Rüyada Uyumak görmek

Rüyada Uyumak görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya:

 • Kendini uykuda görmek gaflete,
 • Uyumak yahut bunu istemek tembellik ve işsizliğe;
 • Uyumak, sadece korku ve endişesi olanlar için hayra ve kurtuluşa; diğerleri için pişmanlık ve üzüntüye,
 • Uyku, taat ve ibadette gevşeklik göstermeye,
 • bekar kız için evlenmeye,
 • Salih ve alim kulun uyuması hayırlı yolculuğa, ceht ve gayrete, yalınzlığa çekilmeye, dünyadan uzaklaşmaya;
 • Sırtüstü uyumak gaflete yahut işi tamamlamaya,
 • sağ yanına yatıp uyumak hayra,
 • sol yana tatıp uyumak hastalık yahut ölüme,
 • yüzükoyun uyumak toprak kazanmaya, mal ve evlada delalet eder.


  Nablusi: Rüyada kendisini uykuda görmek, gaflettir.
  Bir kimse rüyada uyuduğunu yahut uyumak istediğini görse, ten-belliğe ve işsizliğe delalet eder.
  Bu rüya bütün insanlar hakkında iyi değildir. Ancak korku içinde bulunan yahut hakkında bir şiddet ve azabın meydana gelmesi hatırına gelen kimse hakkında iyi ve hayırlıdır. Zira uyku üzüntülü ve mahzun kimselerin üzüntüsünü ve mahzunluğunu giderir.
  Bir kimse rüyada kabristanda, yol üzerinde yahut bir kabir üstünde uyuduğunu görse, bu rüya hasta için ölüme, sağlam için de işsizliğe delalet eder.
  Uyku, menfaatlann meydana çıkmamasına ve Allahü Teala Hazretlerinin insana vacip kıldığı salih amellerden gaflet etmeye delalet eder.
  Uyku taat ve ibadet sahipleri için mübarek yolculuğa ve çalışmaya ve tenha bir yere çekilip dünya zinetlerine rağbet göstermemeye delalet eder.
  Bir kimse bütün insanları uykuda olduklarını görse, umum insanlar hakkında kötülüğe veya piyasanın pahalı olmasına delalet eder. Bazen de bu rüya, müşkil işlerin olmasına delalet eder. Eğer halk, kıtlık ve pahalılık içindeyseler ve bir kimse de onların uykuda olduklarını görse, bu rüya, Allahü Teala'nın onlardan kıtlık ve pahalılığı kaldırmasına delalet eder.
  Bir kimsenin, arkası üzerine uyuduğunu görmesi, onun dünyaca nail olacağı kuvvet ve kudrete delalet eder. Uyku, üzüntü ve kederin gitmesine de delalet eder.
  Yüz üzerine uyumak iyi değildir.

  Valilerin rüyada uyumaları onların azledilmelerine, başkaları için de yokluk ve fakirliğe delalet eder.
  Bekar kızlar için uyku nikaha delalet eder.
  Bazı tabirciler, uyku, günahın bitmesine delalet eder. Çünkü, meleklerin kalemleri uykuda olan kimseden günah yazmazlar. Bazı tabirciler de, uyku, aklı örten sarhoşluk, bazıları ise, hastalıktır, dediler.
  Korkan bir kimse rüyada uyuduğunu görse, korktuğundan emin olur. Bazı tabirciler, uyku, işlerden gaflet etmeye delalet eder, dediler.
  Arka üzerine uyumak, işi ve nasihatların gafletine zillet ve ölüme bazı kere de işinden ayrılmaya ve işleri bitirmeye delalet eder. Yanı üzerine uyumak, hayır yahut hastalıktır ve ölümdür.
  Bir kimse birçok ağaçlar altında sağına ve soluna yattığmı görse, onun nesli çok olur.
  Karnı üzerine yatmak, yer kazanmaya, mal ve evlada delalet eder.


  Seyyid Süleyman: Rüyasında uyuduğunu gören, günahkar ve gafil olur. Sırt üstü yatıp uyuyan nüfuz ve kudret sahibi olur. Vücudunu toplayarak uyuyan, işlerinde şaşkınlığa düşer ve malını kaybeder.
  Ebu Said'ül Vaaz diyor ki: Hastanın uyuması, şifaya, harpte bulunanın aynı rüyayı görmesi, mağlubiyete delalet eder.
  El Salimi'ye göre, uyku rahattır.
  Abdulgani'en Nablusi ise uykuyu gafletle yorumluyor. Fakat, korku ve şiddet içindeki kişinin aynı rüyayı görmesi, hayırlıdır diyor. Kabristanda veya yol üstünde uyumak; hasta için ölüme, sağlam için; işsizliğe işarettir.
  Bazılarına göre ağaçlar altında uzanmış olduğunu görenin, nesli çok olur. Yüzü koyun uyuyan, mal ve evlat sahibi olur. Yan tarafına dönerek uyuyan, ya hastalanır ya ölür.
  Uyuklamak; tevbe, selamet, ucuzluk, zenginlik ve zaferdir.
  Bir kısım tabirci için uyku bastırdığını görmek; emniyettir. Refah içindeki bir insanın uyuması, bahtiyarlığının artmasıdır. Dindarlar için mübarek sefere ve dünyaya ehemmiyet vermemeye delalettir. Halkı uykuda görmek; hastalık, pahalılık, kıtlık, fiyatlara narh konulması gibi manalar taşır. Bekar için evlilik, vali ve diğer memurlar için vazifeden azl olunmaya işarettir. Halk için fakirliktir.

 •