Rüyada Balık görmek

Rüyada Balık görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya:

 • Balıkları ırmak ya da denizden çıkarmak ganimetle,
 • Canlı ve taze balık bakire kadınla,
 • suda balık avlamak sevinçli haberle,
 • taze balık avlamak hayır ve fayda,
 • küçük ve çok balık avlamak elden çabuk çıkacak dünyalıkla,
 • ölmüş deniz balığı ham hayallerle taabir edilir.
 • Bulanık suda ve kuyudan balık avlamak üzüntü ve günaha,
 • Su üzerinde çalışan kimsenin yatağında balık görmesi suda boğulmasına,
 • Tatlı suda avladığı balığın tuzlu olması keder ve sıkıntıya,
 • Balığı canlı canlı yemek mülk edinmeye,
 • tuzlu balık yemek şiddet ve zahmete,
 • Tuzlanmış balık faydası sürekli olan mala,
 • Kızartılmış balık genç için okuma amaçlı yolculuğa, diğerleri için davete icabet etmeye,
 • Balıkçıdan balık almak evlenmeye,
 • Taze yemek olduğu halde kokmuş balık yemek kötü ahlaklı kadınla evlenmeye,
 • Yapay göl ya da havuzda yakaladığı balığı kaçırmak borçlunun borcunu inkar etmesine,
 • Balığın karnında yüzük bulmak devlet, şeref ve izzete,
 • Karada balık avlamak sevinçli habere,
 • Denizdeki balıkların yer değiştirmesi askerler arasındaki ihtilafa,
 • Su yüzüne çıkan balık uzak ihtimallerin gerçekleşmesine, işlerin kolaylaşmasına, miras malına ve gizli şeylerin aşikar olmasına,
 • Büyük ve küçük balıkların bir arada görülmesi sevinç ve üzüntüleri iç içe yaşamaya,
 • Denizin yarılıp oradan inci bulmak ledün ilmi edinmeye,
 • denizin yarılarak kişinin oradan geçmesi olmaz sanılanın gerçekleşmesine,
 • İçi temizlenmemiş balığı yemek iftira yapmaya, hile ve entrikaya,
 • Yunus balığı yoksul için fakirlikten kurtulmaya, bir şeyden çekinen için emniyete, ...........


  Diyanet: Rüyada sayıları belli miktarda balık görülmesi; kadına, rüyada sayıları belli olmayan miktarda balık görülmesi; ganimetten mal alınacağına delalet eder.Bir kimsenin rüyasında denizin dibinde büyük ve taze balıkları bir arada toplanmış olarak görmesi; rüya sahibi eğer onları denizden teker teker çıkarıp yiyorsa; o kimsenin denizden çıkardığı balık nispetinde ganimetten hissesine mal düşeceğine işaret eder.Bir kimsenin rüyasında büyük balık görmesi; devlet başkanına, küçük balık devletin askerlerine ve deniz de devletin kendisine yorumlanır.Bir kimsenin rüyasında suda balık avladığını görmesi; o kimsenin hoşuna gitmeyecek bir haber işiteceğine, büyük balık avladığını görmesi; menfaat ve hayır göreceğine, küçük balık avladığını görmesi; gelirinin kesileceğine delalet eder.Bir kimsenin rüyasında sazan balığı görmesi; eğer evlenmek istiyorsa evleneceğine veya başkası ile bir iş konusunda ortaklık kuracağına ve iyiliğe işaret sayılır.Kişinin rüyasında yatağında balık görmesi; deniz yolculuğu yapan kimse için hastalanmaya, bulanık suda balık avladığını gören kimsenin; tasa, kaygı ve sıkıntıya maruz kalacağına, balığı canlı olarak yediğini görenin mülk sahibi olacağına yorumlanır.Bir kimsenin rüyasında balık pişirdiğini görmesi; o kimsenin rızık elde edeceği ve kazanç sağlayacağı ile yorumlanır. Rüyada havuzda balık görülmesi; hem iş yönünden ve hem de davranış yönünden kötü bir kimseye işaret eder.Bir kimsenin rüyasında balık sattığını görmesi; faydalanmak ile, rüyasında tuzlu balık görmesi; keder ve üzüntü ile tabir edilir. Rüyanızda tuzlu balık pişirdiğinizi görmeniz; yolculuğa çıkacağınıza, bir kadının ağzından balık çıktığını görmeniz; o kadının kız çocuğu doğuracağına, rüyanızda karada balık avladığınızı görmeniz; kötülük yapacağınıza yorumlanır.Bir kimsenin rüyasında yunus balığı görmesi; korkan bir kimse için korkusunun geçeceğine, fakir bir kimse için zengin olacağına, endişe ve sıkıntı içinde olan için mala kavuşacağına ve dolayısıyla sıkıntısının geçeceğine delalet eder.


