Rüyada Tuvalet görmek

Rüyada Tuvalet görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya:

 • Hela görmek insanın kendi ailesinden kaynaklanan sıkıntılarına, rızık temini için çalışıp çabalamaya, eşiyle başbaşa kalmaya, malın stoklandığı depoya, dükkana;
 • Tuvalet yalnızlık evine, temizliğe, tefekkür etmeye ve rahatlığa;
 • Temiz tuvalet hanımının iyi hallerine, genişliği onun uyumulu ve itaatli oluşuna;
 • Pis ve dar tuvalet, karısının kendisinden nefret ediyor olmasına;
 • Lağının (tuvalet kuyusunun) taşma endişesi olmadan dolması eşinin halime olmasına,
 • Tuvalette mahzur kalmak vefat etmeye delalet eder. ( Tamamlayıcı tabir için Bakınız; Abdest Bozmak, Necaset, Sidik.)


  Molla Cami: Rüyada tuvalet görmek, rüya sahibinin aile balkının keder vesıkıntılarına, çalışıp gayret göstermesine ve onların nafakalarını kısmasına işarettir.Bazen tuvalet görmek, hanımıyla başbaşa kalmaya veya malını biriktirdiği deposuna ya da içerisinde malı bulunan dükkana işarettir.Tuvalet, rahatlık, fikir, temizlik ve yalnızlık evidir.Rüyada tuvaletin taşması, rüya sahibinin hanımının hamile olduğuna veya bir hizmetçiye sahip olmasına işarettir. Bazen bu rüya malın çokluğuna veya onun taşkınlığını gidermek için görülen ihtiyaca binaen mal sarfetmesine işarettir. Eğer tuvalet taşıp orada bulunan şeyleri pislemese ve kokuşu da olmasa, rüya sahibi için hayırlı bir şeyin meydana çıkmasına, bazen de maksadının mümkün olmamasına işarettir.Bazen tuvalet, kadınlara işarettir. Eğer tuvalet geniş temiz ve kokusuz ise onun hanımı iyi geçimlidir. Tuvaletin temizliği hanımının iyi halli, genişliği ise, itaatkar oluşudur. Kokusunun azlığı ise hanımının iyi olarakmethedilmesidir. Tuvalet, dar ve pislikle dolu otup sahibi orada oturacak yer bulamıyorsa, hanımının kendisinden nefret etmesine işarettir. Eğer tuvalet pis kokuyorsa, hanımının yaramaz sözlü ve gönül incitici olmasına ve öylece şöhret bulmasına işarettir.Tuvalet kuyusunun kanla dolduğunu görse, o kimsenin hanımının tedbirli oluşuna ve israf korkusundan dolayı kocasını çokça para sarfetmesinden meneder. Bir kimse rüyada dinde bir ağaç parçası bulunduğunu ve onunlatuvaletin deliğini kanştırdığını görse, o kimsenin evinde boşanmış bir kadın bulunmasına işarettir.Rüyada tuvalet içine bırakıldını gören kimse hakkında, hile yapılır. Tuvalet içine bırakıldığını ve üzerine de kapısının kapatıldığını gören kimse, ölür.


  Nablusi: Rüyada tuvalet görmek, rüya sahibinin aile halkının keder ve sıkıntılarına, çalışıp gayret göstermesine ve onların nafakalarını kısmasına delalet eder. Bazan tuvalet görmek, hanımıyla başbaşa kalmaya, gizli şeylerini bilen azad edilmiş cariyesine veya malım biriktirdiği deposuna ya da içerisinde malı bulunan dükkana delalet eder.
  Tuvalet, rahatlık, fikir, temizlik ve yalnızlık evidir.
  Rüyada tuvaletin taşması, rüya sahibinin hanımının hamile olduğuna veya bir hizmetçiye sahip olmasına delalet eder. Bazan bu rüya malın çokluğuna veya onun taşkınlığını gidermek için görülen ihtiyaca binaen mal sarfetmesine delalet eder.
  Eğer tuvalet taşıp orada bulunan şeyleri pislemese ve kokusu da olmasa, rüya sahibi için hayırlı bir şeyin meydana çıkmasına, Bazen de maksadmm mümkün olmamasına delalet eder.
  Taşan şeyden yediğini gören kimse, bağışladığı veya tasadduk ettiği şeyden döner. Yahut tekrar günah işlemeye başlar veyahut harap olan şeyi yer ve onun durumu: «Hediyesinden dönen, kusmuğunu yiyen gibidir.» hadis-i şerifince kustuğu şeyi yiyenin durumu gibi olur. Kusmak ise haram maldır.
  Bazan tuvalet, kadınlara delalet eder. Eğer tuvalet geniş temiz ve kokusuz ise, onun hanımı iyi geçimlidir.
  Tuvaletin temizliği hanımının iyi halli, genişliği ise, itaatkar oluşudur. Kokusunun azlığı ise, hanımının iyi olarak methedilmesidir.

  Tuvalet, dar ve pislikle dolu olup sahibi orada oturacak yer bulamıyorsa, hanımının kendisinden nefret etmesine delalet eder.
  Eğer tuvalet pis kokuyorsa, hanımının yaramaz sözlü ve gönül incitici olmasma ve öylece şöhret bulmasına delalet eder.
  Tuvaletin kuyusunun derin olması, hanımının kocasının işlerini görmesine delalet eder.
  Rüyada tuvaletin kuyusuna baktığını ve orada kan bulunduğunu gören kimse, hayız olduğu halde hanımına yaklaşır.
  Tuvalet kuyusunun kanla dolduğunu görse, o kimsenin hanımının tedbirli oluşuna ve israf korkusundan dolayı kocasını çokça para sarfetmesinden meneder.
  Bir kimse rüyada elinde bir ağaç parçası bulunduğunu ve onunla tuvaletin kuyusunu karıştırdığını görse, o kimsenin evinde boşanmış bir kadm bulunmasına delalet eder.
  Taşma korkusu olmadığı halde tuvalet kuyusunun dolduğunu gören kimsenin hanımı hamiledir.
  Rüyada tuvalet içine bırakıldığını gören kimse hakkında, hile yapılır.
  Tuvalet içine bırakıldığını ve üzerine de kapısının kapatıldığını gören kimse, ölür.

 •