Rüyada Ölü, Ölüm görmek

Rüyada Ölü, Ölüm görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya:

 • Ölmek dince eksikliğe ve itikat bozukluğuna; yolculuğa, bir yere taşınmaya yahut yoksulluğa yahut evlenmeye,
 • Ölüm bazen uzlete, rahata kavuşmaya yahut şerefe; âni ölüm yoksul için zenginliğe, zengin için yoksulluğa,
 • Ölmek, bir hatadan yahut günahtan pişman olmaya, ölüm belirtileri olmadan, uyurken hastalanmaksızın öldüğünü görmek ömrünün uzun olmasına,
 • Bir şeyden korkan yahut üzüntü ve sıkıntı içinde olan kimsenin öldüğünü görmesi hayra ve esenliğe,
 • Ölü olduğunu görmek sevince ve imrenilecek güzel bir duruma gelmeye,
 • Ölüm anı ve onun sıkıntılarını çektiğini görmek çıkar için insanlara zulmetmeye,
 • Bazen ölüm anı dinde tartışmaya, ev taşınmaya, borç ödemeye, evlenmeye, misafiri hazırlamaya, bir sanattan diğer sanata geçmeye yahut haklardan istifade etmeye,
 • Ölü üzerine feryad ederek ağlamak vaaz ve nasihate,
 • bu ağlamayı dinlemek çirkin koku yayan bir yeri açmaya ya da çalgı aletlerinin çalındığı bir merasimde bulunmaya; bir fitne çıkarmaya,
 • Ölü ardından üzüntüyle - sesli de olsa- ağladığını görmek sevinç ve sürura,
 • Ölü üzerine ücretle ağlayan kadınları görmek durumun değişmesine, çirkin amellere,
 • Ölerek toprak zeminde çıplak kaldığını görmek yoksulluğa, bir yatağın üzerinde kendini böyle görmek dünyasının iyileşmesine,
 • bir sedir üzerinde ölüp çıplak kaldığını görmek şeref ve rütbeye,
 • Öldüğünü, tabuta konarak omuzlar üzerinde mezara götürüldüğünü fakat defnedilmediğini görmek dünyaca yücelmeye ve büyük bir mevkiye geçmeye,
 • defnedilmiş ise dünyanın kendisine galip gelmesine;
 • Öldüğü halde kefen, tabut ve yıkanmak gibi şeyleri görmemek bir şeyin kırılmasına yahut yıkılmasına,
 • Ölüp de defnedildiğini görmek tövbe etmeden vefata,
 • öldüğü halde dirildiğini görmek tövbe etmeye,
 • Öldüğü halde yaşadığını görmek yoksulluktan so a zengin olmaya, günahlarından tövbe etmeye, yolcu ve gurbette ise vatanına dönmeye,
 • Bilinmeyen kadının ölmesi yağmur yağmamasına, bu kadının dirilmesi bereketli yağmurlara,
 • Hanımının ölüp tekrar dirildiğini görmek ziraat ve harmandan fayda görmeye,
 • Kadınların vefatı çocukların ölümüne,
 • çocukların ölümü kadınların vefat etmesine,
 • Ölmüş birinin ölmediğini söylemesi, onun durumunun şehidlik makamı olduğuna,
 • Ölmüş birini sırtına almak dinsiz birinin meşakkat ve sıkıntısını üzerine almaya,
 • Ölüyü, mutad olan şeklin dışında yüklendiğini görmek haram mala,
 • Ölü taşıdığını görmek devlete hizmet etmeye,
 • Ölmüş birini hasta olarak görmek, onun dini bir vazifeden sorumlu tutulduğuna,
 • Ölmüş birinin kişinin kendisi ve insanlar için bir şeyi haber verdiğini görmek, bu haberin aynen çıkmasına;
 • ölü geçmişte olmayan bir şeyi haber vermiş ise bu rüyanın geçersiz olmasına,
 • Ölüyü güzel bir sedirde görmek, onun Cennette olduğuna,
 • Ölüyü beyaz, yeşil elbiseler içinde yahut sağlıklı ve iyi durumda görmek, onun kabirdeki halinin iyi olduğuna;
 • siyah ve çirkin renkli elbiseler içinde ve üzüntülü görmek azap çektiğine,
 • Ölünün ardı sıra gitmek, ölen kimsenin meslek ve işine, görüş ve düşüncesine uymaya,
 • Ümamın ( önder konumdaki kimselerin) ölmesi şehrin yahut o yerleşim alanının harap olmasına,
 • Uzaktaki yahut kaybolmuş birinin ölüm haberini almak, onun dice noksanlık içinde olduğuna,
 • Oğlunun öldüğünü görmek düşmanından kurtulmaya,
 • kızının öldüğünü görmek ümitsizliğe,
 • Erkek kardeşinin öldüğünü görmek düşmanın vefatına yahut zarardan kurtulmaya,
 • Ölü ile arkadaşlık etmek yolculuğa ve bununla erişilecek hayra,
 • Ölüyü yediğini görmek uzun ömre,
 • Ölünün bir şey yemesi, o şeyin pahalılaşmasına,
 • Ölmüş anne ve babalarının sağ olduklarını görmek korkudan emin olmaya, sevinç ve mutluluğa,
 • Ölüyü dirilttiğini görmek birinin hidayetene vesile olmaya,
 • Ölmüş birinin ikinci kez öldüğünü görmek, onun adaşı yahut yandaşı olan birinin yefat etmesine,
 • Ölünün bir yerinden şikâyet ettiğini görmek, onun bir şeyden sorumlu tutulduğuna,
 • Ölüye bir şey vermek - eğer ölü bunu almış ise- mal veya dünyalığına gelecek zarara,
 • Ölünün yenecek bir şey vermesi ummadığı yerden rızka nail olmaya,
 • Ölünün elini tuttuğunu görmek, ümidini kestiği bir şeyin gerçekleşmesine,
 • Ölü bir kimseyle kanuşmak uzun ömre,
 • Tanıdığı bir ölüyü öpmek veya onun tarafından öpülmek onun vereselerine bıraktığı mal ve ilminden istifade etmeye,
 • tanınmayan ölüyü öpmek tahmin edilmeyen bir yerden mal ve dünyalığın gelmesine,
 • Ölü ile cinsi münasebette bulunmak ümidini kestiği bir şeyin gerçekleşmesine ya du bu işin ölünün vereseleri tarafından gerçekleşmesine yahut o ölüyü hayırla yâd etmeye,
 • Ölmüş birinin bir diriyi dövmesi, dövülen kimsenin dinen sakıncalı bir iş işlediğine,
 • Ölmüş birini dövmek - eğer ölü buna razı ve itaat ediyorsa- döven kimsenin ölüye hayır ve duâ ettiğine ya da yolculuk yaparak bir hayra ermeye yahut kaybettiği şeyi bulmasına,
 • Ölüyü soymak, eşini boşamak için zorlanmaya, malında zulüm meydana gelmesine, yolculuğa, günahtan temizlenmeye, tövbe etmeye ya da -kâfir için- İslâmla şereflenmeye,
 • Ölmüş kimseyi uykuda görmek, onun durumunun iyi olduğuna,
 • Ölü üzerine namaz kılmak çirkin bir iş yapmaya yahut batıl amele delalet eder.


