Rüyada Yay görmek

Rüyada Yay görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Allah Teala'ya yaklaştıran güzel amelleri işlemeye, kadına, çocuğa, erkek kardeşe yahut yolculuğa; uzun ömre, güç ve itibara, Yayın güzelliği yukarıda sayılan hususlardaki iyiliğe, yayın kırık ve kötü durusu ise, bundarda vaki olan olumsuzluklara, Yay yaapan kimseyi görmek uzun ömre, güç ve kuvvete, düşmana galip gelmeye, kumandana yahut sultana, insanları cihada çağıran şerefli kimseye delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Ok.)


Nablusi: Rüyada yay görmek, yolculuğa veya erkek kardeşe yahut kadın, çocuk ve: «(Bu suretle o, peygamberlere) iki yay kadar, yahut daha yakın oldu da.» (Sure-i Necm, ayet 9) mealindeki ayet gereğince, Allah (C. C.)'a yaklaşmaya delalet eder.
Bir kimse rüyada km içinde bir vay görse, o kimsenin hanımına bir yay sunsa, o hanım kız doğurur. Eğer hamile olan hanımı kendisine bir yay verse, erkek bir çocuk doğurur. Çünkü erkek çocuk babaya teslim edilir, ev ve dükkanda babasının yanında bulunur. Kızı ise anası terbiye eder ve evde anasının maiyetinde bulunur.
Bir yayı kurduğunu ve kendisinin de onunla beraber büküldüğünü gören kimsenin, ömrü uzun olur.
Bir kimse yayı oksuz kurduğunu görse, yolculuğa delalet eder.
Yayının kırıldığım ve kendisi ile beraber silahı olmadığını gören kimsenin, erkek kardeşi veya çocuğu yahut ortağı ya da dostu ölür.
Rüyada yayının el ile tutulacak yerinin kırıldığını gören kimsenin, dostunun veya ortağının yahut erkek kardeşinin ya da çocuğundan yayın delalet ettiği kimsenin, elinin kırılmasına delalet eder.
Yayın elinde kırılmış olduğunu gören kimse, vali ise vazifesinden alınır; tüccar ise, ticaretinde zarar eder.
Bir kimse rüyada genç bir adamın bir yaya kiriş geçirdiğini görse, o kimsenin düşmanının ona söylemek için söz hazırladığına delalet eder.

Rüyada Arap yayı ile ok atmak, Arap ülkelerine yolculuk etmeye, fars yayından ok atmak ise, İran'a yolculuk etmesine delalet eder.
Rüyada yaya kiriş taktığını gören kimse, evlenir. Yaya takılmış kirişi çözen kimse, hanımını boşar.
Rüyada sultanın kendisine iki yay verdiğini veya melik ile kendi arasının birbirlerine olan yakınlığı iki yay miktarı olduğunu gören kimse: «(Bu suretle o, peygamberlere) iki yay kadar, yahut daha yakın oldu da.» (Sure-i Necm, ayet 9) mealindeki ayetin işaret ettiğine göre, yüksek bir mertebeye ve bir kavme amir ve vali olur. Yay, kaşlara da delalet eder.
Rüyada yayı kırılan kimse, yolculuğa çıkar ve salimen döner. Eğer yayın kirişi kesilse, yolculuk ettiği yerde iğrenilecek bir şey görür. Bazan o kimsenin yaptığı yolculuk tamamlanmaz. Bazen de ok atmak, batıl veya doğru söze delalet eder ve onun tesiri attığı ok miktarınca olur.
Yay olduğunu gören kimse, saltanat ve devlete erişir veya evlenir ve erkek bir çocuğu olur.
Bir kimse bir yayı çektiğini ve yerine gelmediğini görse, o yayın kendisine nisbet edilen kimsenin işi güçleşir ve o kimse mağlup olur.
Bir yaya kiriş geçirdiğini ve kirişin kesildiğini gören kimse, hanımını boşar. Bazen de memuriyetinden alınır. Eğer ses veren ve gıcırdayan bir yayı çekse, o ve ondan mahalline nüfuz ve tesir'edecek bir ok atsa, o kimse korkunç bir memlekete vali olur ve onun emir ve hükmü geçerli olur.

