Rüyada Tüfek Ve Tabanca görmek

Rüyada Tüfek Ve Tabanca görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

Seyyid Süleyman: Tüfek ve tabanca, düşmanı temsil eder. Elindeki tüfeği ateşlediğini gören, düşmanla karşı karşıya gelir. Kendisine silah atılan, hasmının tecavüzüne uğrar. Mermi; yakıcı sözü temsil eder. Kendisine mermi isabet ettiğini gören, düşmanından kötü bir söz işitir. Mermi yüzünden yaralanan, düşmanından zarar görür. Attığı kurşunu isabet ettiren, düşmanına hasar verir. Kendisine atılan kurşundan müteessir olmayan, düşmanının sözlerinden zarar görmez.
Bir tabanca ile herhangi birini vurduğunu gören, düşmanını yener ve mal kazanır. Kurşunla canavarı öldüren, düşmanını sözleriyle mağlup eder. Çok sayıda harp aletini bir arada görmek; o bölge halkının düşman saldırısından muhafaza olacağına işarettir. Bir rivayete göre, zaferdir. Elindeki tüfeği çekemeyen, düşmanına karşı aciz kalır. Tabancasını boş olduğu halde çeken, hayırlı ve faydalı bir yolculuk yapar ve selametle döner. Tüfeğinin tetiğinin kırıldığını gören, yolculuğunu tamamlayamaz. veya bundan zarara uğrar.
Bir kimsenin kendisine tüfek verdiğini görenin, evladı yahut erkek kardeşi olur. Tüfeğin kırılması, şeref kaybıdır. Tüfeğinin sebepsiz yere kırıldığını gören, akrabası yüzünden musibete uğrar. Büyük keder yaşar. Tüfeği ile kurşun attığını gören, büyüklerden nasihat dinler.
İbn-i Şirin demiştir ki: Tüfeği ile kurşun attığını gören, doğruyu söyler. Attığı kurşunun eğri gittiğini gören, batıl konuşur.
Yeni bir tüfek imal eden, evlenir ve çocuğu olur. Rüya sahibi büyüklerden ise, itibar kazanır. Tüfeğini satan, şerefini kaybeder. Çok sayıda tüfek, uzun ömre işarettir.
Kirmani diyor ki: Tüfeğini doldururken kırıldığını gören, karısından ayrılır. Tüfeğini satıp parasını hemen alan, karısı için dünyayı ahirete tercih eder. Para yerine başka bir şey alan, muradına erer. Bütün malzemeleriyle beraber bir tüfeğe sahip olduğunu gören, hemen evlenir ve düşmanını yener. Tüfeğinin durduğu yerde kırıldığını gören, vefat eder. Güzel ve temiz bir tüfeği olan, iyi amelleri sayesinde Allah'a yakın olur.
Ebu Said'ül Vaaz'a göre tüfek; evlilik ve evlattır. Karısının kendisine tüfek verdiğini görenin; oğlu, karısına tüfek verenin, kızı olur. Tüfeği kılıfı içinde görmek; hamile kadına delalet eder. Tüfeğin ortadan kırılması veya bozulması; azle işarettir. Tüfeğin kolay işlemesi, iyi bir evlada, kazanca, kuvvete, ahlak sahibi bir kadına delalet eder. Kurşunu hedefe isabet ettiren, arzusuna kavuşur. Tüfek çok evlat getiren bir kadına delildir.
Cafer-i Sadık bu rüyayı şunlarla tabir ediyor: Yolculuk, evlat, erkek kardeş, zevce, kuvvet ve cesaret.
Danyal (A.S.)a göre kurşun, doğru sözle yorumlanır. Bir rivayete göre, gıybettir. Av için kurşun attığını gören, bir kimseye sebepsiz yere küfreder. Birinin kendisine kurşun attığını gören, o şahıstan haber getiren bir adamla görüşür.

Bazıları seri giden iri kurşunu, içinde tesirli sözler bulunan bir mektupla yorumluyorlar. Fişeğini düşüren acz içinde kalır. Sağlam fişek şeref ve itibardır. Bir tüfekle atış yapıp hedefi vuran; muradına vasıl olur. Rüyasında tüfek cephanesi gören kadın, bunu eşine nispet etmelidir. Savaşta tüfek ile kurşun attığını gören, şerefli bir isim ve büyük makam sahibi olur.
İbn-i Şirin ayrıca şunları söylüyor: Attığı kurşunun hayvanlar arasına düştüğünü gören, bazı cahillere sözünü geçirir. Tüfeğinin makinesinin atış yapmasına mani olacak kadar kuvvetli olduğunu gören, hükumetten veya karısından ümit ettiği menfaati sağlayamaz.
Tüfeği boşken kurmak, yolculuğa işarettir. Makinesi kırılırsa, yolculuk gerçekleşmez ve rüya sahibi zevcesini boşar. Tüfeğin ortadan kırılması, yarılması; karısının, oğlunun, ortağının yahut bir akrabasının ölümüne delalettir. Bu da Ebu Said'ül Vaaz'ın başka bir yorumudur.
Kirmani diyor ki: Makinesi sert bir tüfeği kolayca kuran, talip olduğu kadınla evlenmekte zorluk çekmez. Bir rivayete göre muradına ereceği, hayır bulacağı mübarek bir yola gider. Oradan selametle döner. Makinesi gevşek bir tüfeğin kurulduğu zaman sertleştiğini görmek, bunun zıddıdır.
Bir rivayete göre tüfek, büyüklere yakın olmaktır. Makinesi noksan bir tüfek verildiğini gören, erkek kardeşinden veya evladından yardım