Rüyada Yıldız görmek

Rüyada Yıldız görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: İnsanların şerefli ve değerli olanlarına, Evinde birtakım yıldızlar görmek, böyle kimselerin konukluğuna, Yıldızı elinde görmek şerefli bir evlada, Gökten bir yıldız düştüğünü görmek, oradaki şerefli insanlar için musibet ve belaya, Güneş sistemindeki geezegenleri görmek bütün güzel sanatlara, ilim ve ticarete, Yıldızların gökyüzünden çekip gittiklerini görmek malının elinden gitmesine, hasta ise vefata, Yıldızı çiğnemeden yutmak, iyi kimselerin işine olumlu olarak müdahale etmesine yahut din büyüklerine - Allah korusun- sövmeye, Yıldızı emmek ilim öğrenmeye, Yıldızları gezdirdiğini görmek yönetici olmaya delalet eder.


Nablusi: Rüyada yıldız görmek, insanların şereflilerinden birisine delalet eder.
Rüyada evinde kendi yanında birtakım parlak yıldızların toplanmış olduğunu gören kimsenin, yanında halktan ileri gelen, ve şerefli insanlar toplanırlar.
Evinde gördüğü yıldızlar parlak değilse, halkın 'teri. gelenleri ve şereflileri birtakım musibetten dolayı yanında toplanırlar.
Elinde bir yıldız gören kimsenin, şerefli bir çocuğu olur. .Bir yıldız çaldığını gören kimse, kıymetli birşey çalar. Bazen de kalkan çalar.
Bir kimse rüyada gökten, yere bir yıldız düştüğünü görse, orada şerefli insanlar hakkında bir musibet ve bela meydana gelir.
Yıldızların umumu, şerefli sultanların en kuvvetlisi, alimlerin en bilgini ve bütün insanların en zenginiyle tabir edilir.
Rüyada evinde birçok yıldızların bulunduğunu gören kimsenin, nesli çoğalır.
Rüyada yedi gezegeni görmek, san'at, ticaret, ilim ve saltanata delalet eder. Bunlardan herkesin nasibi kendisinin durumu nisbetinde-dir.
Rüyada ışıklı ve parlak bir yıldız gören kimse, sevinç ve ferahlığa erişir. Ve halkın kendisine olan ihtiyaçlarından dolayı ona itaat ve inkiyat ederler.
Yıldızların gökten gittiklerini gören kimse, zengin ise, malı gider. Fakirse ölür.
Rüyada büyük ışıklı ve parlak bir yıldız gören kimse, hayır, ihsan, nimet ve bilgiye erişir.
Bir kimse rüyada büyük bir yıldızın yerinden düştüğünü görse, şehirde ileri gelenlerden birisi ölür.
Rüyada küçük yıldızları eliyle aldığını gören kimse, şöhrete ve halk arasında şeref ve azizliğe erişir.
Yıldızların başı ucunda olduğunu gören kimse şerefli bir zata hizmet etmekle akranına üstün gelir.
Bir kimse yıldızların toplandıklarını ve ışık verdiklerini görse, o kimsenin yolculuk yaparak hayır elde edeceğine, eğer yolcu ise sevinçli olarak vatanına döneceğine delalet eder.
Bir yıldıza bindiğini gören kimse, devlet, memuriyet, kuvvet, hayır, menfaat ve reisliğe erişir.
Bir kimse yıldızları taranın altında olduklarını görse, o kimsenin evinin harap olmasına ve yıldızların ışıklarının evin içine aksetmesine veya ev sahibinin ölümüne delalet eder.
Yıldızı yediğini gören kimse, insanların malını yer ve onları helak eder.
Rüyada çlğntmeksizin yıldızları yuttuğunu gören kimseye, iş ve surlarında insanların şereflileri ona müdahale eder, yahut o kimse sahabe (R.A.) ye söver.
Rüyada yıldızlan emen kimse, alimlerden bir ilim öğrenir.
Bazı tabircüer, bir kimse rüyada yıldızları yediğini görse ve kendisi de falcı veya astronomi alimi olsa bu rüya o kimse için büyük bir vazife ve iyi hale, diğer insanlar hakkında da ölüme delalet eder.
Bir kimsenin rüyada yıldızların açılıp ve dağıldığını görmesi, büyük meliklerin ölürr üne ve birçok askerlerin öleceği bir harbin çıkmasına delalet eder.

