Rüyada Yılan görmek

Rüyada Yılan görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya:

 • Gizli düşmana, kadına, çocuğa, esenliğe, saltanata, beyliğe, kişinin geçimine;
 • Vücudunun herhangi bir yerinden yılan çıktığını görmek aile fertlerinden birinin düşmanlığına,
 • Ağızdan yılan çıkması kötü söz söyleyerek bundan zarar görmeye,
 • Yastık veya yatağı üzerinde yılan öldürmek işinin vefat etmesine,
 • Boğazından yılan çıkıp toprağa girdiğini görmek ecelinin yaklaşmasına,
 • Yılanla boğuşmak düşmanından zarar görmeye,
 • Yılanı öldürmek yahut kesmek düşmanına galip gelmeye,
 • Yılan tutmak korktuğu şeyden eminolmaya,
 • yılana sahip olup ondan korkmadığını görmek yüksek derecelere,
 • Büyük yılan büyük ve güçlü düşmana,
 • Küçük yılan zayıf düşmana,
 • Ağzına yılan girdiğini görmek ilim ehli olmaya,
 • Yılanın uçarak yükseldiğini görmek sevinç ve sürura ermeye,
 • Yir yere yılan düşmesi, oranın yöneticisinin vefatına,
 • Başının üzerinde yılan görmek devlet kademesinde itibar sahibi olmaya,
 • Kab dolusu yılan görmek müslümanlara buğzetmeye,
 • Yeşil yılan din düşmanına
 • Etrafında yılanlar görmek yakınlarının düşmanlığına, onların sokamaması zarar verememelerine,
 • Yılandan korkmak düşman şerrinden emin olmaya,
 • Evde görülen yılan evdeki düşmana, hariçte görülen yılan dışarıdaki düşmana,
 • Yılanın eti, kemiği ve derisi düşmanın malına,
 • Yılanın kendisiyle konuştuğunu görmek düşmanı ile barışmaya yahut hayır ve menfaate ermeye,
 • Yılanın kendisine fena söz söylediğini görmek düşmanı ile kavga etmeye yahut düşmanı yüzünden zarara uğramaya,
 • Altın, gümüş ve diğer madenlerden yılan görmek büyük hayra,
 • Arkadan yürüyen yılan hileli düşmana, .............


  Molla Cami: Rüyada iri ve uzun yılan görmek, korkuya işarettir.Bazen de, iri ve uzun yılan, aile, kadın ve evlattan düşmanlığa işarettir. Bazen de, bu rüya, yaramaz, korkunç ve şerli komşuya işarettir.İri ve uzun bir yılana sahip olduğunu gören kimse büyük bir saltanata nail otur. Rüyada yılan, bir düşman yahut bir devlet ya da, bir hazine veya bir kadın yahut da bir çocuktur. Bir kimsenin rüyada gördüğü ve ondan korkmadığı ejderha, o kimsenin kuvvet ve devletidir.Yılan, mal sahibi düşmandır. Yılanı kendi evine soktuğunu gören kimse, o yılan kendisine hile edecek bir düşmanıdır. Yılanı tuttuğunu gören kimseye emniyet içerisinde bir düşman tarafından mal gelir. Eğer yılanı öldürdüysedüşmanına galip olur. Kendisini yılanın ısırdığını gören kimseye düşmanı tarafından bir eza ve meşakkat erişir.Rüyada yılanı yaktığını görse, düşmanım katleder ve düşmanlarına galip gelir. Yılanın uçtuğunu görse, düşmanları başka bir yere gider.Küçük yılan, küçük çocuktur. Küçük bir yılanı öldürdüğünü görse, küçük çocuğu vefat eder.Rüyada, sokaklarda yılanların gezdiğini görmek o yerde harbin meydana gelmesine işarettir. Yılan avladığını gören kimse düşmanına hile yapmakla onlardan bir şey elde eder. Siyah yılan, hile ve yaramazlığı cihetiyle düşmanının en şiddeti isidir. Yılanın beyazı, zayıf ve kuvvetsiz düşmandır.Bir kimse rüyada, yılanı deliğinden girip çıktığını görse, o kimseyi mahzun edecek şeytanın tasallutuna işarettir.Rüyada yılanla kavga ettiğini görse, kuvvetli düşmanı ile harbeder ve düşmanından korkar ve birbirlerinden ayrılırlar.Eğer yılan onu soksa, bir musibete düşer ve halas olmadan ümid kesilir.Kendi döşeğinde bir yılan öldürdüğünü gören kimsenin hanımı vefat eder.İki parça edilmiş yılanın parçalarını eline aldığını gören kimse, düşmanı bulunan bir kimseden istifade eder. Rüyada yılanın erini çiğ olarak yediğini görse, düşmanına ve düşmanının malına zafer bulur ve bu sebeple sevince erişir. Yılanın etini pişirerek yediğini görse, düşmanına galip ve cihat yüzünden helal mala nail olur. Yılanın, kendisini zehirleyerek vücudunun şiştiğini gören kimsenin bir düşmanı ile düşmanlığı otur ve kendisine istenmeyen bir şey isabet eder. Yılanın zehiri kendisine tesir edip et ve kemiklerini birbirinden ayırdığını görse, o kimse düşmanı ile harbeder ve mağlup olur. Ailesi ve çoluk çocuğu muhtelif şehirlere dağılır.


