Rüyada Çarşı Pazar görmek

Rüyada Çarşı Pazar görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: İnsanların geçim vasıtalarına, hayatı devam ettirmek için insanların uymakla yükümlü olduğu iş bölümüne, Geniş ve kalabalık çarşı bolluğa, dar ve eski çarşı hayat pahalılığına Çarşı bazen gaflete, dünyaya dalmaya, savaş ve mücadeleye delalet eder. Çarşıdda satılan veya satın alınan şeyler için, tabirnamenin ilgili maddesine bakınız.


Diyanet: Rüyada çarşı-pazar görülmesi; çok yönlü yorumlanmaktadır. Bir kimsenin rüyasında bir çarşıda gezdiğini görmesi; o kimsenin yeni bir iş tasarladığına, bir kimsenin rüyasında çarşıdan bir şeyler satın aldığını görmesi; o kimsenin rızkının artacağına, bir kimsenin rüyasında çarşıda dükkânların önünde satılan şeylere baktığını görmesi; o kimsenin hayal ettiği bir şeyin gerçek olacağına işaretle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında görmüş olduğu çarşı-pazar; bir ibâdet yeri olan mescide de delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bilmediği bir çarşıda bir şeyi kaybettiğini veya orada bir fayda gördüğünü ya da orada bir malından zarar ettiğini görmesi; eğer bu rüyayı gören kimse uyanıklık halinde iken savaşta ise; o kimsenin savaştan kaçarak şehidlik mertebesinden mahrum kalacağına, eğer rüya sahibi hacda ise; haccını tam olarak yarine getiremeyeceğine, eğer rüya sahibi öğrenci ise; okulunu bırakacağına, ya da tahsilini Allah rızasının dışında başka bir maksatla yapacağına, eğer bu sayılan şeylerden herhangi birisi rüya sahibinde yok ise; o kimsenin cuma namazını terk edeceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir çarşıda alış-veriş ederken bir şey çaldığını görmesi; eğer o kimse uyanıklık halinde savaşta ise; hainlik yaparak ganimet malından çalacağına, eğer hacda ihramda ise; ihramlı olmasına rağmen av yapacağına delalet eder. Rüyanızda bir pazardan alış-veriş yaptığınızı veya pazarı dolaşıp alacağınız şeylerin hesabını yaptığınızı görmeniz; geliriniz ile giderinizin denk olmadığına, birçok şeylere ihtiyacınız olmasına rağmen paranızın yokluğundan dolayı alamadığınıza yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında çarşıdan bir mal satın aldığını veya çarşıdan döndüğünde satın aldığı malın elinde olmadığını görmesi; o kimsenin ümit ettiği ve beklediği şeylerin gerçekleşmeyeceğine delaletle tabir edilir. Kişinin rüyasında çarşıya gelip her tarafın boş olduğunu ve hiçbir şeyin satılmadığını görmesi; o kimsenin ibâdetlerinin noksanlığına ve dini emirleri yerine getirmediğine işaret eder. Kişinin rüyasında bir çarşıda her şeyin olduğundan daha çok olduğunu görmesi; o kimsenin inancının kuvvetli olduğuna ve dînî vazifelerini de İslâmî esaslara uygun olarak yaptığına ve Allah Teâlâ'nın nazarında makbul bir kimse olduğuna delalet eder. Bir kimsenin rüyasında açık bulunan bir çarşı görmesi; o kimsenin iyi bir alış-veriş, iyi bir ticâret kazancına ve iyi bir yaşama yorumlanır. Kişinin rüyasında tenha ve müşterisi az olan bir çarşı görmesi; o kimsenin alış-verişinde durgunluk ve müşterisinin azlığına, kişinin rüyasında bakımsız, harap ve düzgün olmayan bir çarşı görmesi; aynı şekilde işlerin bozukluğuna ve durgunluğuna yorumlanır. Rüyada görülen dar çarşı; sıkıntı, geçim darlığı ve fakirlik gibi şeylere, dükkânları kapalı bir çarşı görülmesi; yine işlerin durgunluğuna, rüyada geniş bir çarşı görülmesi; ferahlığa, iyi bir geçim ve bolluğa yorumlanır. Çarşı orada satılan malların cinsine göre de tabir edilir. Ünlü rüya tabircilerinin yorumlarına göre çarşıların satılan mallara göre tabirlerini şöylece özetleyebiliriz: Helvacılar çarşısı İslâm Dini'ne, kumaşçılar çarşısı mutluluğa, yüksek memuriyete ve bol kazanca, kuyumcular çarşısı daimî olarak Allah'ı zikretmeye, ilim tahsiline ve savaşa, bakırcılar çarşısı basit bir rahatsızlığa, fenalığa ve bekâr olan bir kimse için evlenmeye, yüncüler çarşısı bol rızka ve miras almaya, pamukçular çarşısı kişinin malının artacağına, zenginliğe ve batıldan Hakka dönüşe, hububat çarşısı ziraata ve bol ürün almaya, sebze hali geçim darlığına, balık pazarı rızka, berekete ve deniz yolundan iyi bir haber almaya, kasaplar çarşısı kan dökülmesine ve evde tartışmaya yağcılar çarşısı istek ve şehvetlerin artmasına ve hastalıktan şifa bulmaya, halıcılar çarşısı deniz yolculuğuna, saraçlar çarşısı ilim ve çocuk sahibi olmaya, buğday ve un çarşısı ucuzluk ve bolluğa, kiremitçiler çarşısı ev sahibi olmaya veya yeni bir eve taşınmaya keresteciler çarşısı ayrılığa, demirciler çarşısı yükselmeye ve güzel davranışlara, kavaflar çarşısı evcil hayvanlara ve hizmetçilere, hasırcılar çarşısı karın ağrısına, kalaycılar çarşısı anlayış ve güzelliğe, aşçılar ve lokantacılar hastalıktan şifa bulmaya, zücâciyeciler çarşısı ayrılığa ve kovulmaya, kağıtçılar çarşısı mahkeme ve devlet dairelerini döşemeye, camcılar çarşısı dargınlığa ve ağız münakaşalarına, kuru yemişçiler çarşısı ağız tadına ve dostluğa, manavlar çarşısı yazlık kısa gezilere ve mutlu günlere yorumlanır.