. Eğer bulamazsa o kimse bir daha gurbetten dönmez. Bir kimse üst dişlerinin eline düştüğünü görse, eline mal geçer. Kucağına düştüğünü görse, jerkek evladı olur. Yere düştüğünü görse, musibet ve ölüme delalet eder. Alt dişlerinin düştüğünü gören kimseye, elem, keder ve üzüntü isabet eder.
Borçlu olan bir şahsın rüyada dişleri düşse, o kimsenin borcunu ödemesine delalet eder. Dişlerinden bir dişinin düştüğünü gören kimse, bir .şahsa olan borcunu öder. Veya herkese olan borcunu tamamen öder. Dişlerinden birkaç dişinin düştüğünü gören kimse, alacaklılarının birkaçının borcunu öder. Dişleri ağrımadan birbiri ardmca dökülüp düşse kabul edilmeyecek amellere delalet eder. Eğer ağrıyarak düşseler, o şahsm evinde bulunan bazı şeyin gitmesine ve elden çıkmasına delalet eder.

ön dişler eğer ağrı ile veya kan çıkarak yahut eliyle düşerse, o kimsenin arzu ettiği şey bozulur. Eğer ağrısız olursa malik olduğu şey ondan gider. Bütün dişleri birbiri ardınca dökülüp düşse, evi içinde bulunanların hepsi helak olurlar. Bu rüya sağlam, hür ve misafirler hakkında, uzunca hastalanmalarına; köleler hakkında, azad olmalarına, yolcular için de yüklerinin hafif olduğuna delalet eder.
Dişlerini düşürdüğünü ve eliyle veya sakaliyle yahut kucağında tuttuğunu gören kimsenin neslinin kesileceğine ve bir daha evladı olmayacağına delalet eder. Bazı tabirciler, dişlerinin düştüğünü görmek, bazı dostlarına zarar gelmesine delalet eder, dediler.
Ön dişinin, eline düştüğünü ve bunu bir bez parçasına sarıp muhafaza ettiğini gören kimse, çocuğundan yahut erkek veya kız kardeşinden istifade eder. Bütün dişlerinin düştüğünü ve elinde veya yanında durduğunu görse, o kimsenin nesli çoğalır.
Hiçbir müdahale yapmadan bir dişinin düştüğünü ve eline aldığını yahut bir bez parçasına sararak muhafaza ettiğini gören kimsenin yanında hamile kadın varsa bir çocuğu olur. Eğer hamile kadın yoksa bozuştuğu erkek kardeşiyle veya bir yakınıyla barışır.
Dişin düştüğü yerde kan olursa, o şahsın akrabalarını ziyaret etmediği için günahkar olduğuna da delalet eder. Ancak o şahsın üzerinde borç varsa istenir ve o da bu borcu ödemek için çare aramaya başlar.
Bazı tabirciler, dişlerin düşmesi o kimsenin meydana gelmesini istediği bir şeyin gecikmesine sebep olacak bir maninin çıkmasına; bazıları da dişlerin düşmesi, borçları ödemeye delildir, dediler.
Eğer düşen dişlerinden alırsa, bazan bu rüya pişman olacağı hatalı bir söz söylemeğe ve onu gizli tutmağa delalet eder. Bazan da bu rüya, şer'an dişe ödenen diyet kadar rüya sahibinin borcu olmasına delalet eder.
Dişleri kaybetmek, bazan da mücahitler için oruç tutmanın lüzumuna delalet eder. Dişlerinin düştüğünü ve yemek yiyemediğini gören kimse, fakirleşir. Bir şahsın acısız ve müdahelesiz dişlerinin avu-cu içine düştüğünü görmesi, o dişlerin sayısınca eline para geçmesine delalet eder. Dişlerinin boğazı içine düştüğünü ve onları boğazından bir bir çıkarıp yine yerlerine koyduğunu gören kimsenin, kuyusunun taşları, kuyunun içine düşer ve o da taşları teker teker çıkarıp her birisini yerine koymak ister.
Bazı tabirciler, dişlerinin hepsinin düştüğünü gören kimsenin, ömründen yirmi dokuz veya otuz gün kalır, dediler. Tabircilerden bazıları otuz güne kadar ölür veya otuz altın borçlanır, kuyusu varsa yıkılır, dediler. Bazı tabirciler ise, o kimse şiddetli bir hastalığa yakalanır veya malı nafaka uğrunda harcanır, sonra yine ayrı bir mal kazanır, dediler.