Rüyada Yüz görmek

Rüyada Yüz görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya:

 • Yüz insanın şeref ve itibarına, süs ve zinet eşyalarına ve geçimine,
 • Yüzü gülümser, parlak ve güzel görmek iyi hale, inanç ve amel güzelliğine ve diğer hayırlara,
 • Kendi yüzünü asık görmek tiksinti verecek bir şeye,
 • başkasının yüzünü asık görmek ondan bir kötülük görmeye,
 • Yüzü buruşuk görmek üzüntü ve kedere,
 • kırışıklarla dolu görmek derin düşüncelere ve uzun yaşamaya,
 • Kadının yüzünü buruşuk görmesi eşinin vefat etmesine,
 • Yüzde görülen kusur süs ve geçimdeki eksikliğe,
 • yüzdeki ayıbın artması geçim darlığının devam etmesine,
 • Yüzün kızarması sevinç ve sürura,
 • sararması hastalık ve üzüntüye,
 • kararması gam ve keder,
 • pembeleşmesi sıhhat ve afiyete, mutlu yaşamaya;
 • buğday rengi ve esmer olması refah ve saadete,
 • zümrüt yeşili olması din ve inanç güzelliğine;
 • Yüzün renkten renge girmesi din ve dünyalında değişikliğe ve hayatın çalkantılarına,
 • Yüzünü bütün bedeni ile birlikte görmek mala, şerefe ve güzel eşe;
 • Kadının yüzüne pudra yürüp gözlerine sürme çekmesi kendisi ve kocası için iyiliğe ve hoş geçime, yüz bakımına özen göstermeye,
 • Yüz çirkinliği kötü ve ayıp olan şeylere delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Yanak, Yüz Ekşitmek.)


  Diyanet: Bir kimsenin rüyasında güler yüz görmesi; o kişinin işlerinin gayet yolunda olduğuna ve hiçbir şeye muhtaç olmadığına delil sayılır. Bir kimsenin rüyasında asık yüzler görmesi; o kişinin işlerinin bozuk olduğuna, onu her fırsatta rahatsız eden birtakım olaylara üzüldüğüne yorumlanır. Rüyanızda masum bir çocuk yüzü görmeniz; sizin ve ailenizin her zaman sevinç ve mutluluk içinde ve oldukça sağlıklı bir hayat yaşayacağınıza delalet eder.


  Nablusi: Bir kimsenin rüyada yüzünü güzel görmesi, dünyada iyi halli oluşuna, müjde ve sevince delalet eder.
  Yüzünü siyah görmesi, «Onlardan birine kız (doğumu) müjdesi verilince, kendisini pek öfkeli olarak, yüzü simsiyah kesilir.» (Sure-i Nahl, ayet 58) mealindeki ayet işaretince yanında hamile kadın bulunan kimse için, kız çocuğu ile müjdelenmesine delalet eder.
  Yanında hamile kadın bulunmayan bir kimsenin rüyada yüzünün siyah olduğunu görmesi, o kimsenin asi ve günahkar bir kişi olduğuna delalet eder.
  Rüyada yüz sarılığı, zillet ve kıskançlığa delalet eder. Bazen de yüz sarılığı nifaktır, çünkü sarılık hastalıkla, hastalık da nifakla tabir edilir.
  Bazan rüyada görülen yüz sarılığı: «Secde izinden (meydana gelen) nişanları yüzlerindedir.» (Sure-i Feth, ayet 29) mealindeki ayet gereğince çok ibadet yapmaya delalet eder. Çünkü bu ayet-i kerime secde ve ibadet edenlerin yüzlerindeki sarılıkla tafsil edilmiştir.
  Zenci olan birisinin rüyada, yüzünün beyaz olduğunu görmesi, onun münafık ve hayasız birisi olduğuna delalet eder.
  Bir kimsenin rüyada yüzünün siyah ve vücudunun beyaz olduğunu görmesi, o kimsenin içinin dışından daha hayırlı olmasına delalet eder. Yüzünün beyaz ve vücudunun siyah olduğunu görmesi, o kimsenin dışının içinden daha hayırlı olmasına delalet eder.

  Bir kimsenin rüyada yüzünün uyanıkken tüy bitmeyen yerinde tüy bittiğini görmesi, borcunun çok olduğuna, şöhret ve makamının gitmesine delalet eder.
  Bir kimsenin rüyada yüzünü bulunduğu halden değiştiğini ve güzelliğinin eksildiğini görmesi, o kimsenin durumunun eksikliğine ve çok şaka yaptığına delalet eder. Çünkü şakanın çokluğu yüz suyunu giderir.
  Rüyada yanaklarındaki etlerin gittiğini gören kimse, «Sizden birisinin devamlı dilencilik yapar da yüzünde hiç bir et parçası olmadan Allah'ın huzuruna çıkar» hadisi serilince, ömrü oldukça dilencilik yapar ve geçimini onunla temin eder.
  Bir kimsenin rüyada yüzünde siyahlık veya toz ve toprak yahut eğrilik ve çarpıklık bulunduğunu görmesi, o kimsenin şöhret ve makamından düşmesine delalet eder.
  Bir kimsenin rüyada yüzünün veya gözlerinin gök renkte olduklarını görmesi, «Biz günahkarları o gün gözleri gömgök bir halde mahşerde toplayacağız.» (Sure-i Taha, ayet 102) mealindeki ayet işaretince, o kimsenin suç ve günahkar olduğuna delalet eder.
  Rüyada yüzünün siyah olduğunu gören kimsenin, çokça yalan söylemesine veya dininde bir bid'at ihdas ettiğine delalet eder.
  Yüzünün kırmızı olduğunu ve kırmızılıkla beraber beyazlığın da bulunduğunu gören kimsenin ferah, şerefli ve güzel geçinmesine delalet eder. Bu rüyayı gören salih bir kimse ise, ona utanacağı bir şey isabet eder.

