K harfi ile baslayan tabirler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kuzen Kuzgun
Kuzu Kuzu Ve Oğlak
Kuzukulağı  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10