Rüyada Zikir Ve Zikrullah görmek

Rüyada Zikir Ve Zikrullah görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

Seyyid Süleyman: Rüyasında Allah (C.C.) devamlı zikrettiğini gören, emniyete kavuşur, düşmanına galip gelir. Önünde hayır kapıları açılır. Musibetten kurtulur. Güç işleri kolaylaşır. Selamete çıkar. Zikr-i İlahide bulunduğunu görenin, makamı yücelir, kıymeti artar.
LAİLAHE İLLALLAH: diyen, kısa zamanda rahata kavuşur. Hayatını şehadet getirerek tamamlar. Derdinden kurtulur. Cenab-ı Hakk'ı hürmetle zikrettiğini gören emeline nail olup, düşmanını yener.
LA HAVLE VE LA KUVVETE: okuyan, mal ve ni'met sahibi olur ve Allah (C.C.) onu korur. Zalimlerden kurtulur.
İbn-i Kesir şöyle diyor: La havle kıraat ettiğini gören, hayra erer veya define bulur. Zikirle iştigal etmek, hayır ve berekettir. Zikredilmesi münasip olmayan bir yerde zikreden, bid'ate düşer, günah işler. Bir toplulukla beraber zikreden, bütün halkın selametini ister. Zikre davet edildiği halde icabet etmeyen, dinden çıkar. Cünub ve hayız iken zikirle meşgul olan, haram bir iş yapıp vebale girer. Sahrada tekbir getirip "Lailahe İllallah" demek; mü'minlerin zaferine işarettir. Cenab-ı Hakk'ı mağarada övmek, tesbih etmek; veya bunları işitmek; o bölgede büyük hayır ve bereket husulüne delalet eder. Bir zikir meclisinin başında bulunduğunu gören, müslümanlara hayırda bulunur.
Abdulgani'en Nablusi diyor ki: Zikrullah rüyası herhalde hayırdır. İki cihanda saadete, gufrana, rahmete, büyük kıymete, makama işarettir.
Rüya sahibi, şeytan şerrinden, kabir azabından ve ateşten muhafaza olur.
CELAL yani Allah (C.C.) İsm-i Şerifiyle zikreden yahut zikrolunduğunu görenin, dini ve itikadı sağlam olur. Dünya ve ahirette, aziz kılınır. Cennet-i Rıdvan ile müjdelenir. Onunla nimetlenir. Hasta ise şifa bulur. Fakirse, zengin olur. Zengin ise, serveti ve şerefi artar. Bekarsa, dindar ve itaatkar bir kadınla evlenir. Borçlu veya hapis ise, kurtulur. Üzgün ise, feraha çıkar.
RAHMAN İsm-i Şerifiyle zikreden, yukarıdaki yorumlardan başka, mazlumlara karşı iyi davranır. Büyük sevap kazanır.
RAHİM İsm-i Şerifini zikretmek te üstteki tabirler gibidir.
HU İsm-i Şerifini zikreden veya zikrolunduğunu gören, ahirette peygamberler ve salihlerle beraber haşr olunur. Dünyada da halk arasında muteber olur. Mevki ve itibar kazanır.
HAY İsm-i Şerifi ile zikreden yahut zikredildiğini gören güzel bir isim yapar. Müreffeh ve uzun bir ömür sürer. Ümidini kestiği işleri tekrar hayat bulur. Gurbette ise, memleketine selametle döner. Hulasa bu İsm-i Şerif yukarıdakiler gibi büyük hayır, saadet ve zenginlikle yorumlanır.
YA HAYYUM İsm-i Şerifinin yorumu da diğerleri gibidir.
MALİK'ÜL MÜLK ZÜLCELAL-İ VEL'İKRAM dediğini veya denildiğini gören ehilse, en büyük mevkiye gelir. Hüküm ve nüfuz (güç) sahibi olur. Allah'ın rızasını kazanır. Muhtaç ise, durumu düzelir. Azl edilmişse, yerine döner. Zengin ise serveti artar.
Ahirete de Hakk'ın rızasına erişir.
KAHHAR İsm-i Şerifini okuyan veya okunduğunu gören, düşmanını yener. Şeytan ve insan şerrinden muha-faza olur.
İbn-i Kesir ve Nafi Allah-ü Teala Hazretlerini, rüyada zikretmenin daima hayırla yorumlanacağına söylemiş-lerdir.
Bir kafirin zikirle meşgul olduğunu görmek; onun müslüman olacağına delalettir.
HASBÜNALLAH diyen yahut denildiğini gören, düşmanın ve zalimin şerrinden uzak olur. Darlıktan ve kederden kurtulur. Allah'ın (C.C.) yardımına erişir.
İbn-i Fuzale zikir rüyasının ancak hayırla yorumlana-cağını beyan ediyor.
Rüyada zikreden bir cemaat görmek; o mekan halkının dindarlığına işarettir. Herkes için feyiz, bereket ve ni'mettir.
Bir toplulukla beraber zikreden, din büyüklerinin sohbetinde bulunur. İslama hizmet eder. Allah'ın (C.C.) lutfettiği ni'metlerden o cemaatle beraber hissedar olur. Fakat böyle bir mecliste zikretmeyip seyirci kalmak; hayır değildir. Ni'met ve Rahmetten mahrum kalmaya delalet eder. Zikirle meşgul olanların yanından hemen ayrıldığını görenin, itikadı zayıflar. Saadet ve gufrandan kusurları yüzünden mahrum kalır.
Küçük çocuklardan meydana gelmiş bir zikir meclisi görmek; dindar, halka faydalı ve alim bir neslin yetişmekte olduğunu haber verir. Memleketin gelişeceğine, istikbalin emin olacağına delildir.
Hulasaten Esma-i Hüsnadan bir ismi zikretmek, her bakımdan büyük hayırdır.
Ondan uzak durmak ise, bütün bu yorumlardan mahrum kalmaktır.
SÜBHANALLAH : Rüyasında Sübhanallah diyen, üzüntüsünden hiç ümit etmediği şekilde kurtulur.