  Nablusi: Rüyada ölmek, dince eksik ve bozuktur. Ölümle beraber ağlaşarak tabut üzerine konup bir gurup adamların omuzlarında kabristana götürülüp henüz defnedilmemiş ise, rüya sahibinin dünyaca yücelmesine ve büyük bir mevkiye geçmesine delalet eder. Eğer toprağa defnedilmiş olursa, iyilik ümit edilmez, belki dünyası ona galip eür. Onun devletinde ve galibiyeti halinde ona tabi olanlar ve onun cemaati, cenazesine iştirak edenlerin miktarı kadardır. Herhalde o kimse halka zulüm ve onları kahreder.
  Bir kimse rüyada öldüğünü ve ağlamak, kefen ve tabuta konulmak gibi ölüm alametlerinden, bulunduğu yerde hiç bir şeyin bulunmadığını görse, o kimsenin evinde bir odasının veya bir duvarının yıkılmasına yahut direk ve kerestesi gibi bir şeyin kırılmasına delalet eder. Eğer gasl ve kefen gibi ölüm işaretlerinden bir şey görse, bu rüya, aşırı bir dinsizliğe, eğer ağlamak ve bağırmak gibi şeyler olursa, rüya sahibinin dünyaca, şan ve mevkii'nin yükselmesine delalet eder. Bazı tabirciler, ölüm, yolculuk ve bir yerden başka bir yere nakildir. Bazıları da fakirliktir, dediler.
  Rüyada ölen ve defnedilen kimse, tevbe etmeksizin ölür. Eğer kabrinden çıksa ona tevbe etmek nasib olur. Bazı tabirciler ölmek, evlenmeye delalet eder. Çünkü ölü, evlenecek şahıs gibi hoş kokulu şeylere ve yıkanmaya ihtiyacı vardır, dediler.

  Rüyada öldüğünü ve bir gurup insanların omuzlarında götürüldüğünü, ancak defnedilmediğini gören kimse, düşmanını kahreder. Eğer memurluğa ehilse, memur olur.
  Rüyada öldükten sonra yaşadığını gören kimse, fakirlikten sonra zengin olur, veya günahlarından tevbe eder. Eğer bu rüyayı gören misafir ve garip ise, salimen vatanına döner.
  Tanınmayan bir kadının ölmesi, yağmur yağmamasına, öyle bir kadının yaşaması ise, Allah (C.C.)'ın yağmurla yeryüzünü ihya etmesine delalet eder.
  Kadınların ölmesi çocuklara aittir. Çocukların ölmesi de, kadınlara aittir. Çünkü kadınlar dinlerinin noksan ve akıllarının az oluşundan dolayı çocuklara benzerler.
  Bir kimseye rüyada bir ölünün kendisinin ölmediğini haber vermesi, o ölünün şehitler makamında olmasına ve ahiret nimetleriyle nimet-lenmesine delalet eder.
  Rüyada bir ölüyü yüklendiğini gören kimse, dinsiz bir adamın zahmet ve meşakkatini üzerine alır.
  Rüyada ölülerin götürüldüğü şeklin dışmda bir ölüyü yüklendiğini gören kimse, haram mala nail olur.
  Rüyada bir ölüyü ölülerin götürüldüğü bir şekilde yüklendiğini gören kimse, sultana hizmet eder.
  Bir kimse rüyada bir ölünün hasta olduğunu görse, o ölü ile Allah (C.C.) arasında olan dinî bir işte mes'ul tutulacağına delalet eder.

