Rüyada Deniz görmek

Rüyada Deniz görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya:

 • Arzuların gerçekleşmesine, mala, işe, sanata; bitimsiz ihtirasa, tehlikeli iş ve dünya münasebetlerine;
 • Denize girmek devlet yönetimine yakınlık peydah etmeye,
 • denizin ortasında yatmak devlet hizmeti görmeye,
 • Deniz suyundan içmek mülke, uzun ömre ve kuvvvete, ilim ve edep öğrenmeye,
 • Denizde yıkanmak günahlardan arınmaya,
 • Denizden su almak Allah Teala'dan gelecek ihsana,
 • Denizi uzaktan şöyle bir görmek sıkıntıya düşmeye, onu dolasıya seyretmek kalp huzuruna,
 • Denize işemek hatalı bir davöranışta bulunmaya ve nimete nankörlük etmeye,
 • Denizi geçmek mal ve mülke,
 • Deniz suyunun azalması yahut çekilmesi devlet hazinesinin durumuna ve ekonomik zorluklara,
 • Denizin üzerinde suya batmadan durmak devletten gelecek bir iyiliğe,
 • Bulanık deniz suyunu tiksinerek içmek hüzün ve kedere,
 • Denizi baştan sona yarmak esenliğe ulaşmaya,
 • Denizde rahat bir şekilde yüzmek maddi ve manevi başarıya,
 • Denizde boğulmak şehid olmaya yahut günaha batmaya,
 • Denizin derinliklerine inip so a çıktığını görmek dünya nimetlerine, onun derinliklerinden ince vs. çıkarmak rızka,
 • Denizden su avuçlayıp bir kaba yahut gemi, tekne vs. içene koymak uzun ömürlü çocuğa,
 • Çalkantılı deniz cehenneme, ıstırap ve fitneye,
 • Denizde abdest almak yahut yıkanmak herkes için hayra ve güzel gelişmelere,
 • Okyanuslar zahiri ve batıni ilimlerde ilerlemeye,
 • Deniz zikrullaha, tesbih ve tehlile;
 • suyu tatlı ve berrak, hafif dalgalı deniz mümine, acı sulu, dalgalı ve tasvetli deniz kafire,
 • Deniz yemin etmeye, kafir için imana, günahkar için tövbeye, ..........


  Diyanet: Rüyada deniz görülmesi ünlü rüya tabircilerine göre değişik şekillerde yorumlanmıştır. İmam-ı Nablusi'nin yorumuna göre: Rüyada deniz görülmesi; kuvvetli, cüsseli, âdil ve merhametli bir devlet adamına, ticâret erbabı için mala, çırak için de ustasına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında deniz görmesi; o kimsenin arzu ettiği şeylere sahip olacağına, rüyasında denize girdiğini gören kimsenin; büyük bir devlet başkanı ile tanışacağına veya büyük bir mevkiye sahip olacağına delalet eder. Kişinin rüyasında denizin kenarında oturduğunu veya yattığını görmesi; o kimsenin devlet hizmetine gireceğine, denizden su almak istediğini gören kimse; devletten bir şey isteyeceğine, rüyasında deniz suyunu bir kaba dolduğunu gören kimse; Allah tarafından mal ve mülke nail olacağına işaret eder. Kişinin rüyasında denizin suyunun çekildiğini ve dibinin göründüğünü görmesi; o memlekete bir felâketin geleceğine, kişinin rüyasında denizin üzerinde batmadan durduğunu görmesi, o kimsenin hiç beklemediği bir mevkiye getirileceğine yorumlanır. Rüyanızda denizden yüzerek sahile çıktığınızı görmeniz; hasta iseniz iyileşeceğinize, fakir iseniz zenginleşeceğinize, keder ve sıkıntınız varsa feraha çıkacağınıza yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bulanık ve çamurlu denizde battığını görmesi; o kimsenin bir musibete maruz kalacağına, böyle bir denizde yüzmeye çalışmak; zor bir işi başarmaya, yüzerek gözden kaybolduğunun görülmesi; ölüme, kişinin rüyasında denizde boğularak öldüğünü görmesi; o kimsenin şehid olarak öleceğine işaret eder. Danyâl (a.s.)'ın yorumuna göre: Rüyada deniz görülmesi mutlaka bir devlet büyüğü ile yorumlanır. Rüyada saf, sakin ve düzgün bir deniz görülmesi; âdil bir başkana, denizin dalgalı ve çırpıntılı görülmesi; zalim bir başkana delalet eder. Kişinin rüyasında denizden su içtiğini görmesi; o kişinin devlet büyüklerinden hayır ve menfaat göreceğine, kişinin rüyasında bütün denizin suyunu içerek bitirdiğini görmesi; o kimsenin büyük bir mevkiye nail olacağına, hayır ve iyilik göreceğine yorumlanır. Rüyanızda denizin üzerinde gezdiğinizi görmeniz; yolculuğa çıkacağınıza, keder ve sıkıntıdan kurtulacağınıza, kişinin rüyasında kendisi ve gideceği yerin arasında denizin engel olduğunu görmesi; eğer yolcu ise yolundan geri kalacağına, ya da işlerinin halli konusunda devlet tarafından bir engel çıkarılacağına, kişinin rüyasında suyu bulanık, tuzlu ve acı olan bir denizde battığını görmesi; o kişinin şiddetli bir sıkıntı içine düşeceğine, denizde yüzmek için uğraştığını görmesi; bir işe girerek onunla uğraşacağına bir rivayete göre de mahkemeyle uğraşacağına delalet eder.


