Rüyada Yahudi görmek

Rüyada Yahudi görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Düşmana, sihir ve hiyanet yapan, borcunu uzatan ve bahanelerle bunu ödemeyen, hilekar kimseye, Yahudi ile dünyalık muamele yaptığını ve sohbet ettiğini görmek hakkı inkar etmeye, müslümanlığının sözden ibaret kalmasına, Yahudi kadın görmek, vaad edildiğii halde bir türlü gerçekleşmeyen dünyalığa, Yahudi olduğunu görmek günah işlemekte cesur davranmaya, başkasının üzerindeki hakkını inkar etmeye delalet eder.


Nablusi: Rüyada görülen Yahudi gerek genç ve gerekse yaşlı olsun: «İnsanların iman edenlere düşmanlık bakımından en şiddetlisi, andolsun ki, Yahudilerle Allah'a eş koşanları bulacaksın.» (Sure-i Maide, ayet 82) mealindeki ayet işaretince, bir düşmandır.
Rüyada bir Yahudi ile muamele veya sohbet ettiğini gören kimse, hakkı inkar eden ve hakkı yerine getirmekte lafla vakit geçiren bir kimseyi görür.
Rüyada görülen Yahudi, sihir ve hiyanet sahibi ve borcunu uzatan ve bahane ederek vakit geçirmeksizin ödemeyen bir kimsedir.
Yahudi müneccim ve hilekar bir adamdır. Yahudi kadın bol bol vaad olunan ve meydana gelmeyen dünyalıktır. Bir kimse kendisinin Yahudi olduğunu görse, o kimsenin günah işlemeye cesaret göstermesine delalet eder.
Bazı tabirciler, rüyada Yahudi gören kimse, amcasına varis olur, dediler. ,
Rüyada kendisine Yahudi diye çağrıldığını ve kendisi ise bunu çirkin gördüğünü ve üzerinde de beyaz elbiseler bulunduğunu görse, üzüntü ve kederden kurtulur, Allah (C.C.)'ın rahmetine nail olur.
Rüyada görülen yaşlı Yahudi, kişinin helak olmasını arzu eden bir düşmandır. Bazı tabirciler, Yahudi'yi görmek, hidayete ve halkı irşad etmeye delalet eder, dediler.
Rüyada görülen Yahudi, dost suretinde görünen düşmandır. Bazen de Yahudi görmek, kasap tayfasından zahmet ve meşakkat görmeye delalet eder.

Bir kimse rüyada kendisinin Yahudi olduğunu görse ve kendisinin de bir davası var ise, o kimsenin üzerinde olan hakin inkar etmesine delalet eder.
Bazı tabirciler bu rüya, Yahudi ile muamele yapmaya delalet eder, dediler.
Eğer rüyada Yahudi'yi gören kimse, faklh ve alim ise, o kimsenin şahitliği inkar etmesine delalet eder. Çünkü Yahudiler hakkı bildikleri halde inkar ettiler.
Eğer rüyada Yahudi gören kimse borçlu ise, o kimsenin üzerinde olan bir hakkı inkar etmesine ve hak sahibine zulüm ve kadr etmesine de delalet eder.


Seyyid Süleyman: Rüyasında Yahudi olduğunu gören, bid'ate sapar, onları sever, itikadlarını benimser ve tasdik eder.
Ebu Said'ül Vaaz demiştir ki: Rüyasında Yahudi olduğunu gören, farzları terk eder. Bundan dolayı dünyada ceza görür. Sırtında beyaz elbiseler olduğu halde kendisine "ey Yahudi" diye hitap edildiğini bunun için üzüldüğünü gören, sıkıntıda olup feraha çıkmayı bekler. Yahudileri gören, Allah-ü Teala Hazretlerinin rahmetine nail olur. Bir Yahudi topluluğu gören, tevbe eder. Bir veya birkaç Yahudi görmek; hidayet bulmaya işarettir. Yahudi mezhebine girdiğini görene, halasından yahut amcasından miras gelir.
Cafer-i Sadık'a göre rüya şunların temsilcisidir: Müşkül, zor bir işin meydana çıkması, cevapta kolaylık, sünnet ve şeriatte kuvvet.