Rüyada Yazı Yazmak görmek

Rüyada Yazı Yazmak görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

Nablusi: Rüyada yazı yazmak, hileye delalet eder. Yazı yazanı görmek, hilekar bir adama delalet eder.
Rüyada yazısının kötü olduğunu gören kimse, günahlarından tevbe eder. Ve halka hile etmekten vazgeçer.
Bir sayfa üzerine yazı yazdığını gören kimse, bir mirasa nail olur.
Kağıt üzerine yazdığını görse, o kimsenin kendisiyle insanlar arasında olan bir şeyi inkar eder.
İbn-i Şirin (R.A.) bir kimse rüyada bir kitap yazdığını görse, «Artık elleriyle kitabı (Tevratı yalan yanlış) yazıp da sonra onu az bir para ile satabiünek için «bu Allah katııulandır» diye gelenlerin vay haline» (Sure-i Bakara, ayet 79) mealindeki ayet-i kerimenin işaretince, o kimsenin haram bir mala malik olmasına delalet eder, demiştir.
Bir kimse rüyada Kur'an'dan bir ayetin gömleği üzerine yazılmış olduğunu görse, o kimsenin Kur'an'a uymasma delalet eder. Sol elle yazmak çirkin işlere ve sapıklığa delalet eder.
Bazı tabirciler rüyada sol eliyle yazı yazdığını görse, o kimsenin zinadan bir çocuğu olur veya onun doğacak çocuğu şair olur, dediler.
Bir kimse rüyada hakkında resmi bir yazı yazıldığım görse, o kimseye kan aldırmakla emrediür.
Kendisi hakkında bir kitap yazıldığını ve orada yazılanların ne olduğunu bilmese, o kimseye Allah'ın farz kılmış olduğu şeylerden üzerinde borç bulunduğuna ve onu tenbellik yapıp yerine getirmediğine delalet eder.

Bir kimse kendisi hakkmda bir şey yazıldığını ve yazan katibin de mahiyetinin ne olduğunu bildiğini görse, o katip onun hakkında hainlik eder. Ve onu dince şaşırtıp sapıklığa sürükler.
Bir kimse rüyada güzel yazı yazamadığın* görse, o kimsenin keder ve sıkıntı içinde bulunduğuna ve Cenab-ı Hakkın yardımı ve bir hile ile yakmda o sıkıntıdan kurtulacağına delalet eder.
Bir kitap yazdığmı gören kimse, basit bir hastalık geçirir ve malından bir şey eksilmez.
Bir kimse rüyada yazı yazmaya çalıştığını ve güzel yazı yazmadığını görse, o kimsenin düşeceği korku ve zahmet içinde güzel bir şeye erişeceğine delalet eder.
İyi yazı yazdığı halde rüyada iyi yazı yazamadığını görse, bu rüya o kimse hakkında kötü ve çirkin olup onun işsiz kalmasına korku ve meşakkata düşmesine delalet eder.
Bir kimsce rüyada bir kitap yazdığını ve onu ikmal edemediğini görse, o kimsenin işi ve ihtiyacı tamamlanır. Eğer kitabı tamamlaya-madığını ve tamamlaması da mümkün olmadığını görse, o kimsenin işi noksan kalır.


Seyyid Süleyman: Okur yazar olmadığı halde yazı yazdığını gören, rızkını halkı aldatmak suretiyle elde eder. Aynı rüya, bir alim veya bir katip için hayır, menfaat ve bol rızka işarettir. Fakat, bir işin başında bulunuyorlarsa, azledilirler. Şer'an caiz olmayan bir şeyi yazmak; iyi değildir.
İsmail El Eş-as diyor ki: Dindar bir insanın yeşil mürekkeple yazı yazdığını görmesi; din ve dünya hayatı için hayırdır. Rüya sahibi günahkarsa, vefat eder. Kan ile yazı yazdığnı gören, faiz malı için senet yazar.
Ebu Said'ül Vaaz'a göre kağıt üzerine yazı yazmak; Hakk'ı inkar etmekle tabir olunur.
Bazı tabircilere göre yazı yazmak; işlerin yoluna girmesine, hacetin yerine gelmesine delalettir. Vazife sahibi biri, rüyasında yazdığı yazının kağıt üzerinde seçilmediğini görürse, azl olunur. Güzel yazı yazan, din ve dünyasının iyiliği için çalışır. Birinin kendisi için kağıt üzerine yazı yazdığını gören, muradına nail olur. Hayır ve menfaate erer. Halkın kağıtları üzerine yazdığını gören, büyük bir makama gelir.
Bir padişahın yahut yardımcıların birinin kendisi için yazdıkları birşeyi alıp saklamak; şunlarla tabir olunur: Büyük makam, itibar, rızk ve hacetten kurtulmak.