Rüyada Çıplak görmek

Rüyada Çıplak görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

Diyanet: Temiz bir insanın rüyasında kendisini çıplak görmesi; her türlü tasa, gam ve kaygıdan kurtulacağına yorumlanır. Ahlâksız bir kimsenin rüyasında kendisini çıplak görmesi; onun keder, üzüntü ve kaygıya düşeceğine, kişinin rüyasında üzerindeki elbiselerinin yırtık olduğunu görmesi; o kimsenin refaha ulaşacağına, eğer kişinin üzerindeki elbiseleri yırtık değilse bu takdirde görmüş olduğu rüya; onun sıkıntı ve üzüntüye maruz kalacağına işaret şeklinde tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında elbiselerini çıkardığını görmesi; o kimseye zahirde öğüt veren ve dost görünen, düşmanlığını gizleyen bir düşmanı olduğuna yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında kendisini bir mecliste çıplak olarak görmesi; o kimsenin rezil ve rüsvâ olacağına, rüyasında bir yerde tek başına çıplak olduğunu gören kimsenin; düşmanı tarafından bir hatasının araştırıldığına ve fakat buna muvaffak olamayacağına delalet eder. Rüyanızda çıplak olduğunuzu ve halktan da utandığınızı, ancak örtünecek bir şey bulamadığınızı görmeniz; sizin zarar ederek fakirleşeceğinize delalet eder. Üzüntülü bir kimsenin rüyasında kendisinin çıplak olduğunu görmesi; o kimsenin keder ve üzüntülerinden kurtulacağına yorumlanır. Bazı rüya tabircilerinin çıplaklık ile ilgili yorumları şöyledir: Câbiru'l-Mağribî'nin yorumuna göre: Rüyanızda anadan doğma çıplak olduğunuzu görmeniz; zahmet ve meşakkat çekeceğinize ve halkın önünde rezil ve rüsvâ olacağınıza delalet eder. Rüyanızda arkanızdaki elbiseyi çıkarıp çıplak kaldığınızı görmeniz; size sevgi gösterisinde bulunan hilekâr bir düşmanın musallat olacağına yorumlanır. Kirmânî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin bir mescidde soyunduğunu görmesi; o kimsenin günahlarından kurtulacağına, bir rivayete göre de: Dinî vazifelerini yerine getirmeye gayret göstereceğine işaret eder.


Nablusi: Rüyada çıplaklık, iç yüzünün selametine delalet eder. Bazan da insana pişmanlık verecek şeye delalet eder. Bir kimse rüyada elbiselerini çıkardığını görse, o kimse için zahirde öğüt verip dost görünen ve düşmanlığını gizleyen bir düşmanı olduğunu anlar. Rüyada bir mecliste çıplak olduğunu gören kimse rezil ve rüsva olur. Bir yerde tek başına çıplak olduğunu görse, o kimsenin düşmanı onun bir hatasını araştırır. Ancak maksadına kavuşamaz.
Avret mahallini farkedemeyen bir kimse kendisinin çıplak olduğunu ve halktan da utanmadığını görse, bir iş yapar ve işte çok çalışmak suretiyle yorulur. Rüyada çıplak olduğunu, halktan da utandığını ve kendisini örtecek bir şey aradığım ancak bir şey bulamadığını gören kimse, zarar eder ve fakirleşir. Halkın kendisinin avret mahalline baktıklarını gören kimse, vali ise azledilir veya devlet hizmetinde bulunan başka bir kimse ise, rütbe ve makamından ayrılır.
Hasta olan bir kimse, san renkli bir elbisesinden soyunduğunu görse, o kimsenin iyileşmesine delalet eder. Kırmızı ve siyah elbiseden soyunmanın tabiri de böyledir. Eğer soyunduğu elbise kirli olursa, o kimse kederden kurtulur. Bazı tabirciler, çıplak olmak ithamdan kurtulmaya delalet eder, dediler. Köle olan bir kimse soyunup çıplak kaldığını görse, azad olur.
Ölmüş bir kimse rüyada çıplak ve avret mahalli örtülü olduğu halde görüldüğü görülse, ölü olan o şahıs dünyadan sevabsız gittiği halde cennetin nimetleriyle nimetlene-ceğine delalet eder.
Üzüntülü bir kimse, rüyada çıplak görülse, o kimse üzüntü ve kederinden kurtulur. İbadet ehli olan zatlar için rüyada çıplak olmak onların dindarlığına ve çok hayır yapmalarına delalet eder. Tanınmayan bir kadının rüyada çıplak görülmesi, biçilmek veya başka bir sebeple yerin ziraatten ve ağaçların yapraklardan çıplak kalmasına delalet eder. Erkek bir kimsenin rüyada çıplak olması, hac farizesini yapmaya delalet eder, eğer hayra delalet edecek bir delil de görülürse.
Bazı tabirciler rüyada çıplak olmak, çapkın olmaya delalet eder. Bir kadının rüyada siyah bir elbiseden soyunup çıplak kaldığını görmesi, karanlıktan sonra aydınlığa kavuşmaya delalet eder. Çünkü kadın gece ile tabir edilir. Kadın siyahsa, karanlık gece ile, beyazsa, mehtaplı bir gece ile tabir edilir. Rüyada çıplak olmak yeni elbise giymeye delalet eder. Hasta olan bir kimse, rüyada elbisesinden soyulduğu nu ve elbisesi cebren kendisinden alındığını görse, ölmesine delalet eder. Kadının çıplak olması evinden ayrılmasıdır.


