Rüyada Cinsel İlişki görmek

Rüyada Cinsel İlişki görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

Molla Cami: Rüyada cins-i münasebette bulunmak büyük bir rütbeyeişaret eder. Rüyada görülen cinsi münasebette meni görülse ve uyandığında üzerine guslün farz olduğunu görse, bu rüya batıl bir rüya olduğundan tabir edilmez. Düşmanı ile cinsi münasebette bulunduğunu gören kimse, düşmanına galip gelir. Dostlannın birisiyle cinsi münasebette bulunduğunu gören kimse onlara iyilik eder. Tanımadığı bir adamla cinsi münasebette bulunduğunu gören kimse, malca israf eder. Münasebette bulunmak borcu Ödemeye, üzüntü ve kederli kimsenin, üzüntü ve kederden kurtulmasına işarettir. Rüyada cinsel ilişki de bulunmak istediği bir kadının erkek olduğunu gören kimse, memur olmak istiyorsa, olamaz ve ümit ettiği şey de vücuda gelmez.Rüyada küçük bir kızla cima ettiğini gören kimse, bakire bir kızla evlenir. Bazı tabirciler de demişlerdir ki, rüyada bir çocukla cinsi münasebet yaptığını gören kimseye, bir musibet ve bela erişir. Bir delikanlı ile cinsi münasebette bulunduğunu gören kimseye, nihayeti olmayan bir meşakkat İsabeteder. Bir kimse rüyada kadınla cinsi münasebette bulunduğunu görse ve o kadın da Örtülü olsa, hayra işarettir. Bir insanın rüyada tanımadığı bir kadınla cinsi münasebette bulunması, o kadının görünüşünce o insana arız olacak işlere ve o nisbette işinin tamamlanmasına işarettir. Eğer o kimse zengin ise, çocuk için birtakım şeyler bağışlamasına ve malik olduğu şeyleri ona vasiyet edip ve buna dair de vasiyetname yazmasına işarettir.Rüyada cinsi münasebette bulunmak, yolculuk, harp, yanma gitmek, sefere çıkmak, savaşmak ve insanın din ve dünyaca istediği şeyden muradına kavuşmasına işarettir.Rüyada hanımı ile cinsi münasebet yaptığını gören kimse, hanımından umduğu şeye veya hanımı kendisinden ümit ettiği şeye işarettir. Zina eden bir kadınla cinsi münasebette bulunduğunu gören kimseye, haram bir mal isabet eder. Cennet hurilerinin birisiyle cima ettiğini gören kimse, o kadının güzelliği nisbetinde dini emirleri yerine getirir.Cennet hurilerinin birisiyle cima ettiğini gören kimse, sevinç ve ferahlıkla dini bahislerden hayırlı bir şey duyar. Bir kadın rüyada başka bir kadınla cinsi münasebette bulunduğunu görse, o kadının münasebette bulunduğu kadının sırrına muttali olmasına, fikir ve hareketlerinde bulunduğu kadını tanımıyorsa, boş bir işle uğraşmasına işarettir. Evli bir kadın, rüyada başka bir kadınla cinsi münasebette bulunduğunu görse, kocasından aynlacağına işarettir. Bir kimse rüyada bir ölüyle münasebette bulunduğunu veya ölünün kendisiyle cinsi münasebette bulunduğunu görse, o kimsenin öleceğine işarettir. Bir kimse rüyada cinsiyet organı ile kendi kendine cinsi münasebet yaptığını görse, o kimsenin himmet etmemesine ve iyilik etmesi lazım gelenler içincimrilikte bulunmasına, malım israf ederek sarfetmesine ve esini boşamasına işarettir. Eğer bu rüyayı gören fakirse, onun şiddetli bir hastalığa yakalanmasına, bazen de kendisine nikahı haram olan kadına yaklaşmasına işarettir.


Nablusi: Rüyada cima etmek büyük bir rütbeye delalet eder.
Rüyada görülen cimada meni görülse ve uyandığında üzerine guslün farz olduğunu görse, bu rüya batıl bir rüya olduğundan tabir edilmez. Çünkü bu hal ihtilam halidir.
Düşmanı ile cima ettiğini gören kimse, düşmanına galip gelir. Dostlarının birisiyle cima ettiğini gören kimse, onlara iyilik eder.
Bazı tabirciler bir kimse rüyada bir adamla cima ederse, o kimse o adamla habersiz olarak bir yerde toplanırlar. Tanımadığı bir adamla cima ettiğini gören kimse, malca israf eder. Cima, borcu ödemeye, üzüntü ve kederli kimsenin, üzüntü ve kederden kurtulmasına delalet eder.
Bir kuşla cima ettiğini gören kimse, düşmanına galip gelir. Eğer kuşu tanırsa, o kimse görmediği bir kimse ile muamelede bulunur. Rüyada hayvanla cima eden kimse, arzusunun fevkinde bir hayra nail olur.

Rüyada cima etmek istediği bir kadının erkek olduğunu gören kimse, memur olmak istiyorsa, olamaz ve ümit ettiği şey de vücuda gelmez. Rüyayı gören halktan birisi ise, dünyalığı güçleşir.
Çıplak bir kadınla cima ettiğini gören kimse, üzüntü keder ve sıkıntıdan kurtulur.
Yırtıcı bir hayvanla cima ettiğini gören kimse, ne şekilde olursa olsun düşmanına zafer bulur.
Rüyada dişi bir aslanla cima ettiğini gören kimse, büyük sıkıntılardan kurtularak zafere erişir ve işi yükselerek halk arasında heybetli ve kendisinden iyilik ümit edilen bir kimse olur.