  Nablusi: Rüyada iri ve uzun yılan görmek, sahra ve vadi ile korkuya delalet eder. Bazan da, iri ve uzun yılan, aile, kadın ve evlattan düşmanlığa delalet eder. Bazan da, bu rüya, yaramaz, korkunç ve şerli komşuya delalet eder.
  İri ve uzun su yılanı zalim için yardımcıya, hakim için ilama delalet eder. İri ve uzun bir yılana sahip olduğunu gören kimse büyük saltanata ve kuvvetli velayete nail olur. Bu-yılanın tenasül uzvunu yuttuğunu gören kimsenin hanımı kötü sözlü olur.
  Rüyada yılan, bir düşman yahut bir devlet ya da, bir hazine veya bir kadın yahut da bir çocuktur.
  Bir kimsenin rüyada gördüğü ve ondan korkmadığı ejderha, o kimsenin kuvvet ve devletidir.
  Yılan, mal sahibi düşmandır. Çünkü rüyada zehirin tabiri maldır.
  Yılanı kendi evine soktuğunu gören kimse o yılan kendisine hile edecek bir düşmanıdır.
  Yılanı tuttuğunu gören kimseye emniyet içerisinde bir düşman tarafından mal gelir. Eğer yılanı öldürdüyse düşmanına galip olur.
  O yılandan iki elleri üzerine mal bulaştığını gören kimsenin düşmanı ölür ve kendisi onun malına varis olur.
  Kendisini yılanın ısırdığını gören kimseye düşmanı tarafından bir eza ve meşakkat erişir.
  Rüyada yılanı yaktığını görse, sultan o kimsenin düşmanını katleder ve düşmanlarına galip gelir. Yılanın uçtuğunu görse, düşmanları başka bir yere gider.
  Küçük yılan, küçük çocuktur. Küçük bir yılanı öldürdüğünü görse, küçük çocuğu vefat eder.

  Rüyada, sokaklarda yılanların gezdiğini görmek o yerde harbin meydana gelmesine delalet eder ve düşman o yer halkına galip olur.
  Yılan avladığını gören kimse düşmanına hile yapmakla onlardan bir şey elde eder.
  Yılan, sultana mensup, çok zalim ve düşmanlığı gizli ve kahredici kötü görünüşlü bir kimsedir.
  Siyah yılan, hile ve yaramazlığı cihetiyle düşmanının en şiddetli-sidir.
  Yılanın beyazı, zayıf ve kuvvetsiz düşmandır.
  Bir kimseye bir yılan yumuşak ve latif söz söylese, o kimseye, düşmanı tarafından halkın taaccüb edeceği bir hayır erişir. Eğer yılan kendisine, gök gürler ve şimşek çakar gibi şiddetli ve dehşetli söz söylese zulüm düşmanına döner. Ancak, bununla beraber yılan sokar ve ısırırsa bu halde zulüm düşmana ait değildir. Çünkü iş, sözden kuvvetlidir. Bu tabir iş üzerine yapılır ve söz terkedilir. Sonunda zafer zulmedilenler üzerine olur ve o düşmandan kurtulur.
  Bir kimse rüyada, yılanı deliğinden girip çıktığını görse, o kimseyi mahzun edecek şeytanın tasallutuna delalet eder.
  Rüyada yılanla kavga ettiğini görse, kuvvetli düşmanı ile harbe-der ve düşmanından korkar ve birbirlerinden ayrılırlar.
  Zafer, onlardan galip gelen içindir. Eğer yılan onu soksa, bir musibete düşer ve halas olmadan ümid kesilir. Kendi döşeğinde bir yılan öldürdüğünü gören kimsenin hanımı vefat eder.