  Nablusi: Rüyada deniz görmek, kuvvetli, celadetli ve halkın kendisine muhtaç olduğu şefkatli, adaletli bir padişaha delalet eder. Tüccar için bu rüya, mala, işçi ve amele için, ustasına delalet eder.
  Bir kimsenin rüyasında deniz görmesi, arzu ve isteğinin yerine gelmesine delalet eder. Denize girdiğini gören kimse, deniz gibi unvanı olan bir padişahın huzuruna girer. Denizin ortasında oturduğunu veya yattığını görse, o kimse melik'in hizmetine girer ve o hizmetten kendini sakındırır. Çünkü sultanın kahr ve gazabmdan emin olmadığı gibi sudan da emin olunmaz.
  Denizin bütün suyunu içtiğini ve büyük bir melik'in de kendisini gördüğünü görse, o kimse dünyaya malik ve ömrü uzun olur. Yahut melik'in malının üçte birisine malik olur, veya mülk cihetiyle sultanla arasında eşitlik olur. Deniz suyundan içip kandığını gören kimse mülke nail olarak zengin, uzun ömürlü ve kuvvetli olur.
  Denizden su almak istediğini gören kimse, almak istediği su mik-tarınca padişahın hizmetinde bulunmayı arzu eder ve o nisbette buna muvaffak olur. Denizden su alıp bir kaba doldurduğunu gören kimse çok mal biriktirir. Yahut, Allah o kimseye öyle bir devlet verir ki, o devlet sayesinde denizden daha kuvvetli ve geniş bir mal yığar. Çünkü Allah'ın verdiği devlet, O'hun büyük lütuf ve ihsanıdır.- Bazı tabirciler demişlerdir ki, «denizden içilen su, içildiği miktarca ilim ve edeb öğrenmektir.
  »
  Denizi geçtiğini gören, düşmanın malından ganimet alır. Çünkü, Benî İsrail denizi geçip Firavun'un malını ganimet olarak aldılar. Bir kimse denizin suyunun bir mahalleye girdiğini ve oranın halkına zarar verdiğini görse, o mahalleye sultan girer ve halk da sultan tarafından mal ve maişete nail olurlar.
  Denizde yıkandığını gören kimse, günahlarından halas olur, padişah tarafından gelecek hüzün ve kederi zail olur. Denizi uzaktan görüp, ona karışmadığını gören kimse, arzu ettiği bir şeye yaklaşır. Denizden su içtiğini görenin ortağı varsa ondan ayrılır. Denize sidik ettiğini gören kimse hata ve günaha girer. Denizi uzaktan gören, sıkıntı, fitne ye bela görür. Bazı tabirciler demişlerdir ki, «bu rüyayı gören belaya ve sıkıntılara girer.»
  Denizin suyunun azaldığını, hatta kıyı ve kenarlarının susuz kaldığını görmek, halife tarafından o yere yahut hazineye gelecek belaya, yahut o şehirlerde kıtlığın çıkacağına delalet eder.
  Deniz üzerinde ayakta durduğunu gören kimse, padişahtan ummadığı ve hatırına getirmediği bir şeye nail olur. Denizin suyunun azaldığını ve kıyı olarak kaldığını görse, sultan zayıflar ve denizin suyunun kuruduğu yerlerde sultan da saltanatını kaybeder ve insanlara hayır erişir.
  Hasta olan bir kimse, denizin, sultan veya sultan gibi birinin yanına gittiğini görse, hastalığı artar.
  Denizi, sultanın yanına girip çıktığını görse, o kimse sultan tarafından mükafatlandırılır ve padişah tarafından gelecek üzüntü ve kederlerden kurtulur. Kendisini denizin kenarında gören dalgıç, ölür. Eğer hasta ise Allah ona şifa ihsan eder. Yahut padişah ve başkaları tarafından bir sıkıntısı varsa bundan Cenab-ı Hak halas eder.
  Bir kimse denizi bir baştan diğer bir başa yardığım görse, üzüntü ve kederi kalkar ve selamette olur. Denizin suyundan içtiğini görene hüzün ve keder isabet eder. (Bahusus denizin suyu bulanık ve onun içerisinden çamur alırsa.)
  Denizde yüzdüğünü gören kimse, içinde bulunduğu bir işten çıkmaya çalışır. Bu işten çıkması için çekeceği zahmet, yüzmedeki çektiği zahmet kadardır. Bu işin kolaylığı ise denizden sahile olan uzaklığı ve yakınlığı nisbetincedir. Eğer yüzerek denizden çıkarsa o işin içinden de çıkar.
  Denizde yüzdüğünü ve batarak kaybolduğunu gören kimsenin ömrünün bitmesine ve helak olmasına delalet eder. Suyun kendisini örttüğünü ve orada öldüğünü gören kimse, şehid olarak ölür. Çünkü denizde boğulan şehiddir. Bazı tabirciler derler ki, «bu rüyayı gören, günahı çok olarak ölür.»
  Denize dalıp su üzerine batıp çıktığını buna rağmen ölmediğini gören kimse dünya meşgalelerine dalar, bazan da, o, dünyanın nimetlerine nail olur ve bazı kere de masiyet ve günah işler.
  Mal arzusundan dolayı inci çıkarmak için denize daldığını gören, çıkardığı inci veya başka şey miktarı mala sahib olur.
  Denizden avucuyla su alıp deniz üzerinde bulunan bir gemiye koyduğunu ve onu doldurduğunu görenin uzun ömürlü bir çocuğu olur. Denizden su alıp içtiğini gören, içtiği su kadar padişah tarafın-dan mala nail olur, yahut aynı miktarda ilim ve irfana sahip olur. İçtiği su bulanık ise o kimseye korku isabet eder.
  Denizde yıkandığını ve abdest aldığım gören hasta ise Allah şifa verir, borçlu ise borcunu öder, sıkıntı varsa sıkıntısı kalkar, korktuğu şeylerden emin olur. Hapiste ise hapisten kurtarır ve hayra erer. Denizde su üzerinde gezdiğini görse hüsn-i niyyet ve itikadının sağlam olduğuna delalet eder. Bazan da deniz rüyası, ızdırap veren ve helak eden bir fitneye delalet eder. Deniz, cehenneme dahi delalet eder.
  Bazan da bir kimseyi deniz içerisinde görmek, eğer o kimse ölmüşse, cehennemde olmasına alamettir, eğer hasta ise hastalığı artar, denize battığını görse o hastalığından ölür. Bazı tabirciler, «deniz üzerinde yürümesi, gizli bir şeyin aşikareye çıkmasına,» bazıları da «tehlike ve tevekküle delalet eder,» demişlerdir. Bazan da deniz görmek, çok düşünerek, sabır ve tahammül ile fikrini hile yaparak gizlemeye delalet eder.

