Rüyada Zekat Vermek görmek

Rüyada Zekat Vermek görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

Diyanet: Bir kimsenin rüyasında zekat verdiğini görmesi; o kimsenin her türlü mal varlığının artacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında zekât aldığını görmesi; o kimsenin bir yerden menfaat göreceğine, bir yoruma göre de o kimsenin muhtaç duruma düşeceğine delalet eder. İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: Rüyada zekât verildiğinin görülmesi; malın artmasına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında linin zekâtını verdiğini görmesi; o kimsenin o sene malının alacağına ve bereketinin artacağına işaret eder. Rüya sahibi eğer zengin ise, parasının kat kat artacağına, eğer fakir ise refah ve huzura kavuşacağına yorumlanır.


Nablusi: Rüyada zekat vermek, malın ziyadeliğine ve artmasına delalet eder. Bundan dolayı malının zekatını verdiğini gören kimsenin o sene içerisinde malının çoğalmasına delalet eder.
Farz olan zekatını verdiğini gören kimse, zengin ise mal ve nimete nail olur ve namazlarını vakitlerinde kılar.
Mal sahibi kimsenin rüyada zekatım vermesi, hayra ve düşmandan korunmasına delalet eder. Bazan zekat vermek, teheccüd namazını kılmaya ve çok nafile oruç tutmaya delalet eder. Bazen de borca, sevdiği kimsenin ölümüne, azalarından birisinin kaybolmasma delalet eder.
Zekat vermek, bazan veresiye veya borçtan dolayı faydalanmaya delalet eder. Zekat vermek, borcu ödemeye de delalet eder. Zekat, çok fayda, rahat, makamın yükselmesi ve belaların defedilmesine delalet eder.
Bir kimse rüyada malının zekatını ayırdığını görse, Allah-u Teala onun islerini kolaylaştırır. Ona tevbe nasip eder.
Bir kimse rüyada fitresini verdiğini görse, o kimse namaz ve teşbihi çok yapar, üzerinde borç varsa borcunu öder. O sene içerisinde ona hastalık isabet etmez. Zekat-ı Mır, zekat vermesi vacip olan kimseler-dense, menfaattir.
Maden yitiğin zekatı, çocuğun veya hanımının fazlalığı ile müjdedir. Eğer rüya sahibi fakir ise amelinin kabul edilmesine, eğer fasık ise, tevbe etmesine ve Allah'ın ona helal mal vermesine delalet eder. Eğer kafir ise Müslüman olarak malının zekatını vermesine delalet eder.


Seyyid Süleyman: Bu rüya; müjde, hayır, muvaffakiyet, selamet, şifa, borçtan kurtulmak, kolaylık, murat, aydınlık, hüzün, zafer ve rızk bolluğu ile yorumlanır.
Zekat verdiğini gören kimsenin, malı artar. Zekat almak; menfaate, başka bir rivayete göre fakir düşmeye delalet eder.
Abdulgani'en Nablusi şöyle diyor: Malının zekatını verdiğini görenin, o yıl malı çoğalır. Feyiz ve bereket hasıl olur. Rüya sahibi fakirse, Allah'ın (C.C.) lutfuyla refaha ve Saadete erişir. Zenginse,servti kat kat artar. Düşmandan muhafaza olur.
Tabirciler zekat rüyasını çok farklı olarak yorumlamış-lardır. Kimilerine göre bu rüyayı gören, gece namazını kılar, Allah (C.C.) için oruç tutar. Bazıları ise, rüya sahibinin bir sevdiğini kaybedeceğini beyan etmişlerdir. Azalarından birinin eksileceğini söyleyenler de vardır. Bir kısmına göre, rüya sahibinin makamı yükselir. Beladan kurtulur. Borcunu öder. Yorumcu rüyayı bütünüyle gözönüne almalı, rüya sahibinin durumuna da dikkat etmeli ve öyle yorumlamalıdır.
İbn-i Kesir diyor ki: Zekat ayırdığını ve dağıttığını görenin, işleri kolaylaşır. Tevbe eder.
Fıtr sadakası verdiğini gören, çok namaz, kılar ve tesbih eder. Borcunu öder. O sene içinde hasta olmaz.
Zekat verilmesi vacip olan bir eşyadan fıtr sadakası vermek; menfaate işaret eder. Rüya sahibi fakirse, salih ameller işler, tevbesi kabul olunur. Günahkarlardan ise, tevbeye nail olur.
Allah-ü Teala ona, helal mal ihsan eder. Kafir ise, müslüman olup, zekat verir.