Rüyada Yastık görmek

Rüyada Yastık görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya:

 • Yüz yastığı ev sahibine, arkadaş ve dostlara, kulluk yapmakta sebat göstermeye,
 • devlet başkanı için sağlam hazineye, hayırsever bir kadına,
 • Yastık rahata, ailesine düşkün kadına, bazen hastalanmaya;
 • Köşeli yastık (koltuk yastığı) şerefli rütbeye,
 • Sırt yastığı alim kimseye delalet eder.


  Molla Cami: Rüyada yastık görmek, ev sahibine ve halka hizmet eden bir kadına işarettir. Rüyada yüz yastığı gören kimse, bir kadının sırrını bilen ve onu halktan gizleyen bir kadına işarettir.Rüyada yastıkta görülen yırtıklık yaşlılık ve darlık gibi durumlar, rüya sahibinin hizmetçisine aittir.Avam halkın yastık görmeleri, onların arkadaşları ve dostlarına işarettir. Yastıklar, yataklarla tabir edilir. Bazı tabirciler, yastık, evlattır, dediler.Yastık alim ve fakih kimseler için selah-i hal ve muttaki olmalarıyla tabir edilir. Rüyada yastıklarda görülen iyilik ve güzellik, rüya sahibinin hizmetçilerine, aittir.Rüyada görülen bir yastık sırtına aldığını gören kimseye, alim kişilerdir, dediler. Yastık, zevce veya dost yahut çocuk ya da şefkatli bir anadır.Bazen de yastık, rahatlığa yahut sağlam kimse için hastalığa işarettir. Rüyada görülen dört köşeli yastık şerefli bir rütbedir.


  Nablusi: Rüyada yastık görmek, ev sahibine ve halka hizmet eden bir kadına delalet eder.
  Rüyada yüz yastığı gören kimse, bir kadının sırrını bilen ve onu halktan gizleyen bir kadına delalet eder.
  Rüyada yastığı çalınan kimsenin, hizmetçisi veya hanımı ölür.
  Rüyada yastıkta görülen yırtıklık yaşlılık ve darlık gibi durumlar, rüya sahibinin hizmetçisine aittir. Bazı tabirciler yastık, sultan için onun katipleri, vekilleri ve itimad ettiği kimselerdir, dediler.
  Bazan yastık, sultanın rüyada gördüğü miktarca onun itimad olunacak hazinelerine delalet eder.
  Avam halkın yastık görmeleri, onların arkadaşları ve dostlarına delalet eder. Yastıklar, yataklarla tabir edilir.
  Bazı tabirciler, yastık, evladdır, dediler.
  Yastık alim ve fakih kimseler için selah-i hal ve muttaki olmalarıyla tabir edilir.
  Rüyada yastıklarda görülen iyilik ve güzellik, rüya sahibinin hizmetçilerine, kölelerine aittir.
  Rüyada bir yastık üzerinde oturduğunu gören kimse, bir cariyeden faydalanır. Rüyada görülen bir yastık sırtına aldığını gören kimseye, hayır isabet eder.
  Bazı tabirciler rüyada kendisine yaslanılan yastık gibi şeyler, ancak alim kişilerdir, dediler.
  Yastık, zevce veya dost yahut çocuk ya da şefkatli bir anadır. Bazen de yastık, rahatlığa yahut sağlam kimse için hastalığa delalet eder.
  Rüyada görülen dört köşeli yastık şerefli bir rütbedir.


  Seyyid Süleyman: Bu rüya, hizmetkarları temsil eder. Yastık üzerinde oturduğunu gören, bir cariye satın alır veya kendisine hediye edilir. Yastığı yüklendiğini görenin, zikri kaybolur. Adı unutulur. Yastık dolduran, bir kadınla münasebette bulunur. Birçok yastıklar toplayan; kadınları, cariyeleri ve hizmetçileri toplar. Yatağı üzerine yastıklar koyduğunu görenin, hizmetçileri ve bağlıları çok olur.
  Kirmani şöyle diyor: Rüyasında evinden yastığının çalındığını görenin karısını, biri aldatmak ister. Bir rivayete göre ise, o evdeki hizmetkar vefat eder.
  Ebu Said'ül Vaaz diyor ki: Duvar yastığı, hizmetkarlar ile tabir olunur. Çalınması, kaybolması yahut yanması, onlardan birinin vefatına işarettir. Başka bir görüşe göre yastık, evlatla tabir olunur.
  Cafer-i Sadık bu rüyayı şunlarla manalandırıyor: Hademe, cariye, reislik, dinde temizlik ve takva. Yastıktan kastedilen yüz yastığıdır. Duvar yastığı zevcenin sembolüdür. Bu yastığa dayandığını gören, karısına itimat eder. Bir rivayete göre güvenilir bir alimle tevil edilir. Yastık nev'inden ufak ve yuvarlak minderler görmek; hayra delalettir. Böyle bir minderin üzerinde oturduğunu gören layıksa, büyük bir mevkie gelir. Ehil değilse, evlenir.

 •