  Rüyada boynunda yılan olduğunu ve bunu keserek üç parça ettiğini gören kimse hanımını üç talakla boşar. Eğer iki parça etse, düşmanından intikamını alır.
  İki parça edilmiş yılanın parçalarını eline aldığını gören kimse, evlad ve akraba sahibi reis ve düşmanı bulunan bir kimseden istifade eder.
  Yılanı kesip üç parça ettiğini görse, düşmanı ile kavgaya girişir ve düşmanına galip gelir ve kendisine düşmanından üç kimsenin boynu eğri ve itaatkar olur. Onlardan birisi reis, diğeri zengin, ötekisi ise akraba ve evlad sahibi biridir.
  Rüyada yılanın etini çiğ olarak yediğini görse, düşmanına ve düşmanının malına zafer bulur ve bu sebeple sevince erişir.
  Yılanın etini pişirerek yediğini görse, düşmanına galip ve cihad yüzünden helal mala nail olur.
  Yılanın, kendisini zehirleyerek vücudunun şiştiğini gören kimsenin bir düşmanı ile düşmanlığı olur ve kendisine istenmeyen bir şey isabet eder.
  Yılanın zehiri kendisine tesir edip et ve kemiklerini birbirinden ayırdığını görse, o kimse düşmanı ile harbeder ve mağlup olur. Ailesi ve çoluk çocuğu muhtelif şehirlere dağılır. Eğer bu halden öldüğünü görse, düşmanı onu öldürür.
  Yılanın sivri dişleri düşmanın kuvvetidir.
  Yılana döndüğünü gören kimse bir halden diğer hale geçer, Müslüman cemaatına düşman olur.

  Kendi evinin yılanlarla dolduğunu ve onlardan korkmadığını görse, o kimse kendi evinde nefsine düşkün insanları ve Müslüman düşmanlarını görür.
  Rüyada görülen su yılanları maldır.
  Rüyada yakasında ve kolunda korkmadığı beyaz ve küçük yılanın olduğunu görmesi, faydalı maldır.
  Rüyada zehirsiz, sıkıntısız, kendisine itaat ve dilediği gibi hareket eden bir takım yumuşak yılanlara sahip olmak, rüyayı görenin eline eritilmiş bir takım altın ve külçeler geçmesine ve onları bir yere gömüp gizlemesine delalet eder.
  Rüyada arkadan yürüyen yılan hileli düşmandır.
  Yılanların gözü önünde yürüdüklerini ve etrafında dolaştıklarını gören kimseye, beraberinde bulunan ve ona bir zarar ve ziyan veremeyecek düşmana delalet eder.
  Bir yılanı görüp fakat ona görünmeksizin kaçsa, düşmanından emin olur ve ona zafer bulur. Çünkü bir kimse bir şeyden korksa halbuki o şey tarafından görülmese, o korktuğu şeyden emin olmasına delalet eder.
  Bir kimse rüyada yılanı kendisine doğru çektiğini görse, düşmanın haram olarak malını alır ve ona galip gelir.
  Ölmüş bir yılan görse, kendi çabası olmadan Allahü Teala düşmanını helak eder.
  Zarar ve ziyan vermeksizin birtakım yılanların evine girip çıktıklarım görse, bu rüya akrabalaarından olan düşmana delalet eder. O yılanları yine aynı şekilde kendi evinden başka yerde görse, düşmanının yabancılardan olmasına delalet eder.

