Rüyada Yusuf (a.s.) görmek

Rüyada Yusuf (a.s.) görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Mülk ve saltanata, aile fertlerinden ayrı kalmaya, kıtlık görmeye, kendine hile yapılmasına ve bütün bunlardan so a hayırlı ve saadetli döneme girmeye, Onu görmek kadınlardan aşırı ilgi görmeye ve bir kadınla imtihana tabi tutularak, bundan yüz akıyla ççıkmaya delalet eder.


Nablusi: Rüyada Yusuf (A.S.)'i görmek, mülk ve hilafete, bazen kıtlığa, aile, akraba ve babasını kaybetmeye ve rüyayı gören hakkında hile yapılmasına delalet eder.
Yusuf (A.S.)'ı görmek, hapishaneye ve ondan kurtulmaya, kıtlığa ve güzel olduğundan dolayı kadınlar tarafından bir nasibe nail olur. Bazen de Yusuf (A.S.)'ı görmek, rüya ilmine ve tabirine delalet eder.
Rüyada Yusuf (A.S.)'ı gören kimse düşmanına zafer bulur, ve onun kusurunu affederek hayır ile muamele eder.
Bazan Yusuf (A.S.)'ı görmek deniz ve nehirleri kazmaya ve onları tasarruf etmeye veya ölüleri bir şehirden diğer bir şehire nakletmeye delalet eder.
Bazen de Yusuf (A.S.)'ı gören kimse için harikulade bir şey meydana gelir. Çünkü Hz. Yusuf (A.S.)'ın gönderdiği gömleği sebebiyle babası Yakup (A.S.)'ın gözleri görmeye başladı.
Rüyada Yusuf (A.S.)'ın gömleğini görmek üzüntü ve kederin gitmesine ve hastalıktan şifa bulmaya delalet eder.
Yusuf (A.S.)'un gömleğinde kan varsa, ayrılığa, hapse girmeye, eğer gömleği yırtılmışsa itham edilmeye delalet eder.
Bir kadın rüyasında Yusuf (A.S.)'ı görse, o kadının nimeti gider ve gözü kör olur. Kadri yüce ve şanlı bir şahsın sevgilisiyle gönlü dolar ve ona meftun olur.
Eğer Yusuf (A.S.)'ı gören kadında bu vasıflar mevcutsa, tevbe ve istiğfar eder ve onun tevbesi Cenab-ı Hak tarafından kabul edilip, maksadına kavuşur veya bekarsa evlenir.
Fakir ise zengin, dünya ve ahiretde akıbeti güzel olur.
Eğer küçük bir çocuk rüyada Yusuf (A.S.)'ı görse o çocuğun erkek kardeşleri arasında da nasibi ve sevinci azalır. Rüyada Yusuf (A. S.)'i gören kimse hakkında, yalan olan bir söz söylenir, zulme uğrar, hapsedilir ve ona sıkıntı ve meşakkat eriştirilir. Ondan sonra, bir mülke malik olur. İzzet ve evlada nail olur. Akrabaları ona saygı gösterirler. Çünkü Yusuf (A.S.)'ın kardeşleri ona saygı göstermişlerdi. Ve o şahıs çok sadaka verir ve iyilikte bulunur.
Bazı tabirciler, bir kimse rüyada Yusuf (A.S.)'ı görse, kardeşlerinin ona yapacakları hileden dolayı o şahsa bela ve fitne erişir. Hatta hapsedilir sonra hapisten kurtulur. Cenab-ı Hakkın inayetiyle ibadet ve taat yapmaya muvaffak olur. Anılarak ve övülerek kendisine hürmet edilir. Durumu zayıfladıktan sonra Cenab-ı Hak o kimseye hidayet eder. Ve ona kuvvet verir, ve bütün düşmanlarına galip gelerek onların kusurlarmı affeder, dediler.
Rüyada Yusuf (A.S.)'m kendisiyle konuştuğunu veya bir şey verdiğini gören kimse, rüya tabircisi ve tarih ilmini bilen bir alim olur.
Rüyada Yusuf (A.S.)'ı gören kimse, yabancı bir yerde hayra erişir. Eğer hapis ise, kurtulur ve düşmanlarına galip gelmek suretiyle ona saygı gösterirler. Eğer kayıpsa, vatanına salimen döner. Eğer ilerlemek istiyorsa, muvaffak olur.

Bir kadınla nikahlanmak ve evlenmek veya güzel bir cariye satın almak arzu eden bir kimse, rüyada Yusuf (A.S.)'ı görürse, güzel bir cariyeye malik olur. Ve o kadından muradına nail olur.


Seyyid Süleyman: Rüyasında Yusuf (A.S.)ı gören bir akrabasının iftirasına uğrar. Akıbetinde büyük bir makama, yüksek kadre nail olur. Muradına kavuşur. Bir kavle göre rüya sahibi, kadın yüzünden kedere düşer. Akıbeti hayırlı olur.