Rüyada Namaz görmek

Rüyada Namaz görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya:

 • Vaktinde ve tam olarak kılınan farz namaz kötü ve yaramaz işlerden el etek çekmeye, her türlü aşırılık ve çirkinlikten uzak durmaya, korku ve endişeden kurtulmaya, diğer farz ibadetlerden birini daha ifa etmeye;
 • İmam olarak farz namazı eda ettirmek tazmiinat ödemeye, borçlanmaya yahut bir topluma önemli bir işte önderlik ve rehberlik etmeye;
 • İmama uyarak vaktin farzını eda ettiğini görmek sünnete uymaya, rahmet ve berekete, hayır ve iyilikte başarıya yahut başkasına yük olmaya;
 • Sabah namazı kılmak zaruru ihtiyaçlarını gidermeye, rızık peşinde meşru gayret sarfetmeye,
 • Öğle namazı kılmak maksadın hasıl olmasına, yardım görmeye, gizli şeylerin açığa çıkmasına, borçtan kurtulmaya, tövbe etmeye ya da işten çıkarılmaya;
 • Açık ve güneşlik bir günde öğle namazını kıldığını görmek sevinç ve sürura,
 • bulutlu ve kapalı havada öğle namazı kılmak üzüntüye;
 • Öğleyi ikindi vaktinde kılmak borcunu ödemeye,
 • İkindi namazı kılmak, arzu ve isteklerin zorlukla birlikte yerine gelmesine, yemin etmeye yahut borca girmeye, üzerinde çalıştığı yahut durduğu için çoğunun bitip azının kalmış olmasına;
 • Akşam namazı kılmak arzu ettiği ya da üzerinde çalıştığı işin sonuçlanmasına, işlerden kurtulmaya, yorgun için dinlenmeye
 • Yatsı namazı kılmak geçim işlerinde ihtimam göstermeye, çoluk çocuğun ihtiyaçlarını gidermeye,
 • Yatsı namazı bazen işin bitmesine, meşguliyetin son bulmasına yahut ömrün tükenmesine;
 • Cemaatle namaz kılmak - eğer saflar düzgün ve sık ise- rüyayı gören ve namaz kılan cemamatin hayır üzere olmalarına ve çokça tesbih


