Rüyada Ekmek görmek

Rüyada Ekmek görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Taze, yuşak yahut sıcak ekmek zahmetsiz helal kazanca ve bol nimete, Katıksız ekmek yemek garip yaşamaya ve yalnız ölmeye, Aşırı sıcak ekmek yemek gam ve kedere, Esmer ekmek yahut mısır ekmeği geçim sıkıntısıyla beraber dinde kurtuluşa, Pide ve yufka yemmek bol rızka yahut kısa ömre, Arpa ekmeği takva ve kanaate, Pirin unundan mamül ekmek işlerin durmasına ve sıkıntıya, Mercimek ve bakla unundan yapılmış ekmek yoksulluk ve hüzne, Birine ekmek vermek o sene bollok olacağına, Ekmek aramak yolculuğa, aradığı ekmeği bulmak yolculuktan elde edilecek dünyalığa, Birçok ekmeğe sahip olmak uzun ömre, dost ve ihvanın (din kardeşlerinin) artmasına ve bol rızka, Birkaç ekmek bulduğunu görmek gam ve kederden kurtulmaya, Bilinmeyen bir yerde yarım ekmek bulup bunu bir türlü yiyememek ecelin yaklaşmasına, Bilnen bir yerde yarım ekmek bulup onu eline almak yarı ömrün geçtiğine,


Diyanet: Rüyada ekmek görülmesi sevinçle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında bir, iki veya yarım ekmek bulduğunu görmesi; o kimsenin keder ve sıkıntılarından kurtulacağına, kişinin bilmediği bir yerde yarım ekmek bulup onu yemek istediği halde yiyemediğini görmesi; o kimsenin ecelinin yaklaştığına, kişinin rüyasında birçok ekmeği olduğu halde bunlardan yemediğini gören kimse akrabalarına zarar vereceğine veya onlardan zarar göreceğine yorumlanır. Kişinin rüyasında sıcak bir ekmek yediğini görmesi; o kişinin keder ve sıkıntıya maruz kalacağına, kışının rüyasında pide yediğini görmesi o kimsenin ömrünün kısalığına, rüyasında bir ekmeği yanına astığını gören kimsenin fakir duruma düşeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir başkasına ekmek verdiğini görmesi; o sene ucuzluk olacağına, kişinin rüyasında ekmek bulmak için fırınları dolaştığını görmesi; o kimsenin yolculuğa çıkacağına, kişinin rüyasında katıksız ekmek yediğini görmesi; o kimsenin hastalanacağına, bir kimsenin rüyasında siyah ekmek yediğini görmesi; o kimsenin sıkıntıya duçar olacağına, arpa ekmeği yediğini görmek; kanaate, kişinin çavdar ekmeği yediğini görmesi; o kimsenin işlerinin azalacağına delalet eder.


