Rüyada Fare görmek

Rüyada Fare görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Fesatçı bir kadına veya hırsıza, korkak ve aşağılık kimseye, Evde dolaşan çok fare rızka, ucuzluk ve bolluğa, Fare avlamak kötü huylu bir kadınla ilişki kurmaya, Farenin kediyle sıkı fıfkı ve dost olduğunu görmek gösteriş ve nifaka, Fare deliği bid'at işşlemeye, insanı istikametten alıkoyan görüş ve düşüncelere reğbet etmeye delalet eder.


Molla Cami: Rüyada görülen fare, fesadçı bir kadına işaret eder.Çok fare, rızka işaret eder. Rüyada evinde farelerin oynaştığını gören kimsenin rızkı çok olur.Bir kimse fareyi yerinden çıktığını görse o yerde nimet ve bereket az olur.Farelerin, evinde oynadığını gören kimse, o sene içinde ucuzluk ve bolluğa erişir.Bir kimse gündüz uykusunda farenin durmadan gezindiğini görse, rüya sahibinin ömrünün uzunluğuna işaret eder.Bir kimsenin rüyada bir farenin bir şeyi deldiğini görmesi, ev soyan bir hırsıza işaret eder.Bir kimse kendisini fare avladığını veya ona sahip olduğunu görse, yine içi bozuk bir kadına işaret eder.Bazı tabirciler, fareler, ev halkı ve çoluk çocuktur, dediler.Fareye ok veya taş attığım gören kimse, kötü bir kadının gıybetini yapar veya kötü bir şey hakkında onunla muhabbette bulunur.Bir fareyi avladığını gören kimse, bir kadına hile eder veya onunla bir yerde yatar.Bir kimse rüyada harap bir yerde veya bir kuyuda beyaz ve siyah olmaküzere çokça fare görmesi, o kimsenin ömrünün noksanlığına işaret eder.Bir kimse evinde birçok farelerin olduğunu görse,o kimsenin evine kendilerinde asla hayır olmayan kadınlann girmesine işaret eder.Bir kimse kendi elbisesinde veya yatağında bir fare görse, işlerine kansan hayırsız bir kadına işaret eder. Bir kimse bir fare derisine rastladığını görse,o kimseye kötü bir kadından eline az bir mal geçer.


Diyanet: Rüyada fare görülmesi genel olarak kötü ahlâklı bir kadına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir kapanda fare yakaladığını görmesi; o kimsenin hile ile bir kadını kandırarak onunla evleneceğine, kişinin rüyasında farelerin zararlı bir şey yaptıklarını görmesi; o kimsenin hem ömrünün ve hem de malının eksileceğine delaletle tabir olunur. Kirmânî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında burnundan fare çıktığını görmesi; o kimsenin ahlâksız bir kızının olacağına, bir yoruma göre de akrabasından bir kadının kötü yola düşeceğine yorumlanır. Rüyanızda boğazınızdan bir farenin çıktığını görmeniz; ahlâksız bir çocuğunuzun olacağına, rüyanızda kuyruğu kopmuş veya kesilmiş bir fare görmeniz; ahlâksız bir kadına işaret eder. Rüyada görülen beyaz ve siyah fareler gündüz ve geceye yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında farenin kendi elbisesini kestiğini görmesi; o kimsenin geçmiş ömrünü haber vermesine, bir kimsenin rüyasında bir farenin bir şeyi deldiğini görmesi; ev soyan bir hırsıza yani rüya sahibinin evinin soyulmasının muhtemel olduğuna ve bundan dolayı da o kimsenin dikkatli olması gerektiğine işaret eder.