  Diyanet: Rüyanızda arkanızı kıbleye dönerek namaz kıldığınızı görmeniz, İslâm'ı arkanıza attığınıza, rüyanızda doğuya dönerek namaz kıldığınızı görmeniz; sizin hacca gideceğinize, rüyanızda hem doğuya ve hem de batıya dönerek namaz kıldığınızı görmeniz; sizin İslâm dininden uzaklaştığınıza ve şeriata aykırı olan bir işi işlediğinize işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir mescidde toplanmış olana cemaatin kıbleden başka bir yöne namaz kıldıklarını görmesi; o mıntıkanın devlet başkanının görevinden uzaklaştırılacağına yorumlanır. Rüyanızda ilim erbabından bir kimsenin kıblenin aksine dönerek namaz kıldığını görmeniz; o âlimin sünnete ve şeriata aykırı hareket ettiğine, rüyanızda namazınızın vaktinin geçtiğini ve namaz kılmak için bir yer bulamadığınızı görmeniz; sizin başarılması zor bir işe başlayacağınıza veya gerek dünyada ve gerekse âhirette birtakım güçlüklerle karşılaşacağınıza yorumlanır. Rüyanızda bir cemaate imam olarak namaz kıldırdığınızı görmeniz; 8izin yüksek bir memuriyete tayin edileceğinize veya bir şirkete girerek orada idareci olacağınıza, rüyanızda bilmediğiniz bir yerde tanıladığınız bir cemaate imam olduğunuzu ve namazda da hangi âyetleri okuduğunuzu bilmediğinizi görmeniz; sizin ölmek üzere olduğunuza, rüyanızda kıbleye dönerek namaz kıldığınızı görmeniz; ömrünüzün uzun olduğuna delalet eder. İbn-i Kesîr’in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bir cemaate imamlık yaptığını görmesi; şerre işarettir. Bir kimsenin rüyasında bir yerde bekleyen bir cemaate namaz kıldırdığını görmesi; o yerin devlet başkanı tarafından kendisine bir iyilik geleceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında öğle namazını kıldığını görmesi; o kimsenin muradına ereceğine, rızkının ve malının artacağına işaretle tabir edilir. Bir kimsenin rüyasında cuma namazı kıldığını görmesi; o kimsenin bütün arzu ve isteklerine nail olacağına, dünya ve âhirette Allah'ın ihsanına nail olacağına yorumlanır. Rüyanızda ikindi namazı kıldığınızı görmeniz; birtakım sıkıntılardan sonra muradınıza ereceğinize, rüyanızda akşam namazı kıldığınızı görmeniz; hayır ve serden ne istemiş iseniz ona kavuşacağınıza, rüyanızda yatsı namazı kıldığınızı görmeniz; yakınlarınız ile iyi bir şekilde geçindiğinize, rüyanızda sabah namazı kıldığınızı görmeniz; sizin helalinden rızka ve kazanca erişeceğinize delalet eder. Bir kimsenin kimsenin namaz kılarken namazını noksan kıldığını görmesi; o kimsenin bir yolculuğa çıkacağına, kişinin rüyasında namaz kılarken namazını yarıda bıraktığını görmesi; o kimsenin hac yapmaya niyet ettiğine, fakat gidemeyeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında abdestsiz namaz kıldığını görmesi; o kimsenin bir hastalığa yakalanacağına, kişinin rüyasında bir sahrada veya bir kırda namaz kıldığını görmesi; o kimsenin hacca veya uzun bir yolculuğa çıkacağına, kişinin rüyasında cemaate yetişebilmek için camiye doğru koştuğunu ve namaza yetişemediğini görmesi; o kimsenin eğer bir arzusu varsa onun olmayacağına, kişinin rüyasında namaz kılarken önce sol tarafına selam verdiğini görmesi; hayra işaret olmadığına yorumlanır. Rüyanızda oturduğunuz veya yattığınız yerden namaz kıldığınızı görmeniz; bitirmek istediğiniz işlerinizi tamamlama fırsatı bulamayacağınıza, rüyanızda namazda dua ettiğinizi görmeniz; bir çocuğunuzun olacağına, rüyanızda nafile bir namaz kıldığınızı görmeniz; sevap kazandıracak bir iş işlediğinizden dolayı Allah'ın rızasını kazandığınıza işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bütün gece sabaha kadar namaz kıldığını görmesi; o kimsenin her iki âlemde büyük hayır ve hasenata nail olacağına, kişinin rüyasında Kabe'nin damına çıkarak orada namaz kıldığını görmesi; o kimsenin İslâm şeriatına uymayan bir iş işleyeceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında cami, mescit ve benzeri bir yerde namaz kıldığını görmesi; o kimsenin sevabının çokluğuna, kişinin rüyasında bir devlet dairesinde veya bir okulda namaz kıldığını görmesi; o kimsenin bir yolculuğa çıkacağına ve helâlinden rızık kazanacağına yorumlanır. Rüyanızda kilise ve benzeri bir yerlerde namaz kıldığınızı görmeniz; başkalarının duasıyla hidayete ereceğinize işaret eder. Namaz rüyasının yorumu yapılırken üç şeye dikkat etmek lazım gelir: Bunlar da farz, sünnet ve nafile. Rüyada farz namazların kılındığının görülmesi; hacca gitmeye, fuhuştan sakınmaya ve fenalıklardan kaçınmaya yorumlanır. Rüyada sünnet namazların kılındığının görülmesi; temizliğe, sabır ve sebata, şöhrete ve topluma şefkat ve merhamet göstermeye işaret eder. Rüyada nafile namazların kılındığının görülmesi; aile fertlerinin rızkının genişliğine, dost ve komşuların işlerine yardıma ve herkese iyilik yapmaya delalet eder. Bir kimsenin rüyasında at üzerinde namaz kıldığını görmesi; o kimsenin keder ve sıkıntıya maruz kalacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında namazda uzun süre ayakta durduğunu ve rükuya varamadığını görmesi; o kimsenin malının zekâtını vermediğine, kişinin rüyasında rükuya vardığını ve fakat secde edemediğini görmesi; o kimsenin ömrünün kısa olduğuna, kişinin rüyasında sarhoş olarak namaz kıldığını görmesi; o kimsenin bir yerde yalancı şahitlik yapacağına işaret eder. Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: Rüyada namaz kılındığının görülmesi yedi şekilde yorumlanır. Bunlar da: Emniyet, sevinç, izzet, mertebe, sıkıntıdan kurtulma, murada erme, çabukluk. Câfer-i Sâdık, secde etmeyi de beş şekilde yorumlar. Bunlar da İsteklerin yerine gelmesi, devlet, zafer, Allah'ın emirlerine uymak ve kolaylık. Bir kimsenin rüyasında cenaze namazı kıldığını görmesi; o kişinin dualarının kabul edileceğine ve Allah'ın affına mazhar olacağına, bir devlet adamının yanında maiyeti ile birlikte at üzerinde namaz kıldığını görmesi; eğer savaş zamanı ise, zafer elde edileceğine ve eğer başka bir zaman ise, ömrün uzunluğuna ve servetin artacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir duvar üzerine çıkarak orada namaz kıldığını görmesi; o kimsenin bir iş için bir devlet büyüğüne başvurduğuna ve işinin de olacağına yorumlanır. Rüyanızda bir bostanda veya bir bahçede namaz kıldığınızı görmeniz; günahlarınızdan dolayı Allah'a tövbe edeceğinize, rüyanızda ekili bir tarlada namaz kıldığınızı görmeniz; borçlarınızı ödeme imkânın elde edeceğinize, rüyanızda bir hamamın soyunma yerinde namaz kıldığınızı görmeniz; sizin mekruh (hoşlanılmayan) bir iş yaptığınıza işaret eder. Rüyanızda ramazan bayramı namazı kıldığınızı görmeniz; borcunuzu ödeyeceğinize, eğer hasta iseniz; şifa bulup iyileşeceğinize, eğer sıkıntınız varsa; bundan kurtulacağınıza, eğer tutuklu iseniz; hürriyete kavuşacağınıza delalet eder. Rüyanızda kurban bayramı namazı kıldığınızı görmeniz; yeni bir işe başlayacağınıza veya bir memuriyete tayin edileceğinize, ya da hakkınız olan bir şeyi elde edeceğinize veyahut da sevince kavuşacağınıza, rüyanızda bir yerde seccade olmadığı halde toprak üzerinde namaz kıldığınızı görmeniz; eğer o yer çöplük veya pis bir yer ise, ya da bir mezarlık ise; sizin fakir duruma düşeceğinize ve ihtiyaç içinde kalacağınıza işaret eder. Bir kimsenin rüyasında çıplak olarak namaz kıldığını görmesi; o kimsenin oruçlu olduğu bir sırada fuhuş yapacağına veya haram yollardan kazandığı paradan sadaka vereceğine, kişinin rüyasında namaz kılarken konuştuğunu görmesi; o kimsenin verdiği sadaka veya hediyeyi geri alacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında istihare namazı kıldığını görmesi; o kişinin girişeceği bir işinden başarılı çıkacağına, kişinin rüyasında bir kabir üzerinde namaz kıldığını görmesi; o kimsenin zekât veya sadaka verilmesi caiz olmayan kimselere zekât veya sadaka verdiğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında gece yarısı namaz kıldığını görmesi; o kimsenin bütün isteklerinin kısa zamanda yerine geleceğine, kişinin rüyasında teravih namazı kıldığını görmesi, o kimsenin dini bütünlüğünü her yerde tasdik ettireceğine ve her türlü şefaate nail olacağına, ömrünün uzun ve itibarının devamlı olacağına işaret eder