  Nablusi: Rüyada sayısı bilinen balık, kadınlara, sayılı bilinmeyip çok olanlar ise ganimetten elde edilen mala delalet eder.
  Bir kimse, rüyada deniz ve nehirde toplanmış büyük ye taze balıklan istediği gibi çıkardığını veya yediğini yahut taksim ettiğini görse, denizden çıkardığı balıkların miktarı kadar ganimet malına kavuşur ve o malı rüyada yediği veya taksim ettiği yahut yığdığı şekilde sarfeder. Büyük balık melikin veziridir. Çünkü deniz melikle balıklar da askeri ile tabir edilir.
  Rüyada görülen balık, diri ve taze ise bakire bir cariyedir. Rüyada görülen çok balık kötü ganimet ve alması ve hesabından korktuğu melik tarafından gelecek çok maldır.
  Rüyada kuyudan balık avladığını gören kimse, Lût kavminin inlini işler veya bir kimsenin hizmetçisinin peşine düşer. Nasıl görülürse görülsün bulanık suda balık avlamayı görmede hayır yoktur.
  Suda balık avladığını gören kimse, ferahlanacağı bir sözü işitir.
  Büyük bir balık avladığını görmek, fayda ve hayra, küçük balık avladığını gören kimsenin de zevk ve menfaatinin gitmesine delalet eder. Derisi yumuşak olan balık, birisim aldatmak isteyen için hayra delalet eder. O şahıs işini gizli tutar ve halkın .malım hile ile ahr. Bu rüya diğer insanlar hakkında iş ve maksatlarının düğümlenmesine, gecikmesine ve işlerinde tembellik ve gevşeklik göstermeye delalet eder.

  Sazan balığını görmek, evlenmek isteyen ve birisiyle şirket kurmayı düşünen kimse için hayra delalet eder. Derisiz ve bu cinsten uzun olan her balık batıl amellere, zahmet, meşakkat ve meydana gelmeyen ümit ve arzulara delalet eder. Çünkü bu gibi balıklar elden sıyrılarak kayarlar.
  Kaynak sularında görülen balık, kolay olan hayra delalet eder. Rüyada denizde ölmüş balık görmek, kötü ve çirkin şeylere ve bilhassa bitmeyen ve meydana gelmeyen ümit ve arzulara delalet eder. Bir kimse rüyada canlı olan bir balığı su veya başka bir yerden tuttuğunu ve onu yediğini görse, menfaata kavuşur.
  Rüyada yatağında balık görmek, deniz yolculuğunda bulunan ve hasta olanlar için durumlarının bozulmasına delalet eder. Şöyle ki, deniz yolcusu için şiddete; rutubet dolayısıyla de hastanın, ağrılarının artmasına delalet eder. Bulanık olan suda balık avladığını gören kimseye, şiddetli bir keder isabet eder.
  Canlı balık yediğini gören kimse, mülke nail olur. Onun erkek bir çocuğu olursa bahtiyar olur. Temiz suda avlanan tuzlu balık, melik tarafından gelecek kederdir. Tuzlu balık yediğini görse, zahmet ve şiddet isabet eder. Bazı tabirciler, görülen balıklar dört tane olursa, kadınlara; dörtten fazla olursa ganimet malına delalet eder, dediler.
  Deniz yolculuğunda bulunan bir kimsenin yatağında balık görmesi, sıkıntıya düşmesinden ve boğulmasından korkulur. Çünkü o, balıkla bir yerde yatmıştır.

