Rüyada Yağmur görmek

Rüyada Yağmur görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: İnsana vaad edilen şeyin yerine gelmesine, hayra ve rızka, bolluk ve berekete, insanlara eza veren, onların hoşlanmadığı şeylerin geride kalmasına, İnsanlara ve ekili araziye zarar veren yağmur üzüntü ve kedere, Yağmurun her tarafa yağdığını görmek, ümiddini kestiği şir şeyin gerçekleşmesine, Yağmur, güzel ve geniş rızka, üzüntüden, keder ve borçtan kurtulmaya, Yağmurun seller oluşturması ve ağaçları kökünden sökmesi yenetim tarafından o bölgeye gelecek fitne ve zulme, Yağmurun sadece kendi evine yağdığını görmek, o ev halkının ulaşacağı hayra, şehrin tamamına yağarsa, oşehir halkının hepsini sevindirecek olumlu gelişmelere, Yağmur altında ıslanmak rahmete, sığınacak bir çatı vs. bulumadığı için ıslanmak üzüntü ve keder; Yağmur, duaların kabul edilmesine de delalet eder.


Nablusi: Rüyada görülen yağmurdan zarar meydana gelmediği takdirde, hayra ve rızka delalet eder.
Bazan yağmur gerek insanlardan ve gerekse yeryüzünden olsun kendisinden korkulan şeyin hayatta oluşuna delalet eder. Bazen de yağmur insana vadedilen şeyin yerine getirilmesine delalet eder.
Eğer yağmur bir yere mahsus ise o yer halkının üzüntüsüne veya sevdiği bir şeyi kaybetmesinden dolayı rüya sahibinin üzülüp ve kederlenmesine delalet eder.
Umumi olarak gökten kan ve taş yağmak gibi yararlı olursa, günah ve masiyete delalet eder. .
Bazan yağmur görmek misafir olan kimsenin yolculuğundan geri kalmasına delalet eder. Bazen de belirli bir yere zarar veren yağmur tartı ve ölçeğin eksik yapılmasına veya lut kavmine benzemeye delalet eder.
Bazan faydalı yağmur, düşmanla anlaşmaya delalet eder, yağmur, mahzun ve zulme uğramış kimsenin yardım istemesine, deve katarına, deve katarı da yağmura delalet eder. Eğer göğün ve bulutun her tarafından yağmur yağdığını görse, insanların erişeceği genişlik, sevinç ve suların menbalarından kaynayarak akıp taşmasına delalet eder.
Bir kimsenin rüyada yağmurun her tarafa yağdığını görmesi, o kimsenin ümidini kestiği bir şeyinin canlanmasına, hayır, bereket ve nimete nail olmasına, eğer kederli ve borçlu ise keder ve borcundan kurtulmasına delalet eder.