Rüyada bir hayvanın kendisini cima ettiğini gören kimseye, hayır isabet eder. Bir kimse rüyada aslan ve yırtıcı hayvanların, kendisini cima ettiğini görse, o kimse düşmanından hoşlanmadığı bir şey görür.
Rüyada küçük bir kızla cima ettiğini gören kimse, bakire bir cariyenin bekaretini giderir.
Kaplanla cima ettiğini gören kimse, zalim bir kavimden bir kadına musallat olur.
Rüyada oyluklarının birisiyle diğerini cima ettiğini gören kimse, akrabasından kendisine nikah düşen bir kadınla evlenir.
Zina eden bir kadınla cima ettiğini gören kimseye, haram bir mal isabet eder. Hanımı ile cima ettiğini gören kimse, sanatında kendisine hile eden birisine zafer bulur.
Cennet kadınlarının birisiyle cima ettiğini gören kimse, o kadının güzelliği nisbetinde dini emirlere nail olur.
Cennet hurilerinin birisiyle cima ettiğini gören kimse, sevinç ve ferahlıkla dini bahislerden hayırlı bir şey duyar. Ve gizli olarak hayırlı bir amel yapar. Eğer o huri açıksa yapacağı hayırda zekat ve cihad gibi açık olur.


Seyyid Süleyman: Danyal (A.S.) buyurmuştur ki: Rüyasında cinsi münasebette bulunduğunu gören, bilhassa boşalma vaki olursa, muradına erer.
Karısıyla adeti üzere münasebette bulunduğunu gören, ona iyilik eder. Nikah caiz olmayanlardan biriyle ilişki kurduğunu görenin, o kadına karşı sevgisi azalır. Belki aralarında bir bozukluk hasıl olur. Şayet bu bir ölü ise, rüya sahibi kedere düşer. Fakat, bir rivayete göre nikah caiz olmayan bir kadınla birleşmek, iki taraf için de hayırdır. Hacca da delalet eder. Vefat etmiş karısıyla münasebette bulunduğunu görenin rüyası, hayra yorulmaz. Meçhul ve ölü kadınla beraber olan, muradına ulaşır.
Ebu Said'ül Vaaz demiştir ki: Cima rüyası arzuya nail olmaktır. Devlet büyüklerinden biriyle cima ettiğini gören, onlardan hayır ve menfaat sağlar. Ehilse, büyük bir makama gelir. Bir erkekle nikahlandığını gören kadın, sevinir. Feraha çıkar. Bir erkekle tartışmadan beraber olduğunu gören kadın, onunla dostluk kurar. Sayesinde hayra ve menfaate erer. Meçhul bir gençle beraber olduğunu gören, adaletli davranır. Bir bakireyle münasebet kuran, o sene güzel bir kadın alır. Bildiği bir adamın karısıyla cima ettiğini gören, o adamın karısından iyilik bulur. Kendi karısıyla birinin beraber olduğunu gören, o şahsa faydalı olur.
Meçhul bir kadınla rızası dahilinde kurmak; çok çok hayırlıdır. Vefat etmiş bir erkekle beraber olduğunu gören kadın, ona rahmet okur, dua eder.
Bir hayvanla cima eden, nankör birine iyilik yapar. Bir hayvanın kendisine aştığını gören, çok kudretli olur. Kölesi veya cariyesiyle beraber olan, feraha çıkar. Mülkü artar. Fakat, onlardan birinin kendisine yaklaştığını gören, hizmetkarlarının yanında küçük düşer.
Kirmani demiştir ki: Rüyasında karısıyla cima ettiğini gören ailesine hayırlı olur. Karısı hayızken ona yaklaştığını görenin, eşi ile arasında ayrılık olur. Karısıyla cima eden ve onun üreme organını gören, büyük hayra erer. Hacetinden kurtulur. Kadın salihlerden, dindarlardan ise, hayır daha da büyüktür. Şayet kadın hafif meşrep ise, hayır daha az olur. Meçhul kadın, tanınan kadından iyidir. Bir topluluğun zina eden bir kadınla beraber olduklarını görmek, o cemaatin bir alimin etrafında toplanıp, ilminden istifade edeceklerine işaret eder. Dinden uzak bir insanın fahişe ile beraber olduğunu görmesi, haram mala delalettir. Şayet rüya sahibi dindarsa, yorum ilim ve bereket üzerine olur.
El Salimi şöyle diyor: Rüyasında cima eylediğini lakin boşalmadığını gören, güç ve gizli ilimleri arar. Münase-bette bulunamadığını görenin, maksadı hasıl olmaz. Hristiyan ve Yahudi bir kadınla beraber olduğunu gören, devlet idarecileri vasıtasıyle mala nail olur.
İbn-i Kesir diyor ki: Cima rüyası hayra ve sevince delalet eder. Nikah caiz olmayan bir kadınla beraber olmak, gayr-ı meşru çocuğa işarettir.

Bazılarına göre bakire bir cariye ile münasebette bulunmak, hayra ve mevkiye delalettir. Bir cariyeyle cima eden, kedere uğrar fakat, çabucak kurtulur.
Arslan, kaplan gibi bir hayvanla beraber olduğunu gören; düşmanını yener. Kudretli biriyle dost olur. Öyle bir hayvanın kendine aştığını görmek hayırsızdır. Cansız bir varlıkla beraber olmak, garip bir işin habercisidir. Bilmediği dört ayaklı bir hayvanla beraber olan, düşmanını yener. Bildiği bir hayvanla münasebette bulunan, nankör birine iyilik eder.
Zina etmek, ihanetle tabir olunur. Komşunun karısıyla beraber olduğunu görenin rüyası, hayra yorulmaz. Cima din ve dünya hayatı için murada işarettir.
Cafer-i Sadık şöyle diyor: Rüyasında cima ettikten sonra gusl etmesi icap edenin rüyası batıldır. Çünkü bu, şeytani rüyalardandır.