Yıldızların gökten yere düşmesi ve dağılması, birçok kavmin helak olmasına delalet eder.
Büyük yıldızların düşmesi insanların reislerinin, üstad ve mütehassısların kuvvetine delalet eder. Küçük yıldızların düşmesi, zayıf ve meçhul kimselerin ölümüne delalet eder.
Rüyada gökte bulunan yıldızların düştüğünü gören kimsenin, yıldız mesabesinde bulunan başının saçları dökülür.
Bir kimsenin rüyada gündüzün yıldızları görmesi, rezilliğe, şöhrete, büyük hadiselere, musibetlere ve tehlikeli şeylere delalet eder.
Sabah yıldızları, gelini, gerdeğe sokmak için güveliğe teslim etmeğe delalet eder.
Karanlık bir gecede kendi köşkünde sabah yıldızları olduğunu gören kimseye, gerdeğe girmek üzere bir gelin verilir.
Bir kimsenin rüyada gelinle gerdeğe girdiğini görmesi, sabah yıldızlarının çıkmasına delalet eder. Işıkları az olan küçük yıldızlar köle, cariye ve adam halktır.
Kendisinin büyük bir yıldız olduğunu gören kimse, zengin olur.
Kışa delalet eden yıldızlar, üzüntü ve kederdir. Yaza delalet eden yıldızlar ise, geçim ve hayra delalet eder.


Seyyid Süleyman: Bilinen yıldızlar, memleketin ileri gelenlerine, diğer yıldızlar; askere ve halka delalet eder.
Yıldızlara malik olduğunu gören, eşrafın sevgisini kazanır. Sahip olduğu yıldızların bir kısmını veya tamamını kaybeden, halkın sevgisini kaybeder. Kendisine bir yıldız geldiğini yahut onun nurunu aldığını gören, halktan menfaat sağlar. Bir hanede veya semada yıldızların parladığını görmek; yüksek makama ve itibara delalet eder. Bilinen yıldızlardan birine bakan; isabetli hareket eder, hidayete erer ve sevap kazanır. Yemek yer gibi yıldızları yiyen, halkın gıybetine düşer.
Bir yıldızı elinde tutan, evliyse; çocuk sahibi olur. Bir yıldızın düştüğünü görenin evladı hasta ise, vefat eder yahutta memleketin ileri gelenlerinden biri ölür. Kendisine atılan bir yıldızla vurulduğunu gören, şeytanın şerrine uğrar. Fakat, kurtulur. Gökten düşen bir yıldızın gemiye isabet etmesi, o geminin batacağına işarettir. Kendisine ait olduğu söylenen bir yıldızın düştüğünü gören, yakın zamanda vefat eder. Başının yıldız olduğunu gören, birçok borca girer. Bir yıldızın inerek yanına geldiğini görenin, gurbetteki kimsesi salimen döner. Karısı hamile ise, selametle doğum yapar ve çocuk yaşar. Hanesinde yıldızların toplandığını gören hastaysa, vefat eder. Sağlıklı ise, dostları çok olur.
Görünen bir yıldızın aniden söner gibi kaybolması, rüya sahibinin helakine, mahvolmasına veya beklediği işin gerçekleşmemesine delalettir. Bir yıldızın doğup yavaş yavaş semada yükseldiğini görenin, arzusu yerine gelir. Bu rüya; hasta için şifa, refah ve saadettir.
Bazı tabircilere göre yıldız görmek; yolculuğa işarettir. Çünkü yolcular yönlerini yıldızlara bakarak tayin ederler. (Ayrıca Bkz. Gezegen.)