Rüyada yağmurun kendisine çabucak yetiştiğini gören kimse, sıkıntısız, güzel ve geniş bir rızka nail olur. Yağmur üzüntüden kurtulmaya ve o sene içinde yardıma erişmeye delalet eder.
Rüyada yağmurun yalnızca kendi evine yağdığını gören kimse, menfaata, hayra ve iyiliğe nail olur. Yağmurun şehrin her tarafına yağdığını görse, bu rüyanın tabiri o şehir halkına aittir.
Yağmurun her taraftan sel olup aktığını ve ağaçları kökünden koparıp yıktığını görse, bu rüya sultan tarafından o yerde meydana gelecek fitne ve helaka delalet eder. Bazen de yağmurun hasseten bir eve yağdığının görülmesi, o evde meydana çıkacak hastalık, ağrı, acı, bela ve çiçek hastalığı gibi şeylere delalet eder.
Eğer rüyada gökten kan ve taş yağdığını görse, azaba delalet eder.
Eğer yağan yağmur, kan veya toprak olursa, sultan tarafından yapılacak zulme delalet eder.
Çiftçilerin rüyada yağmur görmeleri müjdeye ve onların yetişecekleri ucuzluğa ve bolluğa delalet eder.
Bazı tabirciler, yağan yağmur toprak olursa, ucuzluktur. Yağan yağmurun bal veya meyve cinsinden güzel görünen bir şey olması bütün insanlar için hayra delalet eder, dediler.
Eğer yağan yağmur süt, yağ veya zeytin yağı gibi şeylerden olursa tabir yine böyledir. Yağmur Allah (C.C.)'ın rahmetine, doğru olan dinine Cenab-ı Hakkın ihsan ettiği ferahlık yardıma, Kur'an'a, ilim ve hikmete delalet eder.
Çünkü, su yeryüzüne hayat vererek halkın hayata kavuşmasına, suyun olmayışı ve yeryüzünün kurak oluşu da insan ve hayvanların helak olmasına, karada ve denizde fesad çıkmasına delalet eder.
Bazan yağmur çekirge, dolu ve şiddetli rüzgar gibi gelecek afet ve belaya delalet eder, özellikle yağan yağmurda ateş ve suyu sıcak olursa. Bazen de yağmur fitnelere ve dökülecek kanlara delalet eder. Bahusus yağmurun suyu kan olursa.
Bazan mevsimin dışında yağan zararlı yağmur, illet ve hastalıklara delalet eder.
Bir kimsenin rüyada yağmur yağarken kendisini duvar ve saçak altında görmesi ya söz veya eziyet yoluyla ona gelecek zarara veya ona yağmurdan isabet eden miktarca onun dövülmesine yahut rüya sahibi hasta ise, durumunun bozulmasına delalet eder.
Bu tabir yağmurun mevsiminin dışında yağdığı takdirdedir. Eğer yağmur mevsiminde yağarsa rüya sahibinin hasta bulunması veya fakirliği sebebiyle yolculuğundan ve yolundan kalmasına yahut yağmurdan ona isabet edecek miktarca hapis kalmasına delalet eder.
Yağan yağmurdan cünüplükten dolayı gusül yaparsa veya namaz için abdest alırsa yahut yağmur suyu ile yüzünü veyahut vücudunda ya da tüyünde bulunan necaseti yıkarsa ve rüya sahibi de kafir ise, Müslüman olur. Eğer bid'at sahibi veya günahkarsa, tevbe eder. Fa-kirse, zengin olur. Eğer sultandan veya başka bir zattan bir isteği varsa, isteği yerine getirilir.

Gökten kılıç yağdığının görülmesi, insanların müptela olacakları cenk, cidal ve düşmanlığa delalet eder. Kavun ve karpuz yağdığının görülmesi, insanların hastalanmasına delalet eder.
Bir kimse rüyada yağmur suyundan içtiğini görse, —eğer yağmur suyu safi ve berrak ise— o kimseye hayır isabet eder. Eğer bulanık olursa o sudan içtiği nisbette hastalık isabet eder.


Seyyid Süleyman: Danyal (A.S.) demiştir ki: Yağmur hayır ve Allah-ü Teala'nın rahmetidir. Beklenilen vakitte arzu edildiği gibi yağmur yağdığını görmek; feyiz ve berekettir. Bir eve yahut mahalleye şiddetli yağmur yağdığını görmek; orada meydana gelecek hastalığın yahut felaketin habercisidir. Yağmurun sükunetle yağması, hayır ve menfaattir. Sene veya aybaşında yağmur görmek; o ayda veya yıl içinde bereket, ni'met ve ucuzluk olacağına delalet eder. Tufan görmek; orada yaşayanların büyük bir üzüntüye duçar olacaklarına delalettir.
Rüyasında yağmur çişelediğini gören hasta, şifaya kavuşur. Yağmur şiddetli ve bulanık ise, vefat eder.
İbn-i Şirin diyor ki: Şiddetli, bulanık ve uzun müddet devam eden yağmur; hastalığa, musibete ve düşman istilasına işaret eder. Yağmur suyu ile yıkandığını gören, korkudan muhafaza olur. Yağmur tanelerinden ses geldiğini gören, büyük mertebe ve şöhret kazanır. Çok yağan yağmurla beraber etraftan dereler ve seller aktığını fakat, bunların kendisine zarar vermediğini gören, hükumetin takibatına uğrar. Lakin, kurtulur.
Gökyüzünden yağmur gibi sular aktığını görmek; o bölgede meydana gelecek hastalığın ve azabın habercisidir. Temiz yağmur suyundan içmek; hayırdır. Su bulanık ise; rüya sahibi hastalanır. Yağmur suyu ise gusl etmek yahut abdest almak; din ve dünya hayatında doğruluktur.

Cafer-i Sadık bu rüyayı şunlarla tabir ediyor: Rahmet, bereket, yardım dilemek, hastalık, bela, günah, fitne, kıtlık, iman, küfür ve yalan.