Nablusi: Rüyada ekmeğin tabiri değişik şekilde yapılır. Beyaz ekmek, kolaylıkla meydana gelen ve hazmı kolay olan rızka ve bol geçime delalet eder. Siyah ekmek, yaşayış ve geçimde darlığa delalet eder. Bazıları, yufka denilen ekmeğin her tanesi, kırk senelik ömürdür. Bazıları da, yufka ekmek, rüyayı görenin haline ve liyaka-tına göre, bin, yüz yahut on adetten ibaret olan birtakım mal biriktirmeye delalet eder, dediler. Acı ekmek, güçlükle geçinmektir.
Ekmek eğer bal ve şeker gibi tatlı olursa, piyasanın pahalılığına delalet eder. Buğdayın tabiri de böyledir. Ekmeği pislikle yediğini gören kimse mumlu bal yer. Ekmeğin tabirce en mükemmeli, fırında kızartılmış olanıdır. Ekmek, ilme —dinin direği olduğundan— isla-miyete, bazan hayat ve hayatı idame eden mala delalet eder. Bazı kere yufka ekmek, terbiye edici anaya delalet eder.
Pak ve temiz undan yapılmış halis ekmek, güzel ve hoş geçime, halis ilime, güzel ve beyaz hanıma delalet eder. İnsanlara yahut zayıflara ekmek dağıttığını gören kimse talebeyse, ilimden muhtaç olduğu şeye nail olur. Eğer vaiz ise, dağıttığı ekmek, vaazları, nasihat-larıdır. Ancak, ekmek dağıttığı ve sadaka verdiği kimseler kendisinden üstün olur. Yahut onların muhtaç oldukları şey kendi yanında bulunursa, bu ekmek onların tarafmdan o kimseye döner ve buna nail olur. Onlar nasipçe daha noksandırlar. Çünkü veren el alan elden daha üstündür.
Sadaka ise halkın kiridir.
Bir kimse rüyada bir ölünün kendisine ekmek verdiğini görse, o kimseye ümid etmediği yerden ve başkasının elinden vasıl olacak mal ve rızıktır. Ekmeği, bulutların yahut evin yahut hurma ağacının üzerinde görmek, ekmeğin pahalı olmasına delalet eder. Diğer satılmış şeylerin ve yiyeceklerin tabiri de böyledir.
Rüyada ekmeğin ayaklar altında çiğnenir görülmesi çok refah veren bolluk ve ucuzluğa delalet eder. İşsiz kimsenin rüyada bir ölünün kendisine ekmek aldığını, yahut o ekmeği ateşe, helaya yahut katrana bıraktığını görse, yahut bu bid'atların çıktığı zamanda olsa, o kimse bir bid'ata çağrılır ve halk fitneye düşer. Çünkü ekmek dindir. Onu ya kaybeder ya da ifsad eder. Hasta hanımı varsa ölür. Dini zayıfsa tamamen bozulur. Bir kimse ekmek üzerine sidik yaptığını görse mahremi ile cinsî münasebette bulunmasına delalet eder.
Ekmek pişirdiğini gören kimse, daimî menfaat "ümidiyle geçimi için çalışır. Tandırı soğutmamak için ekmeği aceleden pişirildiğini gören kimse devlete nail olur. Tandırdan çıkan ekmek miktarı eline mal geçer. Bazıları, bir yufka ekmek, ucuzluk, bereket ve hazır bir rızıktır ki, başkası onun için çalışır ve ondan üzüntü gider. Yemeksizin birçok ekmekler görse, o kimsenin kardeşleri ve arkadaşları aniden karşılaşır.
Kendi yanında ayrı öğütülmüş undan yapılmış yufka ekmek gören kimsenin güzel geçimine ve dininin orta halli olmasına delalet eder. Eğer ekmek arpadan olursa, zühd ve perhizle geçimin şiddet ye darlığına delalet eder. Ekmeğin kuru olması yine geçim darlığıdır.
Kendisine rüyada verilen bir çok ekmekleri hemen yediğini gören kimsenin ecelinin yaklaşıp ömrünün bitmesine delalet eder. Bazıları ise bu rüya, temiz geçime delalet eder, dediler. Ekmekten bir lokma aldığihı gören kimsenin tamahkar olmasına delalet eder. Bekar için yufka ekmek, zevcedir. Sultanın rüyada gördüğü pak ve güzel pişmiş ekmek, sultanın adalet ve insafıdır. Sanatkar için de onun sanatındaki nasihatidir. Darı ve nohut ekmeği, darlığa ve piyasanın pahalılığına delalet eder.
Ekmeğin çöplüklerde görülmesi ucuzluk ve bolluktur. Geniş yufka ekmek, bol rızık ve uzun ömürdür. Ekmek, üzüntü ve kederin gitmesine delalet eder. Küçük ekmek kısa ömür ve az rızıktır. Yemesi adeti olmayan kimse için arpa ekmeği, geçim sıkıntısına ve piyasanın pahalı olmasına delalet eder. Çünkü arpa ekmeği, kıtlık ve pahalılık zamanında yenilmektedir. Sıcak ekmek, nifak ve şüpheli rızıktır. Çünkü kendisinde ateş vardır.
Rüyada alnına asılmış gördüğü yufka ekmek, ihtiyacı ve fakirliğidir. Bozulmuş ve küflenmiş görülen ekmek, sahibine faydası olmayan ve zekatı verilmemiş maldır. Sıcak kül ekmeği, yiyen için geçim darlığıdır.
Çünkü onu ancak aciz kalan adam pişirir. Katıksız ekmek yediğini gören kimse yalnız olarak hasta olur, tek ve garip olarak vefat eder. Pişmemiş ekmek şiddetli sıtmaya delalet eder.
Halis ekmek fakir için hastalığa ve umduğu şeyin meydana çıkmamasına delalet eder. Ayrı öğütülmüş undan yapılan ekmek, zenginler için fakirliktir. Bazıları da, halis undan yapılan sıcak ekmek çocuğa delalet eder, dediler. İnce ekmek yemek, bol rızıktır. Bazı tabirciler, ekmeğin inceliği ömrün kısalığı, bazıları da, çok görünen cüz'i bir faydadır, dediler. Bir kimse elinde iki yufka ekmeğin olduğunu, kah birinden, kah diğerinden yediğini görse, iki bacıyı bir nikahla birleştirir.
Çörek az kazanç, yufka ekmek, çok kazançtır. Peksimet vücut sıhhatidir. Porsumuş ve kokmuş ekmek ucuzluk ve bolluktur. Ekmeğin kanatlanıp uçtuğunun görülmesi, kıtlık ve pahalılıktır. Kırılmış ekmek, bolluk, rızkın genişliği ve kolay kazançtır. Yufka ekmek, zevce, yahut tam bir sene yahut yüz dirhemden ibaret maldır. Fetir denilen ekmek, rüyayı görenin borç almakla borçlanmasına delalet eder. Kuru ekmek rahat yaşayanlar için sıkıntı ve ihtiyaçtır.
Peksimet yolculuktur. Onu yemeye muktedir olmayan kimseye götürmek, üzüntü, keder ve uğursuzluğa delildir. Rüyada peksimet gören kimseler gerek hayırdan ve gerekse ayrıldığı şeylerden dönerler. Çünkü peksimetin sonu evveli gibidir.