  Bir kimsenin, rüyada kabirde bulunanların kabirlerinden çıktıklarım ve halkın yiyeceklerini geriye hiç bir şey bırakmaksızın yediklerini görmesi, piyasanın pahah olmasına, kabirlerinden çıkıp kuyulardan tatlı suları içtiklerini görmesi, salgın bir veba hastalığına delalet eder.
  Bir kimse rüyada tanıdığı bir ölünün öldüğünü ve ona ağlandığını görse, o ölünün ailesinden birisinin öleceğine delalet eder. Eğer ağlanmıyorsa, o ölünün ailesinden birisiyle evlenmesine, sevince ve evine gelin getirmesine delalet eder.
  Rüyada ölünün kendisi hakkında veya başkası hakkında verdiği haber doğrudur. Çünkü ölü hakka yönelerek batıldan çıkmış ve batü şeyleri terketmiş olduğundan, hak ve doğrudan başka bir şey söylemez. Eğer o ölü geçmişte olmamış bir şeyi haber verse, bu rüya karma karışık bir rüya olduğundan itibar edilmez.
  Bir kimse rüyada bir ölüyü güzel bir şekilde veya beyaz ve yeşil elbiseli olduğu halde güleryüzlü ve sevinçli olarak görse, o ölünün görüldüğü gibi ahirette nimetler içinde bulunduğuna delalet eder. Eğer ölünün saç ve sakalının tozlu ve dökük, elbiselerinin de çürümüş olduğunu veya ağladığmı ve yüzünü buruşturmuş olduğunu görse, o ölünün durumunun kötü olduğuna, kabirleri ziyaret etmeye ve devamlı olarak hayırla dua etmeye, bazan da bu rüya misafirlerini ağırlamasına ve fakirleri ziyaret etmeye delalet eder.

  Bazı tabirciler rüyada bir ölü üzerine namaz kıldığını ve dua ettiğini gören kimse, anlayışsız ve hilesi az olan bir kimseye va'z eder.
  Rüyada hanımının öldüğünü ve tekrar dirilerek yaşadığını gören kimse, ziraat ve harmanından fayda görür.
  Rüyada bir ölü cesedi bulan bir kimse, bir mal bulur.
  Rüyada ölü olan birisinin ardınca gittiğini gören kimse, o ölünün mesleğine uyar. Din ve dünyaca onun izini takip eder.
  İmamın öldüğünü görse, şehir, harap olur. Nitekim şehrin harap olması, imamın ölümü olduğu ibi. İmamın ölemeyeceğini görse, ecelinin yaklaşmasına delalet eder.
  Ölmek, büyük bir günahtan pişmanlıktır. Bazı tabirciler, ölüm alametleri olmaksızın rüyada uyurken hastalanmaksızın öldüğünü gören kimsenin, ömrü uzun olur.
  Rüyada, ölüm anında ve ölüm sıkıntıları içinde olduğunu gören kimse, kendi menfaati veya başkaları için zalim olur.
  Rüyada öldüğünü ve yer üzerinde çıplak olduğunu gören kimse, fakir olur. Eğer yatak üzerinde olursa, o kimse için dünya ferahlık olur, sedir üzerinde olursa, rütbe ve şerefe nail olur.
  Rüyada kaybolmuş birisinden ölüm haberi geldiğini gören kimseye, kaybolmuş o kimsenin dünyaca iyi halli ve dince bozuk halde oluşunun haberi gelir.
  Rüyada oğlunun öldüğünü gören kimse, düşmanından kurtulur. Kızının öldüğünü gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulamıyacağın-dan dolayı ümitsiz olur.

  Rüyada öldüğünü ve defnedildiğini gören kimse, köle ise, azad olmasına, bir şey kendisine yed-i emin olarak bırakılmış ise, bırakılan şeyin elinden çıkarılmasına, eğer evli değilse, evlenmesine delalet eder.
  Hasta olan bir kimse evlendiğini görse, o hasta ölür. Evli olan birisi öldüğünü ve defnedildiğini görse, hanımından veya ortağından yahut erkek kardeşinden ya da dostlarından ayrılır. Bazan da bu rüya, o kimsenin yolculuk yapmasına eğer yolcu ise çoluk - gocuğunun yanma dönmesine delalet eder.
  Ölüm, bir şeyden korkan veya üzüntülü bulunan kimse için, hayra delalet eder. Hasta adamın kendisinin öldüğünü görmesi, hastalığından iyileşmesine delalet eder.
  Rüyada erkek kardeşin ölümü, düşmanın ölümüne ve isabet etmesinden korkulan zarardan kurtulmaya delalet eder.
  Birtakım ölüler arasmda bulunduğunu gören kimsenin, münafık bir kavim arasmda bulunduğuna delalet eder.
  Rüyada ölü ile arkadaşlık ettiğini gören kimse, uzak bir yere yolculuğa çıkar ve o yolculuktan hayra erişir.
  Rüyada ölüyü yediğini gören kimsenin, ömrü uzun olur. Rüyada ölü olduğunu görse, sevinir ve durumuna imrenilir.
  ölünün bir şey yemesi o şeyin pahalanacağna delalet eder.
  Rüyada teneşir üzerinde olduğunu gören kimsenin, işleri ilerler, günah - üzüntü ve borçtan kurtulur.

