Rüyada Yüzmek görmek

Rüyada Yüzmek görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Denizde yüzmek, ehli için ilimde arza uttuğu sonuca ulaşmaya, manen ilerlemek isteyen biri ise bunu başarmaya, memuriye, Yüzmak bazen hapse girmeye, Yüzerek kıyıya çıkmak bir arzasundan vazgeçmeye yahut sıkıntıdan kurtulmaya, Nehir yahut denizde yüzmek ddin ve itikat güzelliğine yahut tevekkülle tehlikeli bir yolculuğa çıkmaya delalet eder.


Molla Cami: Rüyada denizde yüzdüğünü gören kimse alimse ilimde arzu ettiği şeye ve isteğine kavuşur. Denizde yüzüp so a sahile çıksa, eğer ilim talep ediyorsa onu terkeder. Rüyada deniz ve nehirde yüzmek rüya sahibinin dininin güzelliğine ve itikadının sağlamlığına işarettir.Karada yüzdüğünü gören kimse hapsolunur. Yüzmede hissettiği çetinlik ve kolaylık nispetince ve sahile yakınlığı miktarınca hapiste durur.Denizin derin yerine girdiğini ve orada güzel ve hoş bir şekilde yüzdüğünü görse, büyük bir iş veya büyük bir memuriyete girer.Suda yüzdüğü halde korktuğunu gören kimse korku hapislik veya bir hastalığa düşer. Kendisini kurtaramayacak zannettiğini görse, üzüntü ve keder içinde ölür. Yüzmesinde cesaret gösterse mezkur işten selamette olur. Rüyada kurumuş görülen her deniz ve göl ona nispet olunan kimsenindevletinin gitmesine işarettir. Suyunun yine oraya dönmüş görülmesi, ona nispet edilen kimsenin deuletinin yeniden dönmesine işarettir.Bir kimse suda yüzdüğünü görse, bir düşmanlıkta bulunur ve düşmanına galip gelir. Yüzmek için denize girdiğini hatta deniz içinde görünmediğini görse, o kimsenin helak olmasına işarettir.Kendisini suyun örttüğünü ve orada öldüğünü yahut suda boğulduğunu gören kimse şehit olarak ölür. Bazı tabirciler de hata ve kusuru çok olduğu halde vefat eder dediler.


Nablusi: Rüyada denizde yüzdüğünü gören kimse alimse ilimde arzu ettiği şeye ve isteğine kavuşur. Denizde yüzüp sonra sahile çıksa, eğer ilim talep ediyorsa onu terkeder.
Bazı tabirciler yüzmek hapistir, derler. Bundan dolayı karada yüzdüğünü gören kimse hapsolunur. Ve hapislik halinde sıkıntıya düşer.
Yüzmede hissettiği çetinlik ve kolaylık nispetince ve sahile yakınlığı miktarınca hapiste durur.
Bir vadide düz olarak yüzdüğünü ve arzu ettiği yere vardığını görse, o kimse kahredici sultanın hizmetine girer ondan talep ettiği ihtiyacı meydana gelir. Ve melikten kuvvete nail olur. Vadide yüzmesinden korkarsa, o kimse o sultandan da korkar. Korkmayıp kurtuiursa, ondan da kurtulur.
Denizin derin yerine girdiğini ve orada güzel ve hoş bir şekilde yüzdüğünü görse, büyük bir iş veya büyük bir memuriyete girer, melik tarafından kudrete izzete ve kuvvete erişir.
-Denizde kafası üzerine yüzdüğünü görse, tevbe eder ve işlediği günaha pişman olur.
Denizde yüzdüğü halde denizin suyunun sakin olduğunu görse melikin hizmetine girer. İşte karışıklık meydana getirdiğinden dolayı melikin gazabına uğrar. Denizi geçti ise kurtuluşa erer.
Suda yüzdüğü halde korktuğunu gören kimse korku hapislik veya bir hastalığa düşer. Onun sahilden uzaklığı nispetince hapisliği ve hastalığı uzar. Kendisini kurtaramayacak zannettiğini görse, üzüntü ve keder içinde ölür.
Yüzmesinde cesaret gösterse mezkur işten selamette olur.
Bir sultanın dalgalı bir denizde yüzmek istediğini ve denizi yüzerek geçtiğini görmesi, diğer bir melikle karşılaşıp ve onu öldürmesine delalet eder.
Rüyada kurumuş görülen her deniz ve göl ona nispet olunan kimsenin devletinin gitmesine delalet eder. Suyunun yine oraya dönmüş görülmesi, ona nispet edilen kimsenin devletinin yeniden dönmesine delalet eder.
Deniz veya gölde yüzdüğü halde boğulduğunu ve karaya atıldığını balık gibi boğularak nehirden çıkarıldığını görse, o kimseye karada balığa arız olan sıkıntı gibi bir sıkıntı suda arız olur.
Bir insanın rüyada uykusundan uyanmadan önce yüzmekle sudan kurtulduğunu görmesi tabirce, suda yüzdüğü halde uyanmasından daha hoştur.
Bir kimse suda yüzdüğünü görse, bir düşmanlıkta bulunur ve düşmanına galip gelir.
Yüzmek için denize girdiğini hatta deniz içinde görünmediğini görse, o kimsenin helak olmasına delalet eder.
Kendisini suyun örttüğünü ve orada öldüğünü yahut suda boğulduğunu gören kimse şehit olarak ölür. Bazı tabirciler de hata ve kusuru çok olduğu halde vefat eder dediler.
Rüyada deniz veya nehirde yüzmek rüya sahibinin dininin güzelliğine ve itikadının sağlamlığına delalet eder. Bazı tabirciler, şüpheli olan bir şeyde itikadını düzgün eder. Bazıları da tevekkülle tehlikeli bir yolculukta bulunur, dediler.
Bir kimse rüyada suyun bacası üzerinden aktığını görse, sultan tarafından bir belaya düşer.