  Tuzlu balık hayır ve devamlı olan mala delalet eder. Çünkü tuz, balığı kokmadan korur. Bazı tabirciler, bu rüya, kölelerden gelen üzüntü ve kederdir, dediler.
  Tenasül uzvundan balık çıktığını gören kimsenin hanımı hamile ise, bir kız doğurur.
  Kızartılmış balık, davete icabet etmeye delalet eder. Bazı tabirciler, kızartılmış balık, ilim öğrenmek için yapılacak yolculuktur, dediler.
  Büyük balıklar mal ve ganimettir. Küçükleri üzüntü ve kederdir. Çünkü küçük balığın kılçığı etinden çok ve yiyene zahmet verir. Büyük ve küçük balıkları avlamakta bir beis yoktur. Ve bu rüya rızka delüdir.
  Balıktan bir şey aldığını gören kimse, melikin askerinden bir şeye nail olur. Bir kimse büyük bir balığın tutulduğunu görse, islami-yete muhalefette bulunan, isyankar ve zalim bir kimsenin helak olmasına delalet eder. Balıkçıdan bir balık satın aldığını gören kimse, bir cariye satın alır. Veya bir kadınla evlenir. Yanında bulunan güzel bir yemeği bırakarak kokmuş bir balığı yediğini gören kimse,-bir cariye satın alır. Veya bir kadınla evlenir. Yanında bulunan güzel bir yemeği bırakarak kokmuş bir balığı yediğini gören kimse, kendisine helal olan hanımını terk eder zina eder.
  Rüyada havuz içerisinde veya su biriken bir yerde büyük bir balık aradığım, balığın kurtularak kaçtığını gören kimsenin borçlusu, alacağım inkar eder. Ve o borcu zorla ondan alır. .
  Rüyada havuzda veya su birikintisinde ağzını açmış büyük bir balık gören kimsenin hapiste bulunmasına delalet eder. Balığın karnında bir mühür bulsa rüya sahibi için devlet, izzet ve şerefe delalet eder. Ağzından bir balık çıktığını gören kimse bir kadın hakkında mümkün olmayan boş söz söyler.
  Rüyada bir balığa rastladığını ve balığın karnında yağ bulunduğunu gören kimse, hayır ve mal elde edeceği bir kadına rastlar. Rüyada karada balık avlamak, fuhuş işlemektir. Bazı tabirciler, bu rüya sevinilecek bir haberdir, dediler.
  Bir kimse kılçıklı bir balık avladığım görse, sağlam bir yerde muhafaza edilen ve zekatı verilmemiş gümüş veya altına delalet eder. Çünkü zekatı verilmeyen mal iyi olmadığı gibi balığı kılçığı ile yemek de iyi değildir. Rüyada silahlı balık görmek, düşmana yardım etmeye bazen da rüyayı görenin şerli kimselere rastgelmesine delalet eder. Eğer gördüğü balık güneşte kurutulan balıklardan olursa, sermaye sahiplerinin sermayesine delalet eder.
  Rüyada tatlı deniz balığının tuzlu deniz, tuzlu deniz balığının da tatlı denize geçtiklerini görse, askerler arasında çıkacak nifaka veya alışılagelmiş bir zulmün, veya bir bid'atın çıkmasıyla bütün insanlar arasında meydana gelecek ihtilafa delalet eder.
  Balığın su üzerine çıktığının görülmesi, işlerin kolaylaşmasma, uzak olan şeylerin yaklaşmasına, sırları ve gizli şeyleri çıkarmaya veya mirastan olan bir mala delalet eder.
  Bir kimse rüyada yanında küçük ve büyük balıkların bulunduğunu görse, sevinç ve üzüntülere ihtimam göstermeğe veya iyi ve fena olan bir şeyin bir yerde toplanmasını icap ettiren şeylere delalet eder. Bir kimse yanında insan veya kuşa benzeyen bir balık olduğunu görse, tüccarın veya deniz ve karadan gelip geçenlerin hallerini araştırıp sormağa veya çeşitli dilleri bilen şahısların yaptıkları tercümeler ve güzel ahlak sahiplerine delalet eder. Balığın insana ve kuşa benzemesinde, benzeri, tabirce muteber tutulur. Eğer benzer iyi bir şey olursa, rüya sahibinin ahlakı iyi olur. Eğer benzeri kötü bir şey olursa rüya sahibinin ahlakı da kötüdür.
  Eğer rüyayı görenin' yanında dağ keçisinin erkeği gibi insana alışık veya evde beslenen bir şey olursa, rüya sahibinin yetim ve gariplere ihsanda bulunmasına ve onlara ihtimam göstermesine delalet eder. Rüyada denizin derin yerlerinden balık tuttuğunu gören kimsenin, sanatca şöhreti artar ve faydalı bir rızık eline geçer. Eğer o şahıs sanatkar değilse sultanların mallarına taarruz eder. Veya casusluk yapar.
  Eğer deniz açılsa ve oradan bir balık alarak yese veya bir cevher bulsa, o kimse Ledünnî ilme muttali olarak doğru yola girer. Bu durumda onun akibeti iyi olur.