  Seyyid Süleyman: Dindar bir insanın şark tarafına dönerek namaz kılması, Hacla yorumlanır. Münafık bir insanın aynı rüyayı görmesi, bid'atle ve dinden iyiden iyiye uzaklaşmasına işarettir. Kıbleye arkasına dönerek kuzeye doğru namaz kıldığnı gören, İslamı arkasına atar. Bir mesciddeki insanların kıbleden başka tarafa namaz kılması, o bölge idarecisinin azline (vazifeden alınmasına) delalettir. Şark veya garb tarafına namaz kılan İslamdan ayrılır.
  Ulemadan (alimlerden) birinin kıbleye arkasını dönmesi, dünyaya meyletmesi, şeriatten ayrılmasıdır. Namaz vaktinin geçtiğini görüp, namaz kılmak için bir yer arayan, ya güç bir işe başlar yahutta dünya ve ahirette müşkülat (zorluk) çeker. Namazda imamlık yaptığını gören, büyük bir memuriyete geçer ve burada adaletle hareket eder. Ehil değilse işi düzelir. Selamete çıkar. Bu rüya herkes için iyidir. Meçhul bir mahalde, bilmediği bir topluluğa imamlık yaptığını ve okuduğunu da bilmeyenin, eceli yakındır. Kıbleye doğru namaz kılmak, din hayatı için hayırdır.
  Kirmani demiştir ki: Bir kavme imamlık etmek; büyük mevkidir. Sokakta namaz kılmak; hayır değildir. Kendisini bekleyen bir kavme imamlık yapmak hayırla yorumlanır. Rüya sahibi itibarlı olur. Öğle namazı kılanın; geçimi iyi olur, malı artar. Arzusuna kavuşur. Cuma namazını eda edenin, bütün ümitleri gerçekleşir. Dünya ve ahirette Allah-ü Teala'nın ihsanına nail olur.