  Yılanın iç yağı ve eti, düşman tarafından helal mal veya düşmandan elde edilecek tiryaktır.
  Yılanı iki parça ettiğini görse, düşmanın düşmanlığını yarıda keser, düşmanlık ve hilesini yapmaktan onu meneder. Bu rüyayı gören meükse, diğer bir meliki kahreder veya zahmet çekmeden onu öldür-tür.
  Yılanın derisini altından olarak bulduğunu görse, Kisra meliklerinden bir hazine bulur.
  Bir şehirde yılanların öldürüldüklerini ve onların büyüklerinden birisini kendisinin öldürdüğünü görse, o şehire sahip olur. Öldürdüğü yılanlar diğer yılanlar gibiyse, melikin askerlerinden birini öldürür.
  Yılanı yüksek bir yere çıkıyor görse, rahat, ferahlık ve sevince erişir.
  Yılanın yüksek bir yerden indiğini görse, o yerde bir reis ölür. Yılanla konuştuğunu görene Mısır Firavunlarından bir düşman çıkar.
  Yılan eti yediğini gören kimseye, sevinç, menfaat ve izzet isabet eder.
  Bir yerden bir yılan çıktığını görse, o yerde meydana çıkacak bir azaba delalet eder.
  Yılanın, kendisini yuttuğunu gören kimse, devlet ve saltanata nail olur.
  Başında yılan olduğunu görenin şanı melikler yanında yüce olur.
  Rüyada yılanları çiğneyerek onların aralarında gezinmek, dereler dolusu sellerin akacağı büyük bir yağmura delalet eder. Boynuzlu yılan görse, eğer layıksa Melikin veziri olur, tüccarsa ticaretinde kazanç sağlar.
  Bazen de yılan küffara ve bid'at sahiplerine delalet eder.
  Bir kimse siyah yılanlardan büyük bir topluluğa sahip olduğunu görse, askere kumandan ve büyük mülke nail olur.
  Sidik yolundan çıkan yılan, çocuğa delalet eder. Su yılanı maldır.
  Bostanının yılanlarla dolduğunu görse, o bostandan meydana gelecek büyüme ve gelişmeye, nebatatın fazlalığına ve bereketine delalet eder.
  Yılan, sel ve devlete delalet eder.Bir kimse bir yılan öldürdüğünü görse, bir kadınla evlenir.
  Eğer yılanın bir evden çıktığını görse, o ev harap olur. Ve içerisinde yaşayanlar helak olurlar.
  Hasta olan kimsenin ağzından yılan çıksa, ölmesine delalet eder.
  Ağzına yılanın girdiğini gören kimse düşmanını kahreder.
  Bir kimse kendi ağzından, burnundan, sırtından yahut tenasül uzvunun deliğinden bir yılan çıktığını görse o kimsenin bir çocuğu dünyaya gelir. Eğer yılanı kulağından, karnından ön ve arkasından çıktığını görse o kimse günah işler ve dininde aşırılığa gider.
  Karın yılanı (solucan), insan ile beraber sofrasından yemek yiyen akraba ve ailesine delalet eder. Bundan dolayı solucandan nefret edilen bir şeyi görse, birlikte yemek yediği birisinden ayrılır.
  Bir yılanı beline sardığını görse, o kimse beline kemer takar.Arkasından eliyle yılan çıkardığını gören kimseye akrabaları tarafından bir musibet erişir.Ev yılanı komşu, sahra yılanı, yol kesicidir.Yılan, şer, kıskançlık, hile ve düşmanlıkla yardımdır.


