Rüyada Üzüm görmek

Rüyada Üzüm görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Devamı olan toplu rızka, dostluk ve muhabbete, Mevsiminde görülen üzüm gelecek ucuzluğa ve bol geçime, mevsimi dışında görülen üzüm, vaktinden önce erişilecek hayra, Yerden bir salkım üzüm almak bir kadın tarafından toplu mala kavuşmaya, Siyah üzüm salkıımı üzüntü ve kedere, Beyaz ve tabii renkteki üzüm sırf hayır ve şifaya, Üzümün beyazı gündüze, siyahı geceye delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Asma Üzüm Şırası.)


Diyanet: Rüyada üzüm görülmesi gerçekten rüyaların en iyisidir. Rüyada üzüm görülmesi; mala, kısmete ve rızka işarettir. Bir kimse­nin rüyasında üzüm salkımları görmesi; o kişinin kısmetinin açıklığına, rızkının bolluğuna dünya ve âhiret işlerinin de yolunda gittiğine yorumlanır. Rüyada üzüm görülmesi rengine ve cinsine göre de tabiri yapılır. Bir kimsenin rüyasında siyah üzüm görmesi; o kişinin saadet ve sağlığına, bir kimsenin rüyasında beyaz üzüm görmesi; o kimsenin mutlu ve huzurlu bir aile hayatının olduğuna delalet eder. Bir kimsenin rüyasında mevsimi dışında üzüm görmesi; o kimsenin bir sıkıntıya maruz kalacağına, kişinin rüyasında bir bağdan kendi eliyle üzüm topladığını görmesi; o kimsenin hayatı boyunca bütün arzu ve isteklerinin yerine geleceğine işaret eder. Borçlu bir kimsenin rüyasında üzüm sıkıp suyunu çıkardığını görmesi; o kimsenin borçlarını ödeme imkânı elde edeceğine, eğer hastası varsa şifa bulacağına, kişinin rüyasında üzüm suyu içtiğini görmesi; o kimsenin ömrünün uzun olacağına yorumlanır.Danyal (a.s.)'ın yorumuna göre: Rüyada üzüm görülmesi; hayra ve helal mala yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında vaktinde üzüm yediğini görmesi; o kimsenin bir kedere maruz kalacağına, kişinin rüyasında vakti dışında üzüm yediğini görmesi; o kimsenin bir hastalığa yakalanacağına, bir kimsenin rüyasında vaktinde beyaz üzüm yediğini görmesi; o kimsenin nimete kavuşacağına ve menfaat elde edeceğine delalet eder. Rüyanızda çavuş üzümü yediğinizi görmeniz; zorlanarak elinize mal geçeceğine, rüyanızda üzüm sıkarak suyunu içtiğinizi görmeniz; zalim bir devlet adamına yardım edeceğinize, rüyanızda bir asmada salkım halinde siyah üzüm görmeniz; eğer vaktinin dışında ise şiddetli yağmur yağacağına, eğer vaktinde ise nimete kavuşacağınıza, rüyanızda rengi nasıl olursa olsun kuru üzüm yediğinizi görmeniz; hayır ve berekete nail olacağınıza işaret eder.


Nablusi: Rüyada görülen üzüm, güzel bir rızıktır. Üzüm devam eden toplu ve geniş bir rızıktır.
Mevsiminde üzüm görmek dünyada meydana gelen ucuzluğa ve bol bir maişete delalet eder. Mevsiminin dışında üzüm görmek, rüya sahibinin vaktinden önce erişeceği hayırdır. Bazen de bu, vaktinden önce elde edeceği haram bir şeydir.
Rüyada yerden bir salkım üzüm kaldırdığını gören kimse, bir kadın tarafından toplu bir mala nail olur.
Rüyada görülen üzüm salkımları bir dirheme delalet eder.
Siyah üzüm devam etmeyen bir rızıktır. Bazı tabirciler mevsiminde siyah üzüm, üzüntü ve keder, mevsimi dışında ise hastalıktır, dediler. Eğer üzüm askıda olursa, şiddetli korkuya delalet eder.
Rüyada sultanın kapısından siyah üzüm kaldırdığını ve daneleri-nin sayısını da bildiğini gören kimse, o danelerin adedince dövülür. Beyaz üzüm, sırf hayır ve şifadır. Zira Nuh (A.S.) verem hastalıgına yakalandığı zaman Cenab-ı Hak tarafmdan beyaz üzüm yemesi vahyedildi, o da yiyerek şifa buldu.
Siyah üzüm cüz'i bir menfaattir. Bazı tabirciler üzümün azında da çoğunda da üzüntü ve keder vardır, dediler.
Yere düşmüş üzümü kaldırmak az bir menfaattir.
Rüyada yerden bir üzüm kaldırdığını ve çekirdeğini alıp üzümü tekrar yere attığını gören kimse, hanımıyla çekişir ve müşkil bir durumda kalır.
Mevsiminde görülen üzüm, hayırdır ve kadınlardan veya onlar vasıtasıyla elde edilecek menfaata delalet eder.

