Rüyada Para görmek

Rüyada Para görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya:

 • Üzüntü ve kedere, bayağı rızka ve darlığa; gösterişe, üzüntü veren söze, sıkıntı doğuran davranışa;
 • Para bazen dostlarla görüşmeye, sıkıntıdan so a rahata ermeye, sözün tükendiği yerde maddi imkanların devreye girmesine;
 • Gümüş para yutup abdest bozarkenn para çıkarıdığını görmek zındıklığa
 • Altın yutup para çıkardığını görmek, imandan so a küfre düşmeye,
 • Sarık yahut şapkası içinde para görmek abdest bozmaya,
 • Üzerinde kutsal ifadelerin yazılı bulunduğu paraları görmek, şiir ve musikiyi Kur'an'a tercih etmeye delalet eder.


  Diyanet: Bir kimsenin rüyasında çok parasının olduğunu ve onları saymakla bitiremediğini görmesi; o kimsenin yapmayı tasarladığı bir işi bitiremeyeceğine veya çalıştığı iş yerinde birtakım ihmallerinden dolayı zarara uğrayacağına, kişinin rüyasında herhangi bir yolda giderken para bulduğunu görmesi; o kimsenin elinden bir miktar para çıkacağına delalet eder.


  Nablusi: Rüyada görülen para, riya ve mücadele ile beraber söylenen bir sözdür.
  Bir kimse rüyada gümüş para yuttuğunu ve abdest bozarken para çıkardığını görse, o kimsenin zındık ve Allah (C.C.)'ı inkar eden birisi olduğuna delalet eder.
  Para, alçak söze, dostlarıyla karşılaşıp görüşmeye, feryad etmemeye ve şerre delalet eder.
  Sarığı içinde görülen para, abdest bozmaya delalet eder. Bir kimse rüyada Allah (C.C.)'m ismi yazılı birtakım paralar görse, Kur'an-ı Kerîm yerine sema ayinini ve şiir söylemeyi kendisi için daha hoş gören bir adam olduğuna delalet eder.
  Rüyada altın yuttu^imu, abdest ederken para çıkardığını gören kimse, Müslümanlıktan sonra kafir olur. Çünkü altın dindir. Para ise kalp ve küfürdür.
  Paraya rastladığını gören kimse için, meşakkat ve usançlıktır.
  Paralar, üzüntü, keder, darlık ve kendisine keder gelecek söze delalet eder. Bazan para, bayağı rızka veya sıkıntıdan sonra rahatlığa veya işi az mükafatı çok amele delalet eder.
  Para, maldan dolayı meydana gelen muhakemeleşmede veya alimlerin arasmda meydana gelen münazarada aciz kalmaya ve sözün tükenmesine delalet eder.


  Seyyid Süleyman: İbn-i Şirin demiştir ki: Bakır vs.den basılmış para görmek; kavga, gürültü ve dedikodudur. Yanında çok sayıda para gören, üzülür. Evindeki paraları sokağa attığını gören, sıkıntıdan kurtulur. Para bulan, herhangi bir sebeple sahip olan; biriyle kavga eder.
  Cabir'ül Mağribi'ye göre para; fakirlik ve iflastır. Bir rivayete göre, bir kap içinde para görmek; maldır.

 •