  Bir kimsenin rüyada bir ölünün elbiselerini yıkatmak için bir adam aradığını görmesi, o ölünün rüya sahibinin veya dostunun duasına yahut borcunu ödemesine veya borçlusunu razı etmesine yahut vasiyetini yerine getirmesine veya mazlumlara haklarını helal ettirmesine ya da bu gibi mes'ul tutulacak şeylerden kurtulmasına himmet etmesine muhtaç olduğuna delalet eder.
  Eğer birisi onun elbiselerini yıkasa, o ölünün mes'uliyetten kurtulması, o insanın elinde olduğuna delalet eder.
  Rüyada ölüleri kabirlere taşıdığını gören kimsenin, doğru bir iş yaptığma delalet eder.
  Rüyada ölüleri çarşı ve pazara taşıdığını gören kimse, ihtiyacma kavuşur ve ticareti canlanır.
  Bir ölünün sağ olduğunu gören kimsenin ümidim kestiği bir işi vücuda gelir. Eğer sıkıntı içinde ise, tahmin etmediği bir yerden kolaylık gelir.
  Eğer tanıdığı ölüleri ev veya şehir yahut mahallenin bir yerinde durduklarını görse, rüya sahibinin veya o ölülerin evlat ve torunlarının ümitlerini kesmiş oldukları işleri meydana gelir.
  Ölülerin yeni elbiseli ve sevinçli olduklarmı görse, rüya sahibinin veya o ölünün neslini sevindirecek işleri canlanır ve durumları düzelir. Eğer ölüler, mahzun veya elbiseleri kirli ise, onların evlat ve torunlarının durumu, fakirlik, üzüntü, keder ve günah kazanmaya dönüşür.

  ölülerin meşgul veya yorgun ve zahmet içinde yahut şekil, sima ve elbiselerinde bir fenalık ve çirkinlik bulunduğunu görse, o ölünün dünyadaki halinden mes'ul tutulacaklarına delalet eder.
  Ölünün hasta olduğunu görse, o ölünün kendisi ile Allah (C.C.) arasında olan şeylerden mes'ul olduğuna delalet eder. Ölünün üzerinde bulunan kirli ve paslı elbiselerin tabiri de, böyledir.
  ölünün kendisiyle şakalaştığını görse, bu rüya sahih değildir. Çünkü ölü şaka devresini bitirmiştir.
  Korku halinde bulunan bir kimse rüyada ana ve babasmm sağ olduklarmı görse, korkudan emin olur. Üzüntü ve kederi gider, özellikle anasını görürse.
  Rüyada bir ölüyü dirilttiğini gören kimsenin, eliyle bir Yahudi veya bir Hıristiyan Müslüman olur. Ya da günahkar birisi tevbe eder.
  ölüleleri dirilttiğini gören kimse, sapıklıkta kalan veya bid'at içerisinde bulunan bir kavmi hidayete kavuşturur. Yahut günah yapmada ısrar eden birisi onun vasıtasıyla tevbe eder.
  Bir kimse rüyada ölülerin ikinci defa olarak öldüklerini görse, o ölülerden birisiyle adaş bir şahsın öleceğine delalet eder.

  Bir kimse rüyada bir ölünün başından şikayet ettiğini görse, o ölünün ana veya babasma karşı yaptığı kusurdan dolayı mes'ul tutulduğuna, eğer boynundan şikayet ederse, hanımının nikahından veya vasiyetinden yahut zayi ettiği emanetinden mes'ul tutulduğuna, eğer sol elinden şikayet ederse, erkek veya kız kardeşi yahut çocuğu veya ortağı ya da yalan yere yaptığı yemininden mes'ul tutulduğuna, eğer yan tarafından şikayet ederse, o ölünün akrabalarım ziyaret etmediği için mes'ul tutulduğuna, eğer baldırlarından şikayet ederse, o ölü hayatmı batü ve Allah (C.C.)'m emrine muhalif yerlerde geçirdiğinden dolayı mes'ul tutulduğuna, eğer iki ayaklarından şikayet ederse, o ölünün batıl yere ve Allah (C.C.)'m emrinin dışmda malım sarfet-tiğinden mes'ul tutulduğuna delalet eder. Kadının durumu da bu rüyada erkeğin durumu gibi tabir edilir.
  Rüyada ölüye yiyilen ve içilen şeylerden bir şey verdiğini gören kimsenin, malına gelecek bir zarara, elbise verdiğini görmesi ise, malına gelecek bir zarara veya yakalanacağı ve sonra kurtulacağı bir hastalığa delalet eder.
  Sağ olan bir kimse giydiği elbisesini ölüye verdiğini görse, ölür ve onlara kavuşur. Eğer o elbiseyi emanet olarak veya yıkaması için yahut o elbiseye herhangi bir şey yapsın diye verse, bu durumda rüya sahibine veya malına gelecek bir zarar yoktur.

