Rüyada Kuş görmek

Rüyada Kuş görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya:

 • Türü bilinmeyen ve tanınmayan kuş Azrail Aleyhisselama; nasihat ve öğüde, rızka,
 • Tanınmayan kuşun, hasta bulunan evden bir şey alıp götürmesi hastanın vefatına,
 • Büyük kuş zengin kimseye, tahsildara, alime, tüccara, başkan ve yöneticiye,
 • Yırtıcı kuş yerdeki haşerelere,
 • evcilleştirilmiş yabani kuş ve diğer eti yenen kuşlar rızık ve menfaate,
 • Güzel kuş güzel ve sevindirici habere,
 • çirkin kuş kötü ve üzücü habere,
 • Su kuşları riyasete, özel vazifeye, deniz ve kara yolculuğuna,
 • Kuşun insanın üzerine düşmesi misafir gelmesine,
 • Kuşun baş, omuz ve diğer azaların üzerinde görülmesi kişinin ameline;
 • beyaz kuş iyi ve temiz işe,
 • alaca ve külrengi kuş karışık işe,
 • siyah kuş kötü işe,
 • Eşi hamile olan adamın üzerine konan kuşun kanadını kırması doğacak çocuğun uzun ömürlü olmasına,
 • kuşun uçup gitmesi çocuğun kısa ömürlü olmasına,
 • Güzel sesli kuşler ses sanatkarlarına,
 • normal kuş sesi sesli olarak ağlamaya,
 • Kuş kümeleri saltanata, altın ve gümüşe,
 • Başın üzerinde kuşların uçması reislik yöneticiliğe,
 • Gökten bir kuşun inerek insanın yanına gelmesi sevinçli haber yahut müjdeye,
 • Kuşun gagası yaygın şöhrete,
 • Kuş kanadı mala, kıymetli şeye, makam ve mevkiye, elbiseye, kılıca, bıçak ve süngüye,
 • Üzerine kuşun pislemesi elbiseye,
 • Akbaba ve diğer büyük kuşların bir kimsenin üzerine pislemesi meliklerin ve devlet adamlarının düşmesine,
 • Kuş tuzağı yitiğin bulunmasına, ümit kesilen şeyin gerçekleşmesine, kaçak kimsenin yakalanmasına,
 • Kuşun, yavrusuna ağzıyla yem vermesi kötü işlere, darlığa ve zina yapmaya, .....


  Nablusi: Rüyada görülen kuş, tanınmıyorsa, Azrail (A.S.)'a delalet eder. Rüyada görülen ve tanınmayan kuş, bir hastanın evinden küçük bir taş, yaprak, kurt veya bunlar gibi bir şeyi kaldırıp beraberce gökyüzüne uçsa, o hasta ölür.
  Kuşun kendi üzerine düştüğünü görmek, misafirin gelmesine delalet eder. Bazan da bu kuşun, başı, sırtı, kucağında veya boynu üzerinde olduğunu görmek, rüya sahibinin yaptığı işine delalet eder.
  Eğer kuş beyaz ise işi de temiz ve iyi olur. Bulanık ise, işinin ka-rışıklılığına delalet eder. Ancak rüya sahibinin yanında hamile olan bir kadın varsa ve o kuş da erkek ise, kadından doğacak çocuk erkek, dişi ise, doğacak çocuk da dişidir. Eğer kuşun kanadını kırarsa, doğacak çocuğun ömrü uzun, şayet uçarsa ömrü kısa olur.
  Büyük kuşlar melik, reis, tahsildar, alim, tüccar ve zengin kimselere delalet eder. Su kuşları, iki cihetten riyasete ve iki sultan tarafmdan hususi vazifelere nail olmuş şerefli insanlara delalet eder. Bazan da kara ve denizde yolculuk yapan adamlara delalet eder.
  Kuşların sesi, sesle ağlamaya delalet eder. Güzel bir sesle öten kuşlar, gerek erkek ve gerek dişi olsunlar, ses sanatkarlarına delalet eder. Kuş kümeleri, onları yiyen yahut onlara rastlayan kimse için, altın, gümüş ve saltanata nail olmaya delalet eder. Özellikle kuş kümelerini beslediğini ve kendi tasarrufu altında tuttuğunu görürse.

  Rüyada kuşları, başının üzerinde uçtuklarını gören kimse, reislik ve valiliğe nail olur. Kuşları kendi yerlerinde uçtuklarını görse, o kuşlar, onun makamında dönen meleklerdir.
  Rüyada bir kuşun gökyüzünden gelip yanına indiğini görse, o kimsenin sevineceği bir müjdenin geleceğine delalet eder.
  Kuş adamın kendi amelidir. Bazan da bilinmeyen kuş öğüt ve na-sihata delalet eder. Rüyada gördüğü kuş güzelse, onun ameli de güzeldir. Yahut hayırlı bir haberle ona bir kimse gelir.
  Rüyada kendisiyle beraber çirkin bir kuşun bulunduğunu görse, o kimsenin ameli, kötüdür. Yahut kötü bir haberle ona bir kimse gelir. Bilinmeyen kuş rızıktır. Bazı tabirciler siyah kuşlar, günaha; beyaz kuşlar, iyiliğe; alaca kuşlar ise, riya ve karışık amellere delalet eder, dediler.


  Seyyid Süleyman: Kirmani demiştir ki: Rüyada, herhangi bir su kuşuna malik olduğunu görmek; hayır, başkanlık ve murattır. Üstüne bir kuş konduğunu görenin, arzusu yerine gelir. Kuşun üstünden uçup gittiğini görmek; bunun tersidir.
  İbn-i Şirin diyor ki: Büyük kuş; yüksek himmettir. Bir yerde kuşların ötüşmesi, o bölge halkı için musibettir. Kuşla konuşmak; izzet ve itibardır. Elinde bir kuşun öldüğünü gören; sıkıntıya düşer, üzülür. Kuşu arkasına yüklendiğini görmek te böyle tabir edilir. Bir kuşun başının üstüne konduğunu gören, menfaat temin eder.
  İsmail El Eş-as şöyle diyor; Bir yerde muhtelif kuşlar görmek; o bölgeye yabancı askerlerin geleceğine işaret eder. Bir kuşun gözünü oyduğunu gören, bir şahıs yüzünden dinini bozar. Bazıları demişlerdir ki: Rüyada su kuşu görmek; diğer kuşlardan iyidir. Tüyü, eti ve kemiği makam ve şereftir.
  Ebu Said'ül Vaaz'a göre, rüyada bilinen kuşları görmek; evlatla, meçhul kuşları görmek; müjdeyle yorumlanır. Kuşların başına konduğunu gören, riyasete yani liderliğe, başkanlığa nail olur.

 •