Nablusi: Rüyada görülen fare, fesadçı bir kadına delâlet eder. Bazı tâbirciler, bağırıp feryad eden Yahudi ve mel'une bir kadına veya Yahudi bir erkeğe ya da ev soyan bir hırsıza delâlet eder, dediler.
Çok fare,1 rızka delâlet eder. Rüyada evinde farelerin oynaştığını gören kimsenin rızkı çok olur. Çünkü fareler rızık olan yerde oynaşır.
Bir kimse fareyi yerinden çıktığını görse, o yerde nimet ve bereket az olur. Rüyada bir fareye malik olduğunu gören kimse, bir hizmetçiye malik olur. Çünkü fareler insanların yediği şeylerden yerler. Keza, hizmetçi de efendisinin yediği şeyden yer.
Farelerin, evinde oynadığını gören kimse, o sene içinde ucuzluk ve bolluğa erişir. Çünkü oyun tokken oynanır.
Beyaz ve siyah fareler, gündüz ve geceye delâlet ederler. Bir kimse gündüz uykusunda fareyi sabahtan akşama kadar durmadan gezindiğini görse, rüya sahibinin ömrünün uzunluğuna delâlet eder. Bir kimsenin fareyi, kendi elbisesini kestiğini görse, o kimsenin geçmiş ömrünü haber vermesine delâlet eder. Bir kimsenin rüyada bir farenin bir şeyi deldiğini görmesi, ev soyan bir hırsıza delâlet eder. Bundan dolayı rüya sahibinin uyanık bulunması gerekir.
Fare kötü ve fesatçı bir kadındır. Tâbir yönünden farenin dişisiyle erkeği arasında, fark yoktur. Bir kimse kendisini fare avladığını veya ona malik olduğunu görse, yine içi bozuk bir kadına delâlet eder.
Farelerin renkleri muhtelif olmadığı takdirde kadınlara da delâlet eder. Farelerin beyazları gündüz, siyahları gecelerdir. Bazı tâbirciler, fareler, ev halkı ve çoluk çocuktur, dediler.
Bir fare öldürdüğünü gören kimse, kötü bir kadına galip gelir. Fareye ok veya taş attığını gören kimse, kötü bir kadının gıybetini yapar veya kötü bir şey hakkında onunla muhabbette bulunur. Bir fareyi avladığını gören kimse, bir kadına hile eder veya onunla bir yerde yatar.
Bir kimse rüyada harap bir yerde veya bir kuyuda beyaz ve siyah olmak üzere çokça fare görmesi, o kimsenin ömrünün noksanlığına delâlet eder. Bir kimse rüyada burnundan veya tenasül uzvundan bir fare çıktığını görse, o kimsenin hayırsız kötü bir kızı olur. Eğer fareyi kıçından çıktığını görse o kimsenin hayırsız olan bir hanımı çıkıp gider.
Bir kimse evinde birçok farelerin olduğunu görse, o kimsenin evine kendilerinde asla hayır olmayan kadınların girmesine delâlet eder. Bir kimse kendi elbisesinde veya yatağında bir fare görse, işlerine karışan hayırsız bir kadına delâlet eder. Bir kimse bir fare derisine rastladığını görse, o kimseye kötü bir kadından eline az bir mal geçer.


Seyyid Süleyman: Bu rüya, içi dışı pis bir kadınla tabir edilir. Şayet hayvan, farelere mahsus bir renkte değilse; aynı yorum, erkek için geçerlidir. Kapan kurarak fare tuttuğunu gören, bir kadını hile yaparak kandırır ve onunla evlenir. Aynı renkte çok sayıda fare, kadınların toplanmasına delalet eder. Tabirci bu rüyayı, sahibinin hal ve şanını, yaptığı işlerin iyi ve kötü yönlerini göz önüne alarak yorumla-malıdır. Rüyada yeni bir mahalde, muhtelif renkte fareler görmek; uzun ömre işarettir. Lakin eski bir mekanda fareler gören, kısa zaman sonra vefat eder. Farelerin, zararlı bir iş yaptıklarını görenin işlerinde ve malında eksiklik olur.
Kirmani demiştir ki: Rüyasında burnundan, üreme organından veya dizinden fare çıktığını görenin, günahkar bir kızı olur. Bir rivayete göre akrabalarından bir kadın fahişedir. Boğazından fare çıkanın, evladı ahlaksızdır.
Cabir'ül Mağribi'ye göre, evini harap ve kır fareleriyle dolu olduğunu görenin eşyaları, hırsız tarafından çalınır. Bir mahalde fare derisi görmek, zarar ve fesada işarettir.
İsmail El'Eş'as şöyle diyor: Rüyada kuyruğu kopmuş veya kesilmiş fare, kötü asıllı bir kadındır. Fareye taşla vuran, bir kadını kötü ahlaklı olmakla itham eder. Ok yahut tüfekle vuran, mektup yazarak bir kadınla münasebet kurmaya çalışır. Yatağında fare görenin, ahlaksız bir kadınla alakası olur. Fare eti, fahişe bir kadının malına delalet eder.

Ebu Said'ül Vaaz için dişi fare; yalancı ve günahkar cariye; erkek fare; hilekar bir hırsız, iri fare; bol maldır. Çok sayıda siyah ve beyaz fareler görenin, ömrü uzun olur. Bir rivayete göre, aile fertlerine işarettir. Farelerin evinden çıkıp gittiğini görmek; mal ve ni'metin elden çıkmasıdır.