  Seyyid Süleyman: Yılın hilekar bir düşmanı temsil eder. Evinde yılan görenin düşmanı, içeridedir. Hanesinin dışında yılan görenin düşmanı, dışarıdadır. Yılanın eti, derisi, kanı vs. düşmanın malıdır. Bir yılanı öldüren, eliyle parçalayıp kaldıran; hem düşmanını yener, hemde onun malını alır. Yılanın kendisine güzel bir şey söylediğini gören, düşmanıyla barışır. Bir rivayete göre hayır ve menfaat bulur yahut sevinmesine vesile olacak bir mala kavuşur. Yılanın kendisine kötü bir söz söylediğini gören, düşmanıyla kavga eder veya onun yüzünden zarara uğrar. Yılanın kendisine itaat ettiğini gören, ni'met, makam ve i'tibar sahibi olur. Serveti artar. Madenden bilhassa altın ve gümüşten yılan görmek; büyük hayırdır.
  Kirmani demiştir ki: Beyaz bir yılan tuttuğunu gören, büyük mertebeye nail olur. Yanında küçük yılanlar olan siyah bir yılan görenin; malı, itibarı ve yardımcıları artar. Yeşil yılan, din düşmanının sembolüdür. Sarı yılan; hastalık ve zayıf düşmandır. Kırmızı yılan, akrabaları ve taraftarları çok ve kuvvetli bir düşmana delalettir. Kanatlı yılan gören ve onu istediği gibi idare eden, servet sahibi olur. Talihi yaver gider. Ayaklı yılan; Güçlü bir düşmanın ifadesidir. Etrafında birçok yılanlar görenin akrabaları, kendisine düşmanlık ederler. Bu yılanların kendisini soktuğunu gören, akrabalarının zararına uğrar.
  Tırnaklı, pençeli ve boynuzlu yılan; çok sert, haset (kıskanç) ve büyük bir düşmanının ifadesidir. Bir yılandan korktuğunu gören, düşmanının şerrinden emin olur. Gördüğü yılandan korkmadığı halde kaçan, üzüntüye düşer.
  Cabir'ül Mağribi diyor ki: Rüyasında burnundan, memesinden veya cinsel organından yılan çıktığını yahut çıkardığını görenin evladı, kendisine düşman olur. Yılanın kulağından yahut göbeğinden çıktığını görenin ailesi, kendisine düşmanlık eder. Ağzından yılan çıkan, söylediği kötü bir söz yüzünden zarara uğrar.
  Halid'ül-Isfahani bu rüyayı şöyle yorumluyor: Yeninden yılan çıkanın oğlu, kendisine düşman olur. Yastığının veya yatağının üzerinde yılan öldürenin, karısı vefat eder. Boğazından yılan çıkıp toprağa girdiğini gören, yakın zamanda vefat eder. Yılan yumurtası, zayıf düşmanlı tabir olunur. Bir yılanla uğraştığını gören, düşmanının zararına uğrar. Ölü yılan gören, düşman şerrinden muhafaza olur. Yılanı kesip parçalayan, düşmanına galip gelir ve ondan hakkını alır. Bir yılana sahip olduğunu ve ondan korkmadığını gören, yüksek bir dereceye nail olur. Önünde giden bir yılanı tutan, korktuğundan kurtulur.
  Büyük yılan; düşmanlıklarla ifade edilir. Ağzına yılan girdiğini gören, büyük bir ilme nail olur. Ejderhaya sahip olan, bir mevkie gelir. Ejderhanın cinsel organını yuttuğunu görenin, karısı zina eder.
  Ebu Said'ül Vaaz diyor ki: Kara yılan, mal husulüdür.
  Su yılanı gören, hatırlı bir zatla arkadaşlık eder. Bir yılanın uçarak yüksek bir yere çıktığını gören, sevinir. Bir mahalle yılan düştüğünü görmek; o bölge reisinin vefatına işarettir. Başının üzerinde yılan görenin şanı, hükumet yanında yüce olur. Yılanlarla dolu bir kap gören, müslümanlara düşmanlık eder. Ejderha kuvvette ziyadeliktir.
  Cafer-i Sadık rüyayı şunlarla yorumluyor: Gizli düşmanlık, geçim, selamet, saltanat, emirlik, devlet, zevce, evlat, ölüm ve sel.


  Guncel: Rüyada yılan ya da yılan tarafından ısırıldığını görmek, sizi tehdit eden saklı korku ve endişelere işaret eder. Bu rüya, gerçek hayatınızda farkında olmadığınız ya da henüz ortaya çıkmamış gizli bir tehlike ile ilgili uyarı da olabilir. Yılan rüyaları, yanlış ve tehlikeli gönül ilişkileriyle de yorumlanır. Rüyaya giren yılan çevrenizde güvenilmez ve acımasız bir insanı da simgeleyebilir. Pozitif yorum olarak, yılanlar değişimi ve bilgeliği temsil eder. Pozitif değişimin ve kendini yenilemenin rüyalardaki sembollerindendir.

 •