  Rüyada bir ölünün kendisine elbise veya gömlek yahut bir sarık verdiğini gören kimse, o ölünün, hayattaki yaşayışı gibi yaşar. Gömlek ölünün geçimi gibi bir geçimdir. Sarık ölünün şöhret ve rütbesi gibi şöhret ve rütbesidir.
  ölünün kendisine bir yemek verdiğini gören kimseye, ümit etmediği bir yerden iyi bir rızık gelir. Eğer ölünün bal verdiğini görse, o kimse ümit etmediği bir ganimet ve nimete nail olur.
  ölünün sana verdiği iyi ve güzel her şey, ümit etmediğin yerden gelecek bir hayırdır.
  Bir kimse rüyada elini bir ölünün tuttuğunu görse, o kimseye ünüdini kestiği bir yerden eline mal geçer.
  Rüyada ölü ile konuşmak uzun ömürdür. Ölüden bir şey almak rızıktır. ölü ile konuştuğunu gören kimse ile halk arasmda, anlaşmazlık çıkar, ancak sulh üe neticelenir.
  Rüyada tanıdığı bir ölüyü öptüğünü gören kimse, ölünün geriye bıraktığı ilim, eser veya malıyla faydalanır. Tanımadığı bir ölüyü öptüğünü görse, tehmin etmediği bir yerden ona mal gelir.
  Tanıdığı bir ölünün kendisini öptüğünü gören kimse, o ölü veya onun veresesi tarafından hayra kavuşur.
  Kendisini tanımadığı bir ölünün öptüğünü gören kimse, tahmin etmediği bir taraftan gelecek hayrı kabul edeceğine delalet eder. Bazı tabirciler, ölüyü öptüğünü gören kimse, onun öleceğine, sağlam ise konuştuğu sözün batıl olduğuna delalet eder.

  Kabirde bir ölüyle cinsî münasebet yaptığını görse ve kendisinden de meni gelmese, o kimse münafık ve şerli bir kimse ile arkadaş olur ve tahmin etmediği bir yere tazminat öder.
  Rüyada —ister erkek, isterse kadın olsun — tanıdığı bir ölüyle cinsî münasebet yaptığmı gören kimse, ümidim kestiği bir şeye kavuşur veya ümidi kalmadığı bir iş, o ölünün nesli tarafından meydana getirilir.
  Rüyada kendisine mahrem olan birisiyle cinsî münasebet yaptığını gören kimse, o ölüyü hayırla yad ve dua eder. Veya o ölünün evlad ve torunları için faydalı olacak bir iş yapar. Ya da o kimse haram olan bir şeyi yapar.
  Ölmüş bir kadının hayatta olduğunu, onunla cinsî münasebet yaptığında kendisine meni ve mezisinin bulaştığını gören kimse, yapılmasında zarar, üzüntü ve keder bulunan bir işine pişman olmasma dela let eder.
  Rüyada ölü olan bir kadınla evlenip evine gittiğini ve ona dokun madığmı gören kimsenin, öleceğine delalet eder.
  Ölü olan bir erkekle evlenerek evine geldiğini ve evinin de o erke ğin evine dönüştüğünü gören kadın da, ölür.
  Hayatta olan bir şahıs rüyada bir ölünün ardına düşerek tanıma dığı bir eve girip sonra oradan çıkmadığını görse, o kimsenin öleceği ne, eğer o evden geri dönerse, ölüm tehlikesi geçireceğine delalet eder
  Rüyada bir ölünün kendisine eski veya kirli, ve paslı bir gömlel verdiğini gören kimse, fakirleşir.

  Bir kimse rüyada ölü olan birisinin hayatta olan bir şahsı dövdü günü veya sinirli olarak o şahıstan ayrıldığını görse, hayatta olan ı şahsm dince bozuk olan bir şey ihdas ettiğine delalet eder. Çünkü ölı Hakkın evinde olduğundan ancak Allah (C.C.)'ın razı olduğu şeyleı den memnun kalır.
  Bir kimse rüyada hayatta olan bir şahsın bir ölüyü dövdüğünü v ölünün de buna razı olup itaat ettiğini görse, döven şahsın mütedej yin ve ölünün ruhi için sadaka verdiğine ve dua ettiğine yahut o ölü nün yaptığı vasiyeti yerine getirdiğine delalet eder.
  Rüyada bir ölüyü dövdüğünü gören kimse, yaptığı yolculukta hayra nail ve kaybettiği şeyi bulur.
  Hayatta olan birisinin bir ölüyü dövmesi onun borcunu ödemesine delalet eder.
  Bir kimsenin rüyada bir ölünün uykuda olduğunu görmesi, o ölünün ahiretteki rahatlığma ve iyi halliliğine delalet eder. Ölüyü çıplak olarak görmenin tabiri de, böyledir.
  Hayatta olan birisinin rüyada ölüyle bir yatakta uyuduğunu görmesi, o kimsenin ömrünün uzun olduğuna delalet eder.
  Rüyada bir ölünün yemek veya eşya satın aldığım görmesi, onların pahalılaşmasına ve bozulmasma delalet eder. Ölülerin yemek veya eşya sattıklarının görülmesi de, onların rağbet görmemesine delalet eder.
  Bir kimse rüyada yenilecek şeyler içerisinde bir ölü veya ölü bir fare bulsa, onların bozulmasma ve kıymetten düşmesine delalet eder.