Seyyid Süleyman: Rüyasında çıplak olup, halktan utandığını ve onlardan örtünmek için bir şey istediğini gören; halk arasında hem rezil olur, hem de sırrı anlaşılır. Çıplak olmasına rağmen utanmadığını ve örtünecek bir şey istemediğini gören hacca gider. Edep yerinin örtülü olması kaydıyla çıplaklık; affa mazhar olmaya ve zafere işarettir.
Ancak yukarıdaki yorum, rüya sahibinin buna layık olması halinde geçerlidir. Aksi takdirde hayırla tabir edilmez.
Cabir'ül Mağribi'ye göre, bilhassa edep yerinin tamamiyle açık olması, çile ve rezilliktir. Bir kadının, edep yeri de açık olmak üzere çıplak olduğunu görmesi; halk arasında rezil olmasına ve mihnet çekmesine delalettir. Fakat rüyayı gören iyiliği ile tanınmışsa, bu rüya ona zarar vermez. Hatta affedilmesine bile işarettir. Bir yerde kendisini çıplak gören, rüsvay olur. Çok ayıplanacak hallere düşer. Rüyasında arkasındaki elbiseyi çıkararak çıplak kaldığını görenin, kendisine sevgi gösteren fakat aslında hilekar olan bir düşmanı ortaya çıkar.
Kirmani demiştir ki: Bir iş için soyunduğunu, çıplak olduğunu görmek; eğer iş dine ait ise (gusul gibi) hayır ve ibadetle yorumlanır. Fakat soyunmaya sebep olan iş, dünyaya ait ise ve zina gibi kötü bir fiile dayanıyorsa, rüya sahibi dünyada menfaat sağlar, ancak ahirette hüsrana uğrar.

Çarşıda veya bir insan topluluğu arasında edep yeri ile beraber bütün vücudunun çıplak olduğunu, herkesin kendisine baktığını ve bu durumdan utandığını görenin; bilinmesini istemediği ve herkesten sakladığı bir ayıbı ortaya çıkar.
Bir mescidde soyunan günahlarından arınır. Bir görüşe göre ibadet ve itaatle yaşar. Dini vazifelerini en doğru şekilde yerine getirmek için canla başla çalışır. Edep yerini ve vücudunun bazı kısımlarını örtecek bir şeyi olduğunu gören; malının büyük kısmını kaybeder. Ancak geçinebilecek kadar malı kalır. Çırılçıplak olduğu halde kimsenin bakmadığı ve avret yerini açtığını fark etmeyen hastaysa; iyileşir, sıkıntısı varsa; selamete çıkar. Borçluysa; borcunu öder. Şayet zenginse malından olur, evini satar yahut eşinden ayrılır. Bir rivayete göre bu rüya, tevbeye, başka bir görüşe göre de eşinden ayrılmağa delalettir. Başka bir yoruma göre, tevbeye yahut dünyadan uzaklaşıp, ahirete yönelmeğe işarettir. Ayrıca malında zarar etmeğe veya aleyhinde konuşulmaya delalet eder.
Salih bir insan için soyunduğunu görmek, hayır, menfaat ve selamettir. Asi bir adam için ise üzüntüye, rezil olmaya sırlarının ortaya çıkmasına işarettir.
Rüyasında çıplak vaziyette koşan; haketmediği bir suçla itham edilir. Eğer memursa; vazifesinden alınır.
Sırtındaki elbisenin zorla çıkartılmasından dolayı çıplak kalmak; memur için vazifesini terke, zengin için malını kaybetmeğe delalet eder.
Bir kadının rüyasında çıplak olduğunu görmesi iyi değildir, evliyse boşanır. Kadın kendini çarşıda veya halk arasında başı açık, vücudunu çıplak vaziyette görürse; ya kendisi, ya eşi, yahut sevdiği biri musibete uğrar. Bir rivayete göre, rüya sahibi kendinde mevcut olmayan bir şeyle tanınır ve hayadan yani utanma duygusundan uzaklaşır. Genç veya ihtiyar herhangi bir kadının kendisi çıplak görmesi iyi değildir.