  İkindi namazı kılmak; zahmet ve meşakkaten sonra selamettir. Murada kavuşmaktır. Akşam namazını kaldığını gören, iyi kötü ne istiyorsa, yerine gelir. Yatsı namazı akrabalarla iyi geçinmeye ve sevinmeye delalettir. Sabah namazını kılmak, bol rızka ve emele ulaşmaya işarettir.
  Bu tabirler, namazı rüyada vaktinde ve tamam olarak eda etmiş olmak kaydıyla geçerlidir. Vakti geçmiş namazlardan birini eda etmek borcu edaya muvaffakiyete işarettir. Namaz kılmak ve bunda bir şeyi noksan bırakmak; yolculukla da yorumlanır. Namazını tamamla-yamayanın arzusu tamam olarak yerine gelmez. Abdestsiz namaz kılan, hastalanır. Cemaate yetişemediğini gören, ümit ettiği şeye ulaşamaz. Cemaatin kıldığı namazın sonuna yetişip tek başına tamamlayanın arzusu güçlükle gerçekleşir. Bir sahrada namaz kılmak; ya hac ya seferdir. Namaz kılınması münasip olmayan bir yerde namaz kılanın, dini bozulur. Namazını noksan kılan kadın, adetini görür.
  İsmail İbn'ül Eş-as demiştir ki: Allah-ü Teala Hazretlerine secde etmek; şükre ve uzun bir ömre delalettir. Ettehiyyata oturanın hayrı ve malı artar. Sol tarafından başlayarak selam verdiğini görmek hayır değildir. Oturduğu veya yattığı yerden namaz kılan işlerini düzeltmekte aciz kalır. Yorgun ve zayıf düşer. Namazda dua ettiğini görenin, evladı olur. Nafile namazı kılmak; Allah'a yakın olacak hayırlı bir amel işlemeye, üzüntüden kurtulmaya işarettir.

  Bütün gece namaz kılan, dünya ve ahirette büyük hayra nail olur. Kabenin üzerinde namaz kılan, şeriate aykırı bir iş yapar. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid- Aksa'da namaz kılmak; büyük sevap kazanmaya, amellerin kabulüne delalettir.
  Cami, medrese vb. yerlerde namaz kılmak; büyük hayırdır. Kilise vb. bir mahalde namaz kılan, bir kafirin islama girmesine vesile olur.
  Cahız diyor ki; Farz namazı; Hacca, fenalıktan muhafazaya, sünnet namazı; temizliğe, sabır ve sebata, iyi bir isme ve merhamete, nafile namazı; rızkın genişliğine, dostların ve komşulara yardıma, herkese iyilik etmeye, delalettir. Süvari olarak namaz kılan, sıkıntıya düşer. Namazda uzun uzadıya kıyamda durup, rüku etmediğini gören; zekatını vermez. Rüya sahibi zenginlerden değilse, neticesi olmayacak bir iş için çalışır. Rükua varıp, secde etmediğini görenin, ömrü kısa olur. Namazı kısa kılan; sefere gider. Namazda güldüğünü gören, eğlenceye düşkündür. Bundan vazgeçmelidir. Sarhoş olarak namaz kıldığını gören, yalancı şahitlik yapar. Cünub halde namaz kılmak; din ve dünya hayatı için iyi değildir. Rızk darlığıdır.
  Cafer-i Sadık bu rüyayı şunlarla tabir ediyor: emniyet, sevinç, mertebe, selamet, ve murat. Secde ise beş surette yorumlanır: Murat, devlet, zafer, yardım ve Allah'ın emirlerine uymak.
  Cenaze namazı kılanın duası ve şefaati kabul olur.

