Rüyada Yemek Ve Yemek Pişirmek görmek

Rüyada Yemek Ve Yemek Pişirmek görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

Nablusi: Rüyada sarı renkli olan her yemek, yiyen kimse için hastalıktır. Ancak kuş eti olursa, hastalık değildir. Beyaz renkü olan her yemek, ekşi yemekten hayırlıdır. Eğer yemek yağlı olursa, zararı yoktur. Rüyada su içer gibi yemeği içtiğini gören kimsenin, rı-zık ve maişeti fazlalaşır. Ziyafet için yapılan yemekleri yemek, müjde, yas için yapılan yemekleri yemek ise, üzüntü ve kederdir.
Her zaman pişirilebilen yemekler, rızık ve daimi olan faydalara delalet eder. Patlıcan ve kabak gibi mevsiminde pişirilen yemekler daimi olmayıp bazı zamanlarda ele geçen rızka delalet eder. Meliklerin yemekleri izzet ve şerefe, onlardan melikle beraber yiyenler için de rütbelerinin yenilenmesidir.
Kabak yemek, hidayet ve sünnet-i seniyyeye itibar etmeye ve zekaya delildir. Alimlerin yemekleri ilim, hidayet ve berekettir. Asayiş-çilerin yemekleri, zinaya ve haram yemeğe delildir Fakr, zühd ve takva sahiplerinin yemekleri, yiyenler için tevbe ve hidayettir. Çölde oturanların yemekleri, yolculuk ve bir halden diğer bir hale göç etmektir.
Et ile pişmiş yemek, fakir için zenginliktir. Etsiz pişirilmiş yemek ise, fakirlik veya ibadet etmektir.
Rüyada bir yemeğin ondan daha üstün bir yemeğe dönüştüğünü görmek, rüyayı görenin temiz kalbli olduğuna delildir ve o yemekten de acı ve ekşi diğer bir yemeğe dönüştüğünü görse, hanımlarının bambaşka bir tavır takınmalarına ve işlerinin bozulmasına delalet eder.

Rüyada bizzat rüyayı görenin güzel bir yemek pişirmesi, o yemek değerince bir memuriyete nail olmasına ve fakirlikten sonra zengin olmasına delildir. Eğer rüyayı gören için yemeği bir başkası pişirirse, bazan rüya sahibine hile yapılır, veya yapılmasından korkulur. Bazen de maksadına kavuşması için yardım yapılır.
Sıcak ve katı bir yemeği yuttuğunu gören kimsenin, geçim ve maişetinin tatsızlığına delalet eder.
Rüyada ağzının yemekle dolu olduğunu, bununla beraber boş yer de bulunduğunu gören kimsenin, işinde karışıklık olur ve o kimsenin rüyası onun ömründen ağzındaki yemek miktarında gittiğine ve geriye kalan ömrü ise, ancak ağzındaki boşluk miktarınca kaldığına işarettir.
İlaç kullanmak suretiyle yuttuğu katı yemekten kurtulsa, geçimce olan sıkıntısından kurtulur. Eğer kurtulamazsa, ölür.
Bir kimsenin rüyada, fazla ekşi olduğundan bir yemeği yiyememesi, onun yakalanacağı bir acı ve hastalıktan dolayı yemek yiyememesine delalet eder.
Rüyada bir insandan ekşi bir yemeği alması, o insandan çirkin bir söz işitmesine delalet eder.
Ekşi bir yemek aldığım ve başka bir kimseye yedirdiğini görse, o kimsenin yemeği yediren kimseden kötü bir söz işitmesine delalet eder. Eğer aldığı ekşi yemeği kendisi yiyecek olsa, ona hastalık veya keder isabet eder.
Ekşi olan o yemeği yemediğini ve Allah'a (C.C.) da hamdettiğini gören kimse, sevince erişerek üzüntü ve kederden kurtulur.


Seyyid Süleyman: Güzel pişmiş, kolay yenilen, tatlı ve lezzetli yemek yemek; bütün tabirciler tarafından hayır, menfaat, mal, saadet ve iyi bir talihle yorumlanmıştır. Acı yemek yemek, üzüntüye işarettir. Ekşi yemek ise, hastalık ve sıkıntı ile tevil olunur. Kokmuş, bozulmuş yemek yemek; harama işarettir. Ağzına iyi ve tatlı bir lokma koyan, sevineceği bir haber alır yahut sevdiği birini öper. Kötü bir lokma aldığını gören, fena söz işitir. Birinin kendisine yemek verdiğini görenin eline, mal geçer. Yemek veren dindar ise; mal helal, günahkar ise; mal haramdır. Çok sıcak bir lokmayı yuttuğunu gören, belaya düşer. Lokmanın boğazda kalması; musibet, üzüntü, iş bozukluğu ve geçim sıkıntısına delalettir. Lokmayı kolaylıkla yutmak; hayır, menfaat, mal ve rızka işarettir. Çok sıcak yemek; rızk darlığı ile, yemeğin içinde kıl görmek; üzüntü ile tabir olunur.
Yemekten sonra parmaklarını yaladığını gören, az bir hayra nail olur. Yemeği su gibi içmek; bol rızka ve kazanca delalettir. Ağzına çok çok yemek doldurduğunu görenin işleri karışır. Yağsız ve tatsız bir yemek yiyen, ölümü arzu edecek derecede darlığa düşer. Fakat bundan lezzet alırsa feraha çıkar. Tattığı bir şeyden tiksinen, vefat eder. Yemek esnasında önündeki taamın bittiğini gören ömrünün sonuna gelmiştir. Yemek kabını boşaltıp, parmağı veya diliyle yaladığını görenin, o bölgedeki rızkı bitmiştir yahut eceli yakındır.

Rüyasında bir şeyi tam kıvamında pişirdiğini görenin, muradı hasıl olur. Bunun tersini görmek ise; her türlü gayrete rağmen, arzuya nail olamamaktır. Zahmet çekmeksizin yemek piştiğini gören, rahata çıkar. Geçimi güzel olur. Yenmesi helal olan bir şeyi pişirmek; hayır ve menfaate işarettir. Yenmesi haram yahut mekruh olan şeyleri pişirmek ise, zarara ve hüsrana delalettir. Bir hasta için perhiz yemeği pişirmek; o hastanın şifa bulmasına ve rüya sahibinin sıhhatinin devamına işaret eder. Güzel kokulu, temiz ve leziz bir şey pişirmek hayır ve ni'mettir. Aksi ise şer işlemeğe, kibirli olmaya delildir.