O harfi ile baslayan tabirler

1 2

Oyluk Oyma
Oymak Oynaklık
Oynamak Oyuk
Oyun Oyun Kağıdı
Oyun Oynamak Oyun Zili
Oyun Zili Çalan Oyuncak
Oyuncak Bebek Oyuncu
Ozan  

1 2