Rüyada Uçmak görmek

Rüyada Uçmak görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya:

 • Ferahlık ve sevince;
 • Uçmak yolculuğa, başaşağı uçmak yolculukta rahat etmeye, işsiz kalmaya,
 • kanatsız olarak uçmak bir durumdan başka bir duruma geçmeye yahut yer değiştirmeye,
 • Kuşlarla birlikte uçmak yabancılarla görüşmeye,
 • Gururlu birinin uçtuğunu görmesi rüyanın batıl olmasına,
 • Damdan dama uçmak şöhretli bir kimseden diğer ünlü birine yaklaşmaya yahut bir kadından başka bir kadına geçmeye;
 • Bilinen bir evden başka bir malum eve uçmak evlenmeye,
 • bilinmeyen eve uçmak vefat etmeye,
 • Alçak bir yerden yüksek bir yere kanatsız olarak uçmak arzu ettiği şeye kavuşmaya, itibar kazanmaya,
 • Uçarken gökyüzünde kaybolup gitmek ölmeye,
 • Dağın uçtuğunu görmek saltanata nail olmaya,
 • Bir yerden bir yere uçmak mal biriktirme arzusuna,
 • İki kanadı ile uçtuğunu görmek haylır ve iyiliğe,
 • Hastanın uçması vefat etmesine,
 • Gökyüzünde durmaksızın uçmak aşırı istek ve arzulara delalet eder.


  Molla Cami: Rüyada uçmak, yolculuk, başaşağı uçmak ise, rahatlıkla yapılacak yolculuktur. Yolcu olmayan kimsenin rüyada uçması, onun işsiz kalmasına işarettir. Rüyada damdan dama uçtuğunu gören kimse, ünlü bir zat tarafından ünlü bir zat tarafına geçer.Bir kadın rüyada tanıdığı bir erkeğin evine uçtuğunu gören kimse, o erkek evlenir. Rüyada bildiği bir evden bilmediği uzak bir eve uçtuğunu gören kimse, ölür.Hapsedilmiş bir kimse rüyada uçtuğunu görse, hapisten çıkar.Bazı tabirciler, rüyada uçmak eğer kanatla olursa, yolculuğa çıkmaya, kanatsız olursa, bir durumdan diğer bir duruma geçer veya bir yerden diğer bir yere nakleder.Yabancı olan bir kimse, uçtuğunu görse, memleketine döner. Bazı tabirciler de, o yabancı çok yolculuk yapar, dediler.Rüyada kuşlarla beraber uçtuğunu gören kimse, yabancı kimselerle görüşür. Bir kimse rüyada bir adamla yarışsa ve uçup o adamı geçse, o adama kahreder. Uçtuğundan dolayı da o kimsenin kadri yüce olur.Uçarken gökte kaybolduğunu ve geri dönmediğini gören kimse ölür. Rüyada evinden tanımadığı bir eve uçtuğunu gören kimse, evinden kabre intikal eder.


  Molla Cami: Havaya doğru uçtuğunu gören kimse, ölecek derecede hasta olur. so a bu hastalıktan kurtulur.Alçak bir yerden yüksek bir yere kanatsız uçtuğunu gören kimse, arzusuna nail olur ve yükseldiği nisbette şanı yücelir.Havada güvercinler gibi uçtuğunu ve yeryüzünde bulunanlardan dilediğine zarar vermeye ve dilediğine de fayda temin etmeye muktedir olduğunu gören bir kimse, saltanat, izzet ve şerefe nail olur.Zenginlerin ve devlet memurlarının rüyada uçtuklarını görmeleri ilerlemelerine, gurbette olan bir kimsenin görmesi ise, memleketine dönmesine işarettir. Bazen de bu rüya memleketine hiç dönemeyeceğine işarettir. Bir kimse iki kanadıyla uçtuğunu görse, bu rüya bütün insanlarhakkında hayırlıdır. Kanatsız uçtuğunu ve göğe doğru yükseldiğini görse, şiddetli bir korkuya ve rüyayı görene isabet edecek bir belaya işarettir.Ev ve sokaklar üzerinde uçtuğunu görse, yine onun çekeceği ızdırap ve şahsi işlerinin de ileri eyememesine işarettir.Kuşlarla beraber uçtuğunu gören kimse, yakında yabancı bir kavmin arasında bulunur. Rüyada havaya fazla kalmayarak yalnız yerin üzerinde olduğu bilineceği kadar yükseklikte uçtuğunu görse, yolculuğa çıkmaya ve tekrar dönüp gelmeye işarettir.Bir kimse, istediği zaman uçtuğunu ve istemediği zaman da uçmadığını görse, büyük bir hayra ve rüyayı görenin işlerinin kolaylığına işarettir. Evinden uçarak çıktığını gören kimsenin, öleceğine işarettir. Bir kimse iyi bir şekilde uçamadığını veya başaşağı uçtuğunu görse, o kimseye isabet edecek büyük bir kötülüğe işarettir.Hasta bir kimsenin, uçtuğunu görmesi, öleceğine işarettir.Bir kimse sedir veya başka bir şey üzerinde uyuduğu halde mahfe içinde uçtuğunu görse, rüya sahibinin başına geçeceği bir belaya yahut öleceğine ya da dizlerinde veya baldırlarında meydana gelecek bir hastalık ve afeteişarettir. Yerle gök arasında uçtuğunu gören kimsenin, arzu ve isteği çok olur. Rüyada bir yerden diğer bir yere göğün genişliğine doğru uçtuğunu gören kimse, gitmeye söz verdiği bir yere yaya olarak veya bir şeye binerek gider, ya da bir yere yolculuğa çıkar ve uçtuğunda yerden yükseldiğimiktarca da o yerde izzet ve ikram görür.Fazlaca uçtuğunu görmesi, arzu ve isteklerinin fazla olduğuna işarettir.Bazen de uçmak, talebe için ilim öğrenmeye, kötü kimseler için, günah işlemeye veya önceden çalışmış olduğu bir şeyi istemeye ya da rüya sahibinin kızma anında yapacağı basit hareketlere işarettir.Kanatsız uçtuğunu görmek ise, meşakkatli bir yolculuk yapacağına yahut Bilhassa güzel bir yerden kötü bir yere uçtuğunu görmek fazla müsrif bir kişi olduğuna işarettir. Eğer kötü bir yerden uçup denize ve manzarası güzelbir dağa yahut çimenlik bir yere ya da camiye indiğini görse, yukarıdaki rüyanın aksine tabir edilir.