  Bir kimsenin rüyada bir ölünün makbul ve istenen işlerle meşgul olduğunu görmesi, o kimsenin o işle emretmesine delalet eder. Eğer ölünün yaptığı iş kötü ise, o kimsenin o işin terkedilmesi için emir vermesine delalet eder.
  Bir kimse rüyada hayatta olan bir şahsın ölüler arasında olduğunu görse, o şahsın uzak bir yere yolculuk yapmasına ve dinini ifsat etmesine delalet eder. Kendisi hayatta olduğu halde ölüler ile uğraştığını görse, o kimsenin dinleri bozuk olan bir kavimle düşüp kalkmasına delalet eder.
  Bir kimse rüyada hayatta olan bir şahsın, ölünün ardı sıra gittiğini ve bir yere girip - çıkışında ondan hiç ayrılmadığını görse, o şahsın din ve dünya işlerinde o ölünün meslek ve yoluna uyduğuna delalet eder.
  Rüyada bir ölünün müşrik olarak öldüğünü gören kimse, hikmetli atasözlerini, gerek bilinen, gerekse bilinmeyen iyi ve doğru sözleri konuşmakla meşguldür. Bu rüya ise, sahih değildir. Belki şeytan o ölünün suretinde ona görünüp ölünün lisanıyla şirk olan şeyler: konuşmuştur.
  Rüyada eski ve yırtık elbiseli dinsiz bir ölünün görülmesi, onun ahirette durumunun kötü olmasına delalet eder.
  Yahudi veya Hıristiyan yahut mecusi olan birisinin kendi ölüleri üzerinde yeşil elbise ve başmda da taç olduğu halde bir sedir üzerinde bulunduğunu görmesi, o ölünün geriye terkettiği kimselerin yükselmelerine ve dünyaca naü olacakları hayır ve sevince delalet eder.

  Bir kimse rüyada kendisinin ebedî bir hayat içinde olduğunu söyleyen bir ölü görse, onun şehitlik mertebesinde olduğuna ve ahiret nimetleriyle nimetlenmesine delalet eder.
  Hayatta olan birisine, rüyada tamdığı bir ölünün filan güne veya filan aya yahut falan seneye kadar benim yanıma geleceksin diye haber verse, gün ay ile, ay sene ile, sene de on sene ile tabir edilir.
  Rüyadş. anasının öldüğünü gören kimse, dünyaca zarara uğrar ve durumu bozulur. Eğer ahireti istiyorsa amel yapmaz ve farzları yerine getirmekte tembellik gösterir.
  Hasta olan erkek kardeşinin rüyada öldüğünü görse, onun öleceğine, eğer kardeşi hasta değilse, kardeşi gibi konuştuğu ve yardım istediği bir kimsenin öleceğine delalet eder.
  Kardeşi olmadığı halde rüyada öz kardeşi olduğunu ve onun öldüğünü görse, o kimsenin öleceğine veya malının gitmesine, eğer fakir ise, gözlerinin veya ellerinin birisine bir zarar isabet eder.
  Rüyada hanımının öldüğünü gören kimsenin, geçimini sağladığı san'atının, geçersiz olmasına delalet eder.
  Bir kimse rüyada ölmüş bir valinin hayatta veya bulunduğu vilayette yeni vali olduğunu görse, o ölünün takip ettiği yolun, o şehir halkı arasında henüz devam ettiğine ve halkın o valinin gidişatıyla hareket ettiklerine yahut o şehre o valinin neslinden veya halktan ona benzeyen birisinin ya da o valinin adaşı olan bir kimsenin vali olmasına delalet eder.

  Bir kimse rüyada ölmüş bir alimi veya salih yahut fakih olan bir şahsı bir şehirde olduklarını görse, ve şehir halkı da harp, kıtlık veya korku içerisinde iseler, o halden kurtulurlar. Ve liderlerinin tutumu güzelleşir.
  Bir kimse rüyada Firavunlardan birisinin bir şehirde olduğunu veya o şehrin valisi olduğunu görse, o şehirde zulüm ve geçimsizlik meydana geür.
  Rüyada ölü üzerine namaz kıldığını gören kimse, dinsiz birisine tavassut eder.
  Bir ölünün kendisine — görmediği bir yerden — seslendiğini ve kendisinin de ona cevap verdiğini gören kimse, ölür.
  Bir kimse rüyada bir ölünün denizde boğulduğunu görse, o ölünün hata ve günah içerisinde boğulduğuna delalet eder.
  Bir kimse rüyada ölülerin kabirlerinden çıkıp eylerine gittiklerini görse, o kimsenin hapislikten kurtulmasına veya kurumuş olan bitkileri Allah (C.C.)'m yeniden ihya etmesine delalet eder.
  ölüm, oazan mü'min için şerefe, bazan da, uzl?te çekilmeye delalet eder. '
  Aniden ölüm fakir için zenginliğe; zengin için de, fakirliğe delalet eder.
  Rüyada alimin ölmesi rüya sahiplerinin delillerinin iptal edilmesine delalet eder. Bazan alimin ölmesi, dinde bir bid'atın meydana çıkmasına, abidin ölümü rüya sahibinin kalbinin ölmesine ve ibadet yapmasına, san'atkarın ölümü, san'atınm geçersizliğine, valinin ölümü geçim darlığına, zevcenin ölümü, menfaatinin gitmesine, çocuğun ölümü, isminin anılmamasına, köle ve bineği gibi kişinin işlerine yardımcı olanların ölümü ise, yolculuktan geri kalmasına ve ölenin kıymeti nisbetinde borçlanmasına delalet eder.
  Rüyada bir ölünün diğer bir ölü üzerine namaz kıldığını görmek, batü amellere delalet eder. Çünkü onların her ikisinden de amel yapma mecburiyeti kalkmıştır. Veya bu rüya, rüya sahibinin borçlu olmasına, veya tavassutu kabul edilmeyen birisinden tavassut olmasını arzu etmeye ve şair şeyleri satın alması, onların yok olmasına delalet eder.
  Rüyada ölüden bir şey almak, hayra delalet ettiği takdirde, rızkın artmasına delalet eder.
  Rüyada bir ölü ile beraber bir Yahudi veya bir Hıristiyan görülmesi — eserde varid olduğu üzere— bazan o ölüyü cehennem ateşinden kurtaracak bir amelin bulunduğuna delalet eder.
  Bekar bir kadının rüyada bir ölüyle evlenmesi, kocaya; evliler için de boşanmaya delalet eder. Bazan onun ölüyle evlenmesi, ölünün Allah (C.C.) yanında iyi halli oluşuna delalet eder.
  Rüyada müşriklerin ölülerini görmek, düşmana, ehl-i kitabın ölülerini görmek de, dinde haddi aşmaya, üzüntü ve şiddetleri yenilemeye delalet eder.