Yufka ekmek yolculuğa, bazan da, güç şeyleri kolaylaştırmaya delalet eder. Yufka ekmeğin tazesi, izzet ve şeref, kurusu serdir.
Tel kadayıf ilim ve hidayete delalet eder. Kokmuş ve çürümüş ekmek, dinde fesada ve islamdan dönmeye, hanımın ve evladın malının bozukluğuna delalet eder. Tat ve renkleri muhtelif olan ekmek parçaları doğruluğa yahut faizden kazanca delalet eder.
Ekmeğin içleri faydalı ilme, söz ve işte ihlasa ve gizliliklere delalet eder. Ekmeğin kabuğu, riya ve mübalağalı medhe ve nifaka delalet eder.


Seyyid Süleyman: Rüyasında bir, iki veya yarım ekmek bulan; üzüntüsünden kurtulur. Meçhul bir yerde bulduğu yarım ekmeği yemek istediği halde, başaramayanın eceli yaklaşmıştır. Bilinen bir yerde yarım ekmek bularak bunu eline alanın yarı ömrü geçmiştir. Birçok ekmeği olduğu halde bunları yemeyen; akrabasına zarar verir yahut onlardan zarar görür. Şayet bu ekmeklerden yerse, mal ve ni'mete kavuşur. Çok sıcak ekmek yediğini gören, sıkıntı ve üzüntü içine düşer.
Kirmani demiştir ki: Rüyada sıcak ekmek yemek; iyi geçim imkanına, güzel ve beyaz ekmek yemek; devlet başkanının adalet ve insafına, siyah ve kötü ekmek yemek; geçim zorluğuna fakat, dinde salaha işarettir. Darı ekmeği yemek te böyle tabir edilir. Arpa ekmeği yemek; zühd ve kanaate, pirinç unundan yapılmış ekmek yemek ise; sıkıntıya ve işlerin duraklamasına delalet eder. Mercimek unundan ekmek yiyen hüzün çeker ve fakir düşer. Bakla unundan yapılmış ekmek; aynı şekilde üzüntü ve zaruret işaretidir.
Cabir'ül Mağribi demiştir ki: İnce ekmek, yani pide ve yufka yemek; iktidar içinde yaşamak, zevk sürmektir. Bir rivayete göre, ömrün kısalığına delalet eder. Bir ekmeği yanına astığını gören; fakir olur. İhtiyaç içinde kalır.
İsmail El Eş'as demiştir ki: Rüyada ekmek görmek; mertebe sahibi bir insana delalet eder.
Pişmiş ekmek kırığı görmek; hükümdar için memleket, emir için vilayet, tüccar ve zengin için kar elde etmekle yorumlanır.
Fakir için ise refaha işarettir. Karışık undan yapılmış ekmek görmek; iyi değildir. Birçok ekmeğe malik olduğunu görmek; çok mala, arkadaş ve dost çevresinin genişlemesine ve uzun ömre işarettir.
Danyal (A.S.) şöyle demiştir: Yemekle ilgili rüyalar içinde temiz ve yumuşak ekmek görmekten daha iyisi yoktur. Çünkü meşakkatsiz, külfetsiz helal mala ve bol ni'mete delalet eder. Rüyada birine ekmek vermek; o mekanda aynı sene içinde ucuzluk olacağına işarettir. Ekmek aradığını gören, yola gider. Aradığı ekmeği bulursa, gideceği yolculuktan para kazanır.
Ebu Said'ül Vaaz'a göre, yufka ekmeği yediğini görenin rızkı bol olur. Katıksız ekmek yiyen, yalnızken hasta olur ve aynı şekilde yalnızken vefat eder. Pide yediğini görenin geçim imkanları, orta seviyede olur.
Bazı tabirciler için ekmeğin inceliği, ömrün kısalığına delalet eder. Bir başka rivayete göre ise, yufka ekmeği küçük bir ticarete işarettir.