  Diyanet: Bir kimsenin rüyasında uçtuğunu görmesi; hayra yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir yerden başka bir yere kuş gibi uçtuğunu görmesi; o kimsenin bir yolculuk yapacağına ve yüksek bir mevkiye erişeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında gökyüzüne doğru uçtuğunu görmesi; o kimsenin bir zarara maruz kalacağına, kişinin rüyasında gökyüzüne doğru uçup bir daha yere inmediğini görmesi; o kimsenin vefat edeceğine delalet eder. İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Bir kimsenin kanadı olmadığı hal de uçtuğunu görmesi; o kimsenin bulunduğu halden başka bir durunu gireceğine, bir kimsenin rüyasında bir evin damından başka bir evin damına uçtuğunu görmesi; o kimsenin hanımından boşanarak baskı bir hanımla evleneceğine işaret eder. Kirmânî'nin yorumuna göre: Rüyanızda uçtuğunuzu görmeni hacca gideceğinize, rüyanızda kendi evinizden tanımadığınız başka b eve uçtuğunuzu görmeniz; sizin öleceğinize, rüyanızda kuş kanadır benzeyen kanatlarınız olduğunu görmeniz; toplumun dikkatini çekecek bir halinizin olduğuna yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında göğe doğru uçtuğunu ve tekrar yere indiğini görmesi; o kimsenin çok ağır bir hastalığa yakalanacağına ve son da şifa bulup iyileşeceğine delalet eder.


  Nablusi: Rüyada uçmak, yolculuk, başaşağı uçmak ise, rahatlıkla yapılacak yolculuktur.
  Yolcu olmayan kimsenin rüyada uçması, onun işsiz kalmasına delalet eder. Rüyada damdan dama uçtuğunu gören kimse, ünlü bir zat tarafından diğer ünlü bir zat tarafına geçer ve o kimsenin gerek terkedeceği ve gerekse yanına gideceği zatların ün ve rütbelerinin birinin diğerine nisbetle olan fazlalığı o evlerin birbirine nisbetle yüksekliği ve alçaklığı kadardır.
  Bazı tabirciler, damın üstü, kadındır dediler. Bundan dolayı bir dam üstünden diğer bir dam üstüne uçtuğunu gören kimse, bir kadından diğer bir kadına geçer.
  Bir kadın rüyada evinden tanıdığı bir erkeğin evine uçtuğunu görse, o erkek evlenir.
  Rüyada bildiği bir evden bilmediği uzak bir eve uçtuğunu gören kimse, ölür. Çünkü onun bilmediği ev ahiret evidir.
  Hapsedilmiş bir kimse rüyada uçtuğunu görse, hapisten çıkar.
  Bir köle uçtuğunu görse, azad olur. Pencere ve duvardan uçtuğunu görse, firar eder.
  Bazı tabirciler, rüyada uçmak eğer kanatla olursa, yolculuğa çıkmaya, kanatsız olursa, bir durumdan diğer bir duruma geçer veya bir yerden diğer bir yere nakleder, dediler.
  Yabancı olan bir kimse, uçtuğunu görse, memleketine döner. Bazı tabirciler de, o yabancı çok yolculuk yapar dediler.
  Rüyada kuşlarla beraber uçtuğunu gören kimse, yabancı kimselerle görüşür.
  Kibirli olan bir kimse rüyada uçtuğunu görse, rüyası batıldır.

