Rüyada Veda görmek

Rüyada Veda görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

Nablusi: Rüyada vedalaşmak hasta için onun ölümüne, hanımını boşamaya, yolculuğa ve vedalaştığı yerin kıymetince hayır ve şerden veya zenginlik ve fakirlik gibi insanın bulunduğu durumundan ayrılmasına delalet eder.
Veda, boşandığın hanımına yeniden dönmeye, tüccarın ticaretine, memuriyetten alınmış bir kimsenin yeniden vazifesine alınmasına delalet eder. Vedalaşmak, yolcunun gelmesinede delalet eder.
Bazen vedalaşmak, sevgi ve dostluğa veya ağlamak ve ayrılığa, hastanın şifa bulmasına delalet eder.


Nablusi: Rüyada vedalaşmak, rütbenin gitmesine, hanımını boşamaya, hastanın ölümüne, yahut bir vatandan diğer vatana göç etmeye, yahut bir sanattan diğer bir sanata geçmeye delalet eder. Rüyayı görenin birisine veda etmesiyle başka birinin rüyayı görene veda etmesi, tabirce aynıdır.
Rüyada hanımından vedalaştığmı gören kimse hammmı boşar. Bazıları da demişlerdir ki, rüyada vedalaşmak, veda edenin ölmesi veya herhangi bir sebeple ayrılmasına delalet eder.
Vedalaşmak, iki ortağın ayrılmasına, valinin azline ve tüccarın zarara uğramasına delalet eder. Bazı tabirciler ise vedalaşmanın güzel olduğunu söylemişlerdir. Buna göre vedalaşmak, boşadığı kadına tekrar dönmeye, ortakların anlaşmasına, tüccann kazancına, valinin vazifesine dönmesine ve hastanın iyileşmesine delalet eder. Çünkü «tevdi» yani «vedalaşmak» kelimesi «veda» lafzından gelmedir. Bu kelime ters döndürüldüğü vakit «ade» olur ki bu da «dönmek» demektir.
Bazı tabirciler de, rüyada veda selamı vermek, işiten ve söyleyen için çok iyi değildir. Çünkü insanların vedalaşması ayrıldıkları ve uyku vaktindedir, demişlerdir.
Yine vedalaşmak, evlenmek isteyen kimsenin evlenmesinin batıl olacağma, ortakların ayrılmasına ve hasta kimsenin ölümüne delalet eder.


Seyyid Süleyman: Ebu Said'ül Vaaz demiştir ki: Rüyasında karısına veda ettiğini gören, ondan boşanır. Arkadaşlarından birine veda ettiğini gören, o şahıstan ya ölümle veya başka bir sebeple ayrılır.
Kirmani'ye göre rüyasında bir topluluğa veda ettiğini yahut onların kendisiyle vedalaştığını görenin durumu değişir. Bir daha eski haline dönemez.
El Salimi bu rüya hakkında şunları söylüyor: Boşanılan eşle tekrar nikahlanmak, netice alınacak bir iş hakkında ortaklarla ittifak, ticaret, velayeti sahibine iade ve şifa.