  Seyyid Süleyman: Danyal (A.S.) buyurmuştur ki: Rüyasında vefat ettiğini, yakınlarının ağladıklarını, yıkanıp kefenlenerek, kabre konulduğunu görmek; dinde fesada işarettir. Şayet kabre konulmazsa, işleri düzelir. Halkın cenazesinde yürüdüklerini gören, şeref ve şan sahibi olur. Lakin, dini bozulur. Eğer defn olunmaz ise, bilahare iyi olur. Vefat ettikten sonra yaşadığını gören; günah işler sonra tevbe eder. Bir rivayete göre bu rüya, uzun ömrün habercisidir. Rüyada birinin kendisine "Sen hiç ölmeyeceksin" dediğini gören, şehit olarak göçer. Öldüğü halde kimsenin ağlamadığını ve diğer işlemlerin yapılmadığını görenin mülkünün bir kısmı harap olur. Cenaze işlemlerinin yapılmadığını görenin, zararı devam eder. Uzun zamandan beri ölü olarak kabirde bulunduğunu gören; uzak yola gider, cahiller ve günahkarlarla arkadaş olur.
  Cabir'ül Mağribi demiştir ki: Ani olarak vefat etmek, mü'min için; rahat, kafir için; azaptır. Rüyasında ölümü sırasında güçlük çeken eza (eziyet) görür. Ölümü sebebiyle kendisini yıkayan şahsı öpen, tevbekar olur. Vefat ederek, teneşire yahut tabuta konan; devlet idaresine girer. Bundan menfaat görür.
  İbn-i Şirin (R.A.) diyor ki: Bir hükümdarın vefat ettiğini görmek, onun memleketinin harap olmasına işarettir.
  Kirmani şöyle diyor: Ölürken zahmet çektiğini gören, nefsine zulmeder. Bir rivayete göre, borcunu öder. Niyeti varsa yola çıkar.
  Fakat, başka bir görüşe göre durumu bozulur. Hanesi yıkılır. Evi değişir. Bildiği bir ölüyü gören, sevinir. Bu rüyaların en iyisi, kendi ailesinden ölmüş olanları görmektir. Tanıdığı bir ölünün kendisine selam verdiğini gören, o sene ölmez. Bu rüya aynı zamanda o ölünün ve kendinin rahatına işarettir. Babasının iyi bir halde geldiğini gören, her bakımdan selamete çıkar, şifaya kavuşur. Gurbetteki yakını döner.
  Ölünün hacca gittiğini görmek; onun ahirette rahat ettiğine işarettir. Bir ölünün kötü bir şeyle meşgul olduğunu görmek; Onun ahirette ümit ettiğine erişemediğinin ifade-sidir. Kendisini çağıran bir ölünün ardından giden, vefat eder. Bir ölüyle kabrine kadar gidip, oraya girmediğini gören, çok hasta olur. Fakat, iyileşir.
  Bir kısım tabirciye göre meçhul, bir ihtiyarın öldüğünü gören; gayret gösterdiği bir konuda netice alamaz. Meçhul bir kadının vefat ettiğini görmek; ya işlerin bozulmasına yahut yağmurların azalacağına delildir. Bu kadın dirilirse, yağışlar çoğalır. Birçok kadınların vefatını görmek; çocuk ölümlerine işarettir. Bir arslan veya filin ölümü devlet başkanının ölümüne delalet eder.
  İbn-i Kesir diyor ki: Erkek evladın vefatı, zafer ve mirastır. Kızınki sevinilecek bir emelden vazgeçmektir. Babanın ölümü, geçim yüzünden şaşkınlıktır. Annenin vefatı, üzüntü ve hayal kırıklığıdır. Akrabasından birini kaybede-nin, gücü azalır. Zevcenin vefatı iyidir.
  Hamile kadının öldüğünü görmek; daha büyük hayır ve selamettir.
  Abdulgani'en Nablusi şöyle diyor: Ölüm rüyası; iman eksikliği buna mukabil, dünya rahatı ve itibarıdır. Öldüğü halde bununla alakalı bir hazırlık, üzüntü vb. halleri görmeyenin hanesi veya o mahalde başka bir yer yıkılır. Bir rivayete göre, rüya sahibi uzun bir ömür sürer. Ama dini bozulur. Basiretsiz olur. Ölümüne ağladıklarını gören, şan ve mevki kazanır.
  Bazı tabirciler, yeşil yahut beyaz elbiseler içinde, güleryüzlü görülen bir ölünün; bağışlanacağını, Cennete vasıl olacağını söylemişlerdir. Ölülerin mezarlarından çıkarak, bütün yiyecekleri hiçbir şey bırakmamacasına yediklerini görmek, kıtlığa, kuyulardaki tatlı suları içtikle-rini görmek ise; müthiş bir hastalığın zuhuruna işarettir.
  Rüyasında ölen, ölümle alakalı her şeyi aynen gören ve sonunda defnedilen, sonra canlanıp kabirden çıkmak, tevbekar olmaya delildir. Öldüğünü fakat, bununla ilgili hiçbir hazırlığın yapılmadığını, kabre konulmadığını gören; sıkıntıdan kurtulur. Ölü gibi kefene sarılan, vefat eder. Rüyasında öldükten sonra dirildiğini gören, dininden döner. İmamın vefat ettiğini görenin, dini bozuktur.
  Kendisini ölüm halinde gören bir memur, azledilir. Ana babasından birinin vefat ettiğini gören, elindeki ni'metleri kaybeder. İmanı zayıflar. Erkek kardeşinin vefat ettiğini gören, hastaysa vefat eder veya bir akrabası ölür.
  Bir rivayete göre, gözlerinden birini veya elini kaybeder. Karısının öldüğünü görenin, işleri bozulur.
  Ebu Said'ül Vaaz yukarıdaki yorumlara ilaveten şunları söylüyor: Ölüm rüyası, büyük bir işten dolayı pişman-lıktır. Bir mahalde toplu ölüm görmek; orada büyük bir yangın çıkacağına delalettir. Karısının öldüğünü gören, zengin olur ve helal malından istifade eder. Vefat ettiğini, elbisesinin çıktığını ve üzerinde hiçbir şey bulunmadığını gören, çok fakir düşer. Öldükten sonra yüksek bir yere konulduğunu gören, büyük makam sahibi olur. Bir görüşe göre, ailesinden hayır görür. Yapayalnız ıssız bir yerde vefat etmek; iyi değildir. Gurbette bir akrabası varsa, onun felaket haberini alır. Oğlunun vefat ettiğini gören, düşmanından kurtulur. Kızının öldüğünü gören, üzülür. Aniden öldüğünü gören, beklemediği bir üzüntüyle karşılaşır. Hamile bir kadının vefat etmesi, hayırlı bir erkek evlada kavuşmasına işarettir.
  Bekar bir insanın vefat ettiğini görmesi, evliliktir. Kendinin veya iş ortağının öldüğünü, kendisinin ortağının ölümüneağladığını görmek, iki taraf için de felakete delildir. Bir ölüyü yüklenmek; haram kazanmaktır. Bir ölüyü yerde sürükleyen, günah işler. Bir ölüyü kabre götüren, doğru bir iş yapar. Ölüyü çarşıya götüren, arzusuna kavuşur ve kar sağlar. Bir ölüyü musallaya koyan, günahkar birine yardımcı olur. Ölüp toprak üzerinde yattığını gören, mal sahibi olur.

