Rüyada Zırh görmek

Rüyada Zırh görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Düşmandan korunmaya, Zırh örmek sağlam bir yapı yapmaya, Zırh giymek kaleye, bir yere amir olmaya; Zırh ticaret ve sanatta başarılı olmaya; Zırh yapan kimseyi görmek, güç ve çetin işleri kolaylaştıran kimseye, katılık ve kabalığı yumuşatmaya, bekar için evlenmeye, hakkı batıldan ayıran yöneticiye delalet eder.


Molla Cami: Rüyada görülen zırh, düşmandan muhafazaya işarettir. Bir kimse zırh dokuduğunu görse, kuvvetli bir ev yapar. İnsanın kendi üzerinde gördüğü zırh, kaledir. Kendisinin zırh giydiğini gören kimse, kuvvetli bir şehir veyanahiyenin büyük bir memuru olur. işten atılmaktan emin ve üzüntüden kurtulur. Rüyayı gören tüccar ise, bulunduğu ticaretten kendisine ait olacak fayda ve fazlalığa ve emniyette olmasına işarettir. Eğer dost ise, kendisindcnyardım talebinde bulunan kimseler için cömert ve yardımcı ve kendisine iltica edenleri koruyup muhafaza eden birisi olduğuna işarettir.Zırh, kuvvetli ve babasının yardımına koşan bir çocuktur.Zırh, onu giyen kimse için anlatıldığı gibi bir adamdan isabet edecek ve onu genişlik ve sıkıntılı anlarda muhafaza edecek ve hilecilerin hilesinden onu kurtaracak bir nimettir. Bir kimsenin rüyada kendi üzerinde demirden birgömlek olduğunu görmesi, dinin korunmasına işarettir. Bazı tabirciler, bir kimse rüyada bir zırh giyse o kimse mal ve mülk elde eder. Zırh korkudan emin olmağa ve hanımın hayatına, mal ve menfaate işarettir. Zırh kadın için örtü veya kendisini koruyan kocadır.Zırh devlet ve saltanata nail olmaktır. Rüyada giyilen zırh, yardımcı erkek kardeşe, yahut şefkatli bir çocuğa işarettir. Bazıları, zırh mal ve mülktür.


Diyanet: Rüyada bir zırh görülmesi; düşmandan korunmaya delalet eder. Bir kimsenin rüyasında zırh yaptığını görmesi; o kimsenin dişi için emniyetli ve sağlam bir yer hazırlayacağına işaret eder kimsenin rüyasında kendi üzerinde bir zırh bulunduğunu gören kimsenin bizzat kendisinin emniyet ve koruma altında bulunduğuna yorumlanır.


Nablusi: Rüyada görülen zırh, düşmandan vikaye ve muhafazaya delalet eder. Bir kimse zırh dokuduğunu görse, kuvvetli bir yer yapar. İnsanın kendi üzerinde gördüğü zırh, kaledir.
Kendisinin zırh giydiğini gören kimse, kuvvetli bir şehir veya nahiyenin büyük bir memuru olur. İşten atılmaktan emin ve üzüntüden halas olur.
Rüyayı gören ticaretçi ise, bulunduğu ticaretten kendisine ait olacak fayda ve fazlalığa ve emniyette olmasına delalet eder. Eğer dost ise, kendisinden yardım talebinde bulunan kimseler için cömert ve yardımcı ve kendisine iltica edenleri koruyup muhafaza eden birisi olduğuna delalet eder.
Zırh, kuvvetli ve babasının yardımına koşan bir çocuktur.
Zırh, onu giyen kimse için anlatıldığı gibi bir adamdan isabet edecek ve onu genişlik ve sıkıntılı anlarda muhafaza edecek ve hilecilerin hilesinden onu kurtaracak bir nimettir.
Bir kimsenin rüyada kendi üzerinde demirden bir gömlek olduğunu görmesi, dinin korunmasına delalet eder. Bazı tabirciler, bir kimse rüyada bir zırh giyse o kimse mal ve mülke isabet eder.
Zırh korkudan emin olmağa ve hanımın hayatma, mal ve men-faata delalet eder. Zırh kadın için örtü veya kendisini koruyan kocadır. Zırh devlet ve saltanata nail olmaktır.
Rüyada giyilen zırh, yardımcı erkek kardeşe, yahut şefkatli bir çocuğa delalet eder.
Bazıları, zırh mal ve mülktür.
Bazıları da, silahtan kalkan, zırh vesaire gibi insanı setr ve muhafaza eden şeylerden elbise ve giysilere delalet eder, dediler.
Demirden iki bilek rüyayı görenin erkek akrabalarıdır. Bundan dolayı üzerinde iki kolu olduğunu gören kimse yakınlarından bir erkek üzerine galip olur. Bazıları da kuvvetli iki kimseye arkadaşlık yapar, dediler. Bazah da, rüyayı görenin kardeşi ve oğlu ile tabir edilir.
Bir kimse rüyada kendi üzerinde demirden iki bilek olduğunu görse, o bilekler onun çocuğu ve yolculukta olan kuvvetidir.


Seyyid Süleyman: Rüyada zırh görmek ve giymek; emniyete, düşmandan muhafazaya, dindarlığa, kuvvete, mala ve geçime delalettir.
Ebu Said'ül Vaaz diyor ki: Zırh, emniyettir. Onu giymek; büyük şeref, makam ve ni'mettir. Musibet ve hileden korunmaktır. Zırh giydiğini görenin, erkek kardeşi ve evladı kendisine yardımcı olurlar.
Kirmani demiştir ki: Zırh giydiğini gören, bütün çirkinliklerden muhafaza olur.