Rüyada Kına görmek

Rüyada Kına görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya:

 • Zinet eşyasına, mal ve yeteneğe,
 • Kına ve boya kadınlar için sevinç, ferahlık ve güzel elbiseye,
 • Kadının eline kına yakması kocasından göreceği iyiliğe,
 • kınanın tutmadığını görmesi kocasının sevgisini açığa vurmamasına,
 • ele yaktığı kınanın nakışlarının bozularak karıştığını görmek çocuklar yüzünden sıkıntıya düşmeye,
 • Erkeğin elinin üzerine nakışlı olarak kına yakması iş ve sanatında şöhret bulmaya yahut zillete düşmeye,
 • avuç içini kınlaması mala, sevinç ve ferahlamaya,
 • Parmak uçlarının kınalı görünmesi üzüm ve hurma mevsiminin gelmesine,
 • El ve ayakların kınası kişinin durumuna uygun düşen eve, mal ve dünyalığa,
 • Kına ve boya durumunu gizlemeye, amelleri gizli yapmaya,
 • Parmakların kınalanması ya da boyanması Allah'ı çokça zikretmeye, tesbihhata,
 • Sakalı kınalamak sünnete uymaya,
 • Saçları ağaran kimsenin başına kına yakması gücünün artmasına, derecesinin yükselmesine,
 • Saçları kınalamak kadın için sevinç ve mutluluğa, erkek için makam ve maddi imkana,
 • Kına satan kimse müjde ve sevince, şefkat ve herhamet görmeye delalet eder.


  Molla Cami: Rüyada kına kişinin yapacağı işteki kabiliyetidir. Kına mal ve aJideki zinete de işarettir.


  Nablusi: Rüyada kına kişinin yapacağı işteki kabiliyetidir. Kına mal ve ailedeki zinete de delalet eder.


  Seyyid Süleyman: Bkz. Boyamak.

 •