Eğer attığı ok nişana isabet etse, o kimsenin saltanatında hükmü doğru, adaletli ve insaflı olur.
Eğer attığı ok nişangaha isabet etmediyse, zalim olduğuna ve idareciliğinde kusur yaptığına delalet eder.
Yolculukta bulunan bir kimse, yayına kiriş geçirdiğini ve yayın ağacının eğilmesi pek zor olsa, o kimsenin yolculuğu meşakkat, sıkıntı ve zahmet içinde geçer. Eğer rüya sahibi tüccar ise, ticaretinde zarar eder. Eğer çocuğu varsa, kendisine asi olur. Eğer hanımı varsa, onun hanımı itaatkar olmaz.
Eğer yay kolaylıkla eğilirse, yukardakinin aksine tabir edilir. Eğer yaydan oku atsa ve hedefe isabet etse, temenni ve arzu ettiği şeye nail olur. Eğer o kimse, takva sahibi ise, iyilikle emir ve emaneti sahibine teslim eder.
Bazı tabirciler, Arap yayı ile ok attığını gören kimse, izzet ve saltanatla yolculuk eder. İzzetli ve şerefli bir kimseden lüzumlu bir şey ister, dediler.
Fars oku ile ok attığını gören kimse, İran ülkesine yolculuk eder ve onlardan izzet ve şerefe nail olur.
Bir kimse elinde kirişi geçirilmiş bir yay olduğunu görse, o kimsenin katip ve sefir olacak bir oğlu dünyaya gelir.
Yayını sattığını gören kimse, din ve dünyaca kendisinde bulunan şeyi yalnız kendisi için ihtiyar ederek başkasından esirger.
Savaş için ok attığını gören kimse, şeref ve şöhrete galip gelir veya o rakibinden muhtaç olduğu bir şeye nail olur.

Sapan taşı ile taş attığını gören kimse, bir insan hakkında iftira eder.
Kırda sapan taşı ile taş atmak ava, helal tarafından ganimete ve şehir içinde yalan söz söylemeye delalet eder.
Rüyada şehirde serçe kuşuna sapan taşı ile taş attığını gören kimse, şerefli bir kimse hakkında yalan söyler. Eğer attığı taş, o serçeye isabet ederse, o kimse söylediği sözünde günahkar olur.
Rüyada sultanın kapısında serçe kuşuna sapan taşı ile taş atmak, insanları gıybet etmeye ve istihza ederek onları alaya almaya delalet eder.
Rüyada sapan taşı ile bir güvercine taş attığını gören kimse, hanımına iftira eder.
Sapantaşı ile ok attığını gören kimse, üzerine lazım olmayan bir sözü söyler. Eğer o ok isabet ederse, onun sözü kabul edilir. Eğer isabet etmezse, o sözünden dolayı günaha girer.
Sapan taşına maliK olduğunu gören kimse için, isyan etmeye delalet eder. Ayak yayı, eklem hastalığına delalet eder. «Nuşsab» denilen yay uzun ömre delalet eder.
Yayı kırılan kimsenin, zararı az, karı çok ve atasözü haline gelen Kes'i gibi olur.
Yorgancı ve hallaç yayı, malı israf etmeye ve çalmadan oynamaya delalet eder. Kendisiyle delik denilen yaylı alet, rızık, fayda ve maişete delalet eder. Çarkacı ve çıkrıkçının yayının tabiri de böyledir.

Rüyasmı tabir ettirmek üzere yanımıza bir kimse gelerek bana: «Rüyamda elimle bir yayı tutup ona kiriş koydum» dediğinde, ben de cevaben: «Arapça yay manasına gelen «Kavs» ters taraftan okunduğu zaman çarşı ve pazar anlamına gelen «Suk» olur. O halde eşyam satmak için çarşı ve pazara gönderirsin» dediğimde, «Evet efendim eşyamı satmak için çarşı ve pazara gönderdim» dedi.