  Yüzünün büyük olduğunu görse, rütbe ve makamına kavuşacağına delalet eder.
  Yüzünün terlediğini gören kimsenin, hayalı ve utangaç olduğuna delalet eder. Bazen de yüz sarılığı, aşk ve muhabbete delalet eder.
  Rüyada yüzünün kırmızı ve asık olduğunu gören kimseye, inecek bir belaya veya gelecek bir kedere delalet eder.
  Rüyada kendisine bir adamın yüzünü ekşittiğini görse, o adamdan hoşlanmayacağı bir şeyi görür.
  Bir kadm rüyada yüzünün isle siyahlandığını görse, kocasının ölümü ile tabir edilir.
  Bir kadın rüyada yüzüne potra sürüp, sürme çektiğini görse, kendisi ve kocası hakkında iyiliğe ve yüz güzelliğine düşkün olmaya delalet eder.
  Rüyada yüzünün beyazlığını ister sağ, isterse ölü olsun, rüya sahibesinin iyi halli birisi olduğuna delalet eder.
  Rüyada kadının veya küçük çocuğun yahut kendi yüzünün güzelliği mübarek birisi olduğuna, bu rüyanın aksini görmek de mezkur tabirin aksine delalet eder.
  Bir kimsenin rüyada iki yüzlü olduğunu görmesi: «Cenab-ı Hak iki yüzlülere bakmaz.» hadisi serilince, o kimsenin sonunun kötü olduğuna delalet eder.
  Bir kimse rüyada birçok yüzünün bulunduğunu görse: «Melekler, o kafirlerin yüzlerine ve arkalarına vura, vura» (Sure-i Enfal, ayet 50) mealindeki ayet işaretince, o kimsenin irtidad etmesine delalet eder.
  Rüyayı gören alimse, ilmin çeşitli dallarında söz sahibi olmasına delalet eder.

  Rüyada yüzünü buruşturmak, ağlamak, çirkinleştirmek veya yüzünü karartmak makamının elden gitmesine ve yalan söylemeye delalet eder. Bazan yüzün siyahlığı, korkuya delalet eder.
  Rüyada sakal tüylerinin bulunduğunu gören kimsenin, kalbi selimdir. Sakal tüylerinin bulunmadığını gören kimsenin de, pis bir adam olduğuna delalet eder.
  Rüyada yüzünün çatlayıp yarılması, rüyayı görenin hayasının azlığıdır.
  Rüyada yüzünün taze ve güzel olduğunu gören kimsenin, hayalı birisi olduğuna delalet eder.
  Rüyada yüzün çirkinliği kötü ve ayıptır. Çünkü kötülük ve ayıp çirkinlikten ibarettir.


  Seyyid Süleyman: Rüyada insan yüzü görmek; kişinin sevinci ve şerefi ile tabir olunur.
  Kirmani demiştir ki: Yüz, zinet ve maişete işarettir. Yüzde bir ayıp görmek, bunlarda noksana delalet eder. Ayıbın büyüklüğü, müşkülatın, zorluğun artacağını haber verir. Yüzün renginin şafak gibi kırmızı olması; sevinç ve ferah, sarı olması; hastalık, azl, korku ve şaşkınlıktır. Siyah yüz, üzüntü ve kederdir. Fakat, bir rivayete göre rüya sahibinin bir kızı olur.
  Rüyada yüzü kırmızıya yakın beyaz görmek; sıhhate, buğday rengi veya esmer görmek; feraha ve geniş rızka, yeşil görmek; ruhun iman ve islamla süslü olduğuna işarettir. Yüzünün renkten renge girdiğini görenin, maddi ve manevi vaziyetinde değişiklik olur.
  Ebu Said'ül Vaaz yüz rüyasını mal, makam, itibar ve güzel bir zevceyle ifade ediyor. Yanaklar; iki kız evladı temsil ederler. Yanaklarda görülecek iyi ve kötü her hal onlara göre tabir edilir.
  Yüzü güleç parlak ve güzel görmek; iyi hal ve dindarlıktır. Siyah yüz; rüya sahibinin mizahla uğraşan yalancı biri olduğuna delalettir. Kendisinin yahut başkasının yüzünde çirkin bir şey gören, üzüntüye duçar olur, bir belaya çatar. Buruşmuş ve somurtkan yüz; ikrah (nefret) olunacak bir şey görmeye işaret eder. Çatık kaşlı birini gören, onun fenalığına uğrar. Çehresinin buruştuğunu gören, üzülür. Rüya sahibi kadınsa, kocası vefat eder.
  Yüzün güzel olması, dindarlık ve itibarla yorumlanır.
  Çirkinliği ise, bu tabirin aksidir.

 •