Rüyada Vadi görmek

Rüyada Vadi görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya:

 • Ululuk, ihtişam, mal, nimet, ticaret, yöneticilik, zafer, ilim, hac ve melike;
 • Ağaçlı vadi görmek kadri yüce birinden dünyalık edinmeye, hayır ve menfaate ermeye;
 • ağaçsız ve çıplak vadi üzüntü ve mahrumiyete,
 • Bir vadide kaybolmak vefat etmeye, Büyük vadi vezire (başbakana),
 • Yemyeşil ve sulak vadi hayra, nimete, devlet ve ikbale,
 • Sarp yamaçlı, kayalıklarla kaplı kuru bir vadiye girmek geçim zorluklarına ve sıkıntılara,
 • böyle bir vadiden çıkmak esenliğe kavuşmaya, rızık ve sevince,
 • Güzel bir vadiye (dereye) sahip olduğunu görmek herkeş için dünyanın ve ahiretin bütün hayırlarından fazlasıyla nasiplenmeye delalet eder.


  Diyanet: Rüyanızda yeşil bir vadide bulunduğunuzu görmeniz; mutlu ve huzurlu bir yaşantınız olacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasın da vadinin yeşillikleri arasında koştuğunu görmesi; o kimsenin içinde bulunduğu mutluluğun hayatının sonuna kadar devam edeceğine delalet eder


  Nablusi: Rüyada vadi görmek, zahmet ve meşakkatli yolculuğa veya itaat etmeyen sert bir insana yahut misafirin yolculuk müddetinin uzamasına delalet eder. Bazen de vadi görmek, salih amele, iyi ve helal malı infak ederek Allah (C.C.)'a yaklaşmaya delalet eder.
  Bazan vadi orada oturanlara veya orada ekilen ve biçilen şeylere delalet eder. Eğer vadide ağaç, çiçek veya güzel bitki yahut güzel bir su varsa ya da rüya sahibi orada güzel bir söz işitirse, kadri yüce ve yüksek bir şöhrete sahip olur.
  Rüya sahibi mülke ehilse malik olur. Ve düşmanma galip gelir. Bazen de rüya sahibi melike yaklaşarak yüksek mertebelere nail olur.
  Eğer rüya sahibi salih bir kimse ise «Derken oraya gelince feyizli (ve mümtaz) bir yerdeki vadinin sağ kıyısından, ağaçtan «Ya Musa alemlerin rabbi olan Allah benim ben» diye ve «asanı (yere) bırak» diye nida olundu.» ( Sure-i Kasar, ayet 30) mealindeki ayet işaretince, ondan birçok kerametler zahir olur.
  Vadi görmek, bazan yağmur yağmasına ve sularm akmasına ba-> zan da vadiye inmek: «Sana (Habibim) Musa'nm haberi geldj (değil) mi? Hani rabbi o'na mukaddes «tuva» vadisinde (şöyle) nidı etmişti. «Firavun'a git çünkü o pek azmıştır.» (Sure-i Naziat, ayet 15, 16, 17) mealindeki ayet işaretince, sapık ve azgın kimselere gitmek ve onlara dini hükümleri tebliğ etmek için yolculuk ve elçiliği uhdesine almaya delalet eder.

  Bazan vadi dağların kendisini kuşatmasından ötürü zindan ve hapse delalet eder. Çünkü dağa çıkmak ve ondan inmek gibi hapishaneye girmek ve oradan çıkmak da çetin ve zordur.
  Rüyada bir vadide düz bir şekilde yüzdüğünü ve istediği yere gittiğini gören kimse, sultanın hizmetine girer. İhtiyaç ve maksadı yerine getirilir. Eğer vadide korkarsa o kişi sultandan korkar.
  Vadi yol kesici muharib bir kimseye ve arslana da delalet eder.
  Rüyada kendisiyle gideceği yol arasına bir vadinin mani olduğunu gören kimse, yolcu ise onun yolunu bir hırsız veya bir arslan keser. Veya o kimseyi yağmur yahut sultan ya da hilekar bir kimse yolundan meneder. Eğer yolcu değilse, o kimseye hapislik veya dövülme ya da bir korkudan dolayı üzüntü ve keder erişir. Yahut üşütmek veya albüm gibi bir hastalığa yakalanmaya delalet eder, özellikle vadinin suyu bulanık veya bu rüya kışın görülmüş ise. Eğer o vadiyi geçerse, o kimse yukarda anlatılanların hepsinden kurtulur.
  Rüyada bir vadide bir yeri kazdığını ve çukur açtığını gören kimsenin, ailesinden ve akrabalarından birisi ölür.
  Vadiden çıktığını gören kimse için, onun bütün arzu ve isteklerinin yerine geldiğine delalet' eder.
  Rüyada vadiye düştüğünü ve ondan hiç bir şekilde acı ve ağrı duymadığını gören kimse, sultan tarafından faydaya veya bir reis tarafından hediyeye nail olur.

  Rüyada ekilip biçilmesi mümkün olmayan bir vadide kaldığını görse, hacca gider.
  Rüyada bir vadide şaşkın olarak bulunduğunu gören kimsenin şiir söylemesine delalet eder.


  Seyyid Süleyman: Bol ağaçlıklı bir vadiye girdiğini gören, zengin ve kudretli bir şahısla arkadaş olup ondan hayır ve menfaat sağlar. Ağaçsız, çıplak bir vadiye girmek; bu yorumun aksidir. Bir vadide kaybolup kendisinden geriye bir şey kalmadığını gören; vefat eder.
  Danyal (A.S.) buyurmuştur ki: Büyük vadi, vezir ile tabir olunur.
  Kirmani'ye göre vadi, hacca delalet eder.
  Cafer-i Sadık (R.A.) bu rüyayı şunlarla tabir ediyor: Hac, melik, haşmet, mal, ni'met, ticaret, reislik, zafer ve ilim.
  Abdulgani'en Nablusi, çayırlar ve sularla bezenmiş bir vadiyi, hayır, bereket ve baht açıklığı ile manalandırıyor.
  Böyle bir vadide ağaç gölgesinde oturduğunu gören, rahat bir hayat sürer. Rızkı bol olur.

 •