Üzüm güzel ve helal rızka, dostluk ve muhabbete delalet eder. Bazan rüyada üzüm yemek, —rüyada şarap içmek Üzüm yemeye delalet ettiği gibi — şarap içmeğe delalet eder. Bazen de cömert kimseden elde edilecek rızka delalet eder. Bazen de üzüm manasına olan «ineb» kelimesi yanlış yazılarak «Ayb» kelimesi meydana gelir.
Üzümün siyahı geceye, beyazı da kusur manasına gelen gündüze delalet eder.


Seyyid Süleyman: Danyal (A.S.)'a göre üzüm hayır ve helal maldır. Mevsiminde siyah üzüm yemek; üzüntü, mevsimi dışında yemek; hastalıktır.
Bazı tabirciler, mevsimi haricinde siyah üzüm yemeyi, her tanesi bir değnek hesabı olmak üzere dayakla yorumlamışlardır. Vaktine beyaz üzüm yemek; hayır, menfaat ve murattır. Vakti dışında beyaz üzüm yemek; şayet rüyada hayra delalet eden bir şey varsa; helal mala işarettir. Kırmızı üzümün tabiri de böyledir.
Kirmani diyor ki: Mevsiminde siyah üzüm görmek; iyidir. Bir rivayete göre vakti dışında siyah üzüm görmek; korku, üzüntü ve hastalıktır. Beyaz üzüm; mevsimi dışında kedere delalet eder.
İbn-i Şirin demiştir ki: Mevsimi içinde beyaz üzüm görmek; yağmur ve çiğ ile tabir olunur. Vaktinde beyaz üzüm yemek; helal mala işaret eder. Çavuş üzümü, meşakkatle, zahmet çekerek elde edilen maldır. Mevsiminde kırmızı üzüm yemek; küçük bir menfaate delalet eder.
Cabir'ül Mağribi şöyle diyor: Ağaçtan imal edilmiş bir cendereyle üzüm sıktığını gören, zalim bir hükümdara hizmet eder. Toprak veya tuğladan ma'mul cenderede üzüm sıktığını gören, adil ve dindar bir devlet başkanına yakın olur. Toprak kapta üzüm sıkan, bir kadınla münasebet kurar. Üzüm sıkıp küp, şişe vb. bir yere koyduğunu gören; devletten, ailesiyle beraber üzüm sıktığını gören; ya hükumetten yahutta çok kıymetli bir zattan fayda sağlar.

Cafer-i Sadık bu rüyayı şunlarla tabir ediyor: Evlat, farz ilim ve mal. Şıra ise; hayırlı mal, geniş hal ve berekettir. Kıtlıktan ve beladan kurtulmaktır. Bir rivayete göre beyaz üzüm; dünyanın süsü ve güzelliğidir. Mevsimi haricinde mal yahut haram kazançtır.
Çok sayıda beyaz üzüm; gündüz yağmurları, siyah üzüm ise; gece yağmuruna delalet eder. Beyaz ve siyah üzümleri karışık olarak görmek; gece ve gündüz bol yağış demektir. Asmada koruk görüp toplamak isteyen, rızk talebinde acele eder, buna rağmen elde edemez. Bir görüşe göre koruk; cimriliğe ve kedere işarettir. Bazılarına göre koruk, henüz vakti gelmemiş mala delildir.
Ebu Said'ül Vaaz diyor ki: Vaktinde beyaz üzüm yiyenin, rızkı geniş olur. Mevsimi haricinde beyaz üzüm yiyen, ümit ettiğine vaktinden önce nail olur. Bir rivayete göre, haram maldır. Mevsimi dışında asmada siyah üzüm görmek; şiddetli bir soğukla yorumlanır. Bir kavle göre eline mal geçer. Hükumet kapısında siyah üzüm taneleri bulup yiyen, kırbaç cezasına uğrar. Siyah üzüm yiyen münasip bir rızka nail olur.
Bazı tabircilere göre derisi kalın üzüm, zahmetle kazanılan malı ifade eder. İnce derili, suyu saf üzüm; mevki ve itibardır. Bu üzümün tadı ve saflığı arttıkça, ulaşılacak makam ve elde edilecek mal artar.
Yine bir kısım tabirci için üzüm, hangi renkte ve mevsimde olursa olsun iyidir. Siyah üzüm; gizli menfaattir.
Rüyasında bir salkım üzüm bulduğunu gören, bir kadından toptan mal alır. Üzüm veya hurma suyu sıkmak; rızka işarettir. Üzüm ve şıra satın almak; güzel haberdir. Kuru üzüm her halukarda ve her renkte hayır ve menfaattir. Tatlı üzüm umumiyetle hayra, ekşi üzüm; haram mala ve hastalığa delalet eder. Tatlı üzüm şerbeti içmek; hayır, menfaat ve ni'mettir. Üzüm toplayan, karısından mirasa konar.
Üzüm ve hurma şarapları tabirde aynıdır. Bazı tabircilere göre, dinin yasak ettiği içecekleri rüyada görmek; hayır değildir.