  Bir kimse rüyada bir adamla yanşsa ve uçup o adamı geçse, o adama kahreder. Uçtuğundan dolayı da o kimsenin kadri yüce olur.
  Rüyada bir dağın uçtuğunu gören kimse, saltanata erişir ve zahmet çekmeden şiddetli olan meliklere galip gelir ve o melikler ona boyun eğerler.
  Rüyada uçtuğunu gören kimse, sultanlığa ehilse padişah olur. Uçarken bir şey üzerine düşse, o şeye malik olur. Eğer o kimse sultanlığa ehil değilse, dini bir hata yapar ve hastalanır. Eğer uçmasında arzu ettiği şeye kavuşur ise, o kimse yolculuğunda hayra nail olur.
  Uçarken gökte kaybolduğunu ve geri dönmediğini gören kimse, ölür.
  Rüyada evinden tanımadığı bir eve uçtuğunu gören kimse, evinden kabre intikal eder.
  Havaya doğru uçtuğunu gören kimse, ölecek derecede hasta olur, soma bu hastalıktan kurtulur.
  Alçak bir yerden yüksek bir yere kanatsız uçtuğunu gören kimse, arzusuna nail olur ve yükseldiği nisbette şanı yücelir.
  Havada güvercinler gibi uçtuğunu ve yeryüzünde bulunanlardan dilediğine zarar vermeye ve dilediğine de fayda temin etmeye muktedir olduğunu gören bir kimse, saltanat, izzet ve şerefe nail olur.
  Bir şehirden diğer bir şehire veya bir yerden diğer bir yere uçmak, kendisine güç geldiğini, hiç bir kimseye fayda ve zararı dokunmadığını, hiç bir şey de arzu etmediğini ve kendisinin de bu durumdan memnun olduğunu gören kimse, mal biriktirme arzusunda bulunur.

  Bir yerden diğer bir yere uçtuğunu gören kimse, şeref ve izzete kavuşur ve gözleri ışıklanır. Düz bir şekilde uçtuğunu gören kimsenin işleri, zahmet çekmeden düzgün gider.
  Bir kimse başının göğe ve ayaklarının ise yere doğru olduğu halde yükseldiğini görse, bu rüya o kimse hakkında hayırdır, ve yerden yükseldiği miktarda kendilerine sığınmış olduğu arkadaşları arasında itibarı artar.
  Zenginlerin ve devlet memurlarının böyle bir rüya görmeleri ilerlemelerine, gurbette olan bir kimsenin görmesi ise, memleketine dönmesine delalet eder. Bazen de bu rüya memleketine hiç dönemeyeceğine delalet eder.
  Bir kimse iki kanadıyla uçtuğunu görse, bu rüya bütün insanlar hakkında hayırlıdır. Eğer rüyayı gören köle ise, azad olmasma; fakir-se kazanacağı fazla mala delalet eder.
  Kanatsız uçtuğunu ve göğe doğru yükseldiğini görse, şiddetli bir korkuya ve rüyayı görene isabet edecek bir belaya delalet eder. Ev ve sokaklar üzerinde uçtuğunu görse, yine onun çekeceği ıstırab ve şahsi işlerinin de ilerleyememesine delalet eder.
  Göğe doğru uçtuğunu gören kimse köle ise, bulunduğu yerden daha üstün bir ev sahibinin eline geçer.
  Kuşlarla beraber uçtuğunu gören kimse, yakında yabancı bir kavmin arasında bulunur. Bu rüya kötü insanlar için uğursuzluğa, suda avcılık yapanlar için de, duçar olacakları azaba delalet eder. Bazen de bu rüya, rüyayı görenin asılacağına delalet eder.