  Rüyada Atlas Okyanusunu görmek, ömrünün kısalığına delalet ettiği gibi, uzun ömürle alem-i gayb ve şehadete kavuşmaya da delalet eder. Deniz, yolculuğa, harbe ve harbde elde edilecek hayvan ve mala da delalet eder.
  Denizin tatlısı mü'min, acısı da kafirdir. Deniz bazı kere de gökten yağan yağmura delalet eder. Deniz, teşbih ve tehlile de delalet eder. Çünkü insan denizi görünce «Sübhanallah» der, Allah'ı tekbir ve tehlil eder.
  Deniz korkuya, bağırmaya ve maksadm geç hasıl olmasına, bazan üzüntü ve kederin gitmesine bazan da ölümüne delalet eder. Çünkü denizde boğulan mal ve canlar helak olur. Ayrıca pisliklerden temizlenmeye de delalet eder. Bu rüya kafir için imana, günahkar için tevbeye ve yemine delalet eder. Çünkü Allah Teala denize yemin etmiştir. «Dolan Denize...» (Et-Tur Suresi ayel 6.) buyurmuştur. Ana ve baba ile de tabir edilir. Kötü ahlaklı kadın ve erkeğe, hile, gayz ve gazab sahibi kimselere de delalet eder. Bazan da hapse delalet eder. Çünkü denizde hayvanat hapsedilmiştir.
  Bazan deniz, haddi ve nihayeti olmayan sanata, sur'u ve kalesi olmayan şehre, cemaatı terk edip yalnız bayram namazlarında bulunmaya, şehvet ve arzusunun ve gönlünün istediği şeyleri yemekten kendisini men eden hastalığa delalet eder. Denizin güzel bir şekilde fazlalaştığını görse, o sırada insanların yağmura ihtiyaçları varsa yağmur yağar ve o yağmurdan faydalanırlar. Denizin taşıp dalgalarının birbirine vurduğunu gören kimse yolculuğunda korkuya ve şiddete düşer. Denize sidik ettiğini gören kimse günah işler. Bazan da deniz, dünyaya ve dünyanın garib hallerine delalet eder.


  Seyyid Süleyman: Bkz. Denizler.

 •