  İbn-i Şirin'e göre, ölüm fakirliktir. Öldükten sonra yüzünün çirkin bir hal aldığını gören, dünya ve ahirette zarar görür. Yüzü güleç ise rüya hayırdır.
  Cabir'ül Mağribi demiştir ki: Bir alimin öldüğünü görmek; o mekanda ilmin ve şeriatin gözden düşmesine işarettir. Dalalete düşmüş birinin vefat ettiğini gören, zulüm ve küfürde çok ileri gider ve fakir düşer. Bir bekçinin öldüğünü gören, korkar yahutta bir hakim vefat eder. Bir esnafın (erbab-ı sanatten birinin) öldüğünü görmek; o san'atın kesadına işarettir. Hizmetkarının öldüğünü görenin, işleri bozulur, itibardan düşer. Bir dostunun öldüğünü görenin; ya kendi yahutta arkadaşı ölür. Vahşi bir hayvanın ölüp atıldığını görmek; düşmana karşı zafer kazanmak ve emniyet içinde olmaktır. Ehil hayvanlardan birinin öldüğünü görmek; hayır değildir.
  Bir meyyitin (ölü) yemeğinden yediğini gören, topraktan hazine bulur. Dindar bir insanın rüyasında bir ölünün boğazını kesmesi, halkın tevbe etmesine vesile olacağına işarettir veya düşmanına galip gelir. Bu rüyayı gören devlet idarecisi ise, suçluları affeder. Tutsakları bırakır.
  Ölüm rüyası bazılarınca boşanmakla yorumlanmıştır. Öldüğünü, karısının iddet halinde bulunduğunu gören, ondan ayrılır. (İddet bekleme müddeti demektir. İslam hukukunda kocası ölen kadın 130 gün, boşanan kadın 100 gün evlenmeden bekler.
  Bu kadının hamile olması ihtimaline karşı doğması muhtemel bir çocuğun babasının bilinmesi için konulmuş bir tedbirdir.)
  Yine Ebu Said'ül Vaaz şöyle diyor: Meçhul bir mekanda ölünün kendisine doğru geldiğini gören; hayra, hikmete ve helal mala nail olur. Bir ölüye talkin veren; dalalete düşenlerin, hidayete ermelerine vesile olur. Ölünün kabrine inmek; zina ile yorumlanır. Bir kabrin yanında veya içinde ateş, haşerat vb. görmek; rüya sahibi yahut ölü için, günah ve bid'atle tabir olunur. Ölünün kemiklerini ayırdığını görmek; malı israf etmektir. Ölünün gaz çıkardığını görmek; onun kötü şöhretine işarettir. Ölüye ilaç vermek; onun için sadaka dağıtmaktır. Ölüden kan, irin, idrar gibi bir şey çıkması, kötü bir halin meydana geleceğine işaret eder. (Ayrıca bkz. Ölülerin Dirilmesi)

 •