  Eğer balık onun elinden çıkarak tekrar denize girse o şahıs velilerle sohbet ve arkadaşlık eder. Eğer o kimse yolculuk yapmak arzu ederse arkadaş bulur, sonra yerine salimen döner.
  Rüyada adaya benzeyen bir balık gören kimse, salih bir emirin maiyetinde cihad yaparak ganimet malına nail olur. Bu husus balığın gözünden yağ alır veya etinden bir parça yerse.
  Rüyada temizlemeksizin balıktan bir şey yediğini gören kimse, insanların ırz ve namusu hakkında söz söyler. Haksız olarak halkın malını almak için hile yapar. bazen da bu rüyayı görmek, zinaya ve felç hastalığına delalet eder.
  Rüyada balığı yer üzerinde bulan kimsenin deniz yolculuğundan olan kazancının, karada yapılacak kazanca dönmesine delalet eder. Eğer ticaretçi değilse malını bilir ve onu muhafaza eder. Yahut dağınık olan aile ve akrabalarım bir araya toplar.
  bazen balık görmek, sucular, gemiciler, dalgıçlar ve yüzücüler gibi geçimleri sudan olan maişet sahiplerini görmeğe delalet eder. Bir kimseye rüyada gökten kızartılmış balık inse, o kimsenin duasının kabul edilmesiyle müjdeye, düşmanına zafer bulmasına, kader ve şanının yüce olmasına delalet eder. Bazen de balık görmek, üzüntü, keder, sıkıntı, hastalık, şiddetli haberlere ve bulunduğu yerde öleceğine delalet eder.
  Rüyada büyük balık görmek, yemine delalet eder. bazen büyük balık, salihlerin mabedine ve abidlerin mescidine delalet eder.
  bazen da büyük balığı görmek, üzüntü ve şiddete rütbenin gitmesine ve gazabın gelmesine delalet eder. Rüyada yunus balığım görmek, korkan kimse için eminliğe, fakir için zenginliğe, şiddet halinde olan kimse için de mülke delalet eder. Yine, Yusuf (A.S.)'m hapishanesini, As-hab-ı Kehf'i ve mağarasını ve Nuh (A.S.)'in tandırını görmenin tabiri de böyledir.  Seyyid Süleyman: Büyük balıklar mal ve ganimet, küçük balıklar üzüntüdür. Bunları birarada görmek, mal ve paraya işarettir.
  Balık avladığını gören, helalinden kazanır. Avladığı balığı yediğini gören, çok sevinir. Yenilmesi mekruh bir balık tutup sattığını yahut satmak istediğini gören, karısının akrabalarıyla veya damatlarıyla kavga eder.
  Danyal (A.S.) demiştir ki: Balık rüyası sıcak ülkeler için bela ve meşakkat, soğuk ve mutedil memleketler için mal ve ni'mettir. Bir balığın karnında başka balık bulan, tek kadınla evlenir. İki balık bulan, iki kadınla izdivaç eder. Balık yağı gören ve içen, kadın sayesinde mal kazanır.
  İbn-i Şirin diyor ki: Tuzlu balık; üzüntüye, bunun kızartılması veya başka şekilde pişirilmesi ve yenmesi; ilim ve rızk için yolculuk yapmaya yahutta büyüklerle sohbete delalet eder. Tuzlu balığı çiğ olarak yiyen, tedbirsiz davranır. Bundan dolayı sıkıntı çeker.
  İbn-i Kesir demiştir ki: Rüyasında çok iri bir balık tuttuğunu gören, büyük bir aileden zengin kız alır. Bir kavle göre davasında delil gösterip, galip gelir. Bir kadının karnından balık çıkması, kız doğuracağına delalettir. Ağzından balık çıkarsa, kocasıyla kavga edip, üzülür. Denizden olta ile balık tutan zahmetle, ağ ve şebeke ile balık tutan kolaylıkla kazanır.
  İsmail El Eş'as diyor ki: Rüyada balık satmak, rüya sahibi ve ailesi için hayır ve menfaattir. Su yolundan balık tutan, halkın malını hile yaparak alır.
  Deniz balığının kendisiyle konuştuğunu gören, hükumetin sırlarına vakıf olur.
  Cafer-i Sadık balık rüyasını şunlarla tabir ediyor: Vezir, asker, bakire, ganimet, gam ve cariye.
  Bazılarına göre taze balık, zevce (kadın eş) ve cariye ile yorumlanır. Balık kavurduğunu gören lohusa cemiyeti, düğün gibi neş'eli yerler için masraf eder. Kokmuş balık alıp yemek, harama işarettir. Yemekte olduğu balıktan başka birinin de yediğini gören, karısını ve malını itina ile korumalıdır. Havuzda balık oynadığını gören, kötü huylu bir adamdan hakkını zorla alır. Ağzını açmış bir balık, hapse delalettir. Bir kapta veya kavanozda iki balık görmek, iki ortağa işarettir. Balık karnında inci bulan, bir evlada kavuşur. Balığın karnını yarıp yüzük yahut mühür çıkaran, mevki ve itibar sahibi olur. Cinsel organından balık çıktığını görenin, bir kızı dünyaya gelir. Yahut zina eder. Ağzından balık çıktığını gören, büyük bir vaadde bulunur. Bir kısım tabirci ise balık yemeyi kılçıklı oluşundan dolayı iyi saymazlar.

 •