  Rüyada havaya fazla kalmayarak yalnız yerin üzerinde olduğu bilineceği kadar yükseklikte uçtuğunu görse, yolculuğa çıkmaya ve tekrar dönüp gelmeye delalet eder.
  Bir kimse, istediği zaman uçtuğunu ve istemediği zaman da uçmadığını görse, büyük bir hayra ve rüyayı görenin işlerinin kolaylığına delalet eder.
  Bir köle efendisinin evinde uçtuğunu görse, onun o evde bulunan diğer hizmetçiler içinde en makbulü olduğuna delalet eder. Eğer köle uçarken düştüğünü görse, bir hayra eriştikten sonra efendisinin evinden çıkar.
  Evinden uçarak çıktığını gören kimsenin, öleceğine delalet eder. Eğer köle uçarak evin kapısından çıktığım görse, satılacağına; pencereden çıktığını görse, firar edeceğine delalet eder.
  Kafası ve sırt üstü uçtuğunu gören kimse, deniz yolculuğunda ise veya deniz yolculuğuna çıkmak istiyorsa, o yolculukta kavuşacağı hayra delalet eder: Bu rüya diğer insanlar hakkında işsizliğe, hastalar için de öleceklerine delalet eder.
  Bir kimse iyi bir şekilde uçamadığını veya başaşağı uçtuğunu görse, o kimseye isabet edecek büyük bir kötülüğe delalet eder.
  Hasta bir kimsenin, uçtuğunu görmesi, öleceğine delalet eder.
  Bu rüya atlılar hakkında onların güzel hareket etmelerine ve bir yerde durmamalarına; hapis ve esirler hakkında da, onların hapis ve esaretten kurtulacaklarına delalet eder.

  Bir kimse sedir veya başka bir şey üzerinde uyuduğu halde mahfe içinde uçtuğunu görse, rüya sahibinin başına geçeceği bir belaya yahut öleceğine ya da dizlerinde veya baldırlarında meydana gelecek bir hastalık ve afete delalet eder.
  Yerle gök arasında uçtuğunu gören kimsenin, arzu ve isteği çok olur. Rüyada bir yerden diğer bir yere göğün genişliğine doğru uçtuğunu gören kimse, gitmeye söz verdiği bir yere yaya olarak veya bir şeye binerek gider, ya da bir yere yolculuğa çıkar ve uçtuğunda yerden yükseldiği miktarca da o yerde izzet ve ikram görür. Fazlaca uçtuğunu görmesi, arzu ve isteklerinin fazla olduğuna delalet eder.
  Bazen de uçmak, talebe için ilim öğrenmeye, kötü kimseler için, günah işlemeye veya önceden çalışmış olduğu bir şeyi istemeye ya da rüya sahibinin kızma anında yapacağı basit hareketlere delalet eder.
  Rüyada uçmak, «Filan adam rahatlığa uçtu» ata sözünce de ferahlık ve sevince delalet eder.
  Rüyada uçmak, tutulan falın uğursuz sayılmasına delalet eder. Rüyada kanatla uçtuğunu gören kimse, izzetli ve saltanatlı bir yolculuk yapar. Kanatsız uçtuğunu görmek ise, meşakkatli bir yolculuk yapacağına yahut —Bilhassa güzel bir yerden kötü bir yere uçtuğunu görmek— fazla müsrif bir kişi olduğuna delalet eder.
  Eğer kötü bir yerden uçup denize ve manzarası güzel bir dağa yahut çimenlik bir yere ya da camiye indiğini görse, yukandaki rüyanın aksine tabir edilir.


  Seyyid Süleyman: Danyal (A.S.) buyurmuştur ki: Rüyada uçmak; hayırlıdır. Sefer ve makamdır. Semaya uçan, bir zarara uğrar. Buradan inmeyen, vefat eder.
  İbn-i Şirin (R.A.) demiştir ki: Rüyasında kanatları olmadığı halde uçtuğunu görenin, vaziyeti değişir. Bir evin damından başka bir dama uçan, karısını boşar. Yeni bir evlilik yapar veya cariye alır.
  Kirmani şöyle diyor: Semaya doğru çok uçan, Hacca gider yahut ağır hasta olur. Fakat, iyileşir. Evinden meçhul bir eve uçan, vefat eder. Kuş kanadına benzemeyen kanatlara malik olmak, halkın şaşıracağı bir durumun zuhuruna işarettir.
  Ebu Said'ül Vaaz diyor ki: Rüyasında bir dağın tepesine uçan, büyük mevki sahibi olur. Bu sırada düştüğü şeye malik olur. Rüya sahibi velayete ehil değilse ölüm derecesinde hastalanır yahut dininde hata yapar. Güvercin gibi uçtuğunu gören, izzet ve itibara kuvuşur. Semanın boşluğunda kaybolan vefat eder. Tarladan tarlaya uçan, kuvvet ve şeref kazanır.
  El Salimi bu yorumlara ilaveten şöyle diyor: Uçmak; dindarlar için ilme, günahkarlar için şerre işarettir. Bir rivayete göre, uçmak; akıl azlığıdır. Yerinde durduğu halde uçmak; hayırdır. Bu rüyaların en iyisi Kıble tarafına uçmaktır. Uçarken durduğunu görenin, yolculuğu yarım kalır. Hayvana binerek uçmak; sıkıntı ve makam kaybı, bazılarına göre rütbe kazanmaktır. Bindiği hayvanla beraber bir yerde duran, izzet ve devlete nail olur.
  Semaya doğru dümdüz yükselmek, zarardır. Burada durmak, zarardan kurtulmaktır.

 •