  Ebu Said'ül Vaaz demiştir ki: Namaz rüyası her iki cihan için hayırdır. Büyük kıymete, başkanlığa, iyi amele, memuriyete, borcu edaya ve farzları yerine getirmeye delalet eder.
  Bir padişahı etrafındakilerle beraber harp zamanı at üzerinde namazda görmek; zafere işarettir. Diğer zamanlar için bu rüya, kuvvet, hayır ve uzun ömürdür. Bir duvar vb. bir yerde namaz kılmak; zamanın bazı idarecilerine baş eğmektir. Oturan bir cemaate, ayakta durarak namaz kıldıran; vazifesinde otorite kuramaz. Aksi ise, halkın kendisine uymasına işaret eder. Erkek ve kadınlardan mürekkep bir topluluğa imamlık yaptığını gören halkın ıslahına, düzelmelerine vasıta olur. Ehilse valiliğe veya kadılığa getirilir.
  Abdulgani'en Nablusi buyuruyor ki; Farz namazını vaktinde abdestli olarak usulüne uygun olarak kılmak; din ve dünya hayatı için hayır ve makamdır.
  Bostanda namaz kılan, tevbe eder. Ekili bir yerde namaz kılan, borcunu öder. Hamamın soyunulan yerinde namaz kılmak; sapıklığa yani livataya delalet eder. Özürsüz olarak yerde namaz kılanın, ameli kabul edilmez. Yattığı yerde namaz kılan; hastalanır. Namaz kılıp mescidden çıkmak; hayırdır. Farzı iki rekat kılan yola gider. Rüya sahibi kadınsa, hayz olur.
  Namaz kılarken bal yiyen, oruçluyken karısına yaklaşır. Ramazan bayramı için bayram namazı kılan borcunu öder. Hastaysa, şifa bulur. Selamete çıkar. Hapisteyse hürriyetine kavuşur.
  Kurban için namaz kılmak; memuriyete, adalete ve adağı yerine getirmeye delalettir. Duha namazı kılan, Allah'a şirk koşmaktan, muhafaza olur. Sözünde durur. Feraha çıkar. Sağlam adamın, hasta namazı kılması, amelinde tereddüt etmesine ve rızk darlığına işarettir. İki namazı birden kılmak; yolculuğa ve düşmandan zarar görmeye delalet eder.
  Pis bir toprak üzerinde veya mezarlıkta seccade v.b. olmaksızın namaz kılan; zarurete düşer, itibarını kaybeder. Çıplak namaz kıldığını gören, oruçluyken fuhuş yapar veya haramdan sadaka verir yahut bid'atı doğru zanneder. Namaz kılarken konuşan, bağışladığı şeyi geri alır. Namaz sırasında gizli okunması icap eden yerde sesli okuyan; açık okunması gereken yerde sessiz okuyan; hakimse, bid'ate düşer. Emaneti yerine getirmez. Riyakar davranır ve zulmeder. İmamdan evvel hareket eden, etrafına asi olur. Zeka ve hafıza kaybına uğrar.
  Teravih namazı; yorgunluğa, meşakkate ve borcun edasına ve hidayete işarettir. Yağmur namazı; korkuya, darlığa, pahalılığa delalet eder. Güneş ve ay tutulmasıyla alakalı namazlar, tevbeye ve kafirin müslüman olmasına işarettir. Ayrıca padişah ve rical-i hükumete temin-i rahat için gayrete delildir.
  Bir kadının rüyasında erkeklere imamlık yapması, ecel habercisidir. Cahil bir insan için de rüya vefatla yorumlanır. Teheccüd, namazı büyük makamdır.
  Kaza namazı; kazayı eda etmeye, fasıkın tevbesine, gayr-ı müslimin islama girişine, adağı yerine getirmeye delalettir. Bu namazı cemaatle kıldığını gören; fakirse, zengin olur. Çocuğu yoksa, Allah ona bir evlat verir.
  İstihare namazı, güzel akıbet ve murattır. Kabir üzerinde namaz kılan, caiz olmayanlara hediye ve sadaka verir. Mescid namazı kılan, akrabalarına yardım eder. Regaib namazını kılan hacca gider. Sözünü tutar.

  "Eğer ümmetime büyük bir zorluk yükleyeceğimden korkmasaydım, her namaz vakti diş fırçalamayı bir emir haline getirirdim."
  Hz. Muhammed (S.A.V.) / Buhari'den
  "Namaz ve ibadet için herhangi bir mescide sefer edilmesi doğru değildir. Yalnız şu üç mabed müstesnadır. Mekke'deki Mescid-i Haram, Medine'deki benim mescidim ve Kudüs'teki Mescid-i Aksa. Bu üç mescidde ibadet etmek üzere sefere çıkılabilir, yolculuk edilebilir."
  Hz. Muhammed (S.A.V.) / Buhari Tecrid-i Sarih Tercümesi
  Bu üç mabedin hususiyetleri şunlardır: Mukaddes Peygamberimiz, Kainatın Efendisi Hz. Muhammed (S.A.V.), Recep ayının 27. gecesi Cebrail (A.S.)ın getirdiği bineğe (Burak) binerek, Mescid-i Haramdan Kudüs'te ki Mescid-i Aksa'ya götürüldü ve Hz. Peygamberimiz(S.A.V.), ancak engin gönüllerin, yüce akılların inanacağı ve anlayacağı Mi'rac mucizesine, o en büyük yolculuğa buradan başladı. Göklere buradan çıktı. Alemlerin Rabbine buradan yükseldi. Ayrıca Kabe, Hz.
  İbrahim zamanında da vardı. "Kabe, tek Allah inancının yeryüzündeki ilk temsilcisidir." Peygamber Efendimizin Mi'rac'a çıktığı gecenin ilk şahitlerinden biri olan, O'nun mübarek ayak izlerini taşıyan Kudüs'teki Mescid-i Aksa, bugün maalesef Yahudilerin elindedir. Osmanlı'nın yüzyıllarca ihtimamla koruyup, yücelttiği bu şehir, Yahudi işgali altında boynunu bükmüştür.
  H.A.
  "Namazlarınızın bir kısmını da evlerinizde kılın, evlerinizi mezara çevirmeyin."
  Hz. Muhammed / Buhari'den

  "Allah katında en sevimli amel, vaktinde kılınan namazdır. Sonra, ana-babaya saygı ve hizmet, sonra da Allah yolunda cihad gelir."
  Hz. Muhammed / Buhari'den

  "Gönlünüz, gelecek namaz vaktini bekler durumda oldukça, devamlı namazda sayılırsınız."
  Hz. Muhammed / Buhari'den

  "Akşam yemeğiniz hazırlanmışsa, namazınızı kılmadan önce yemeğinizi yiyin. Namazı öne alıp da yemeğinizi ertelemeyin."
  Hz. Muhammed / Buhari'den

  "Bir melekler topluluğu, bazıları geceleyin, bazıları da gündüzleyin olmak üzere nöbetleşe sizin aranızda bulunurlar. Bunların bir kısmı ise ikindi namazında sizinle olurlar. Onlar bu beraberlikten sonra göklere yükseldiklerinde yüce Allah, durumu layıkıyla bildiği halde, sorar: "Kullarımı ne halde bıraktınız?" Melekler derler ki "Onları namaz kılarken bulmuştuk, yine namaz kılarken bırakıp geldik."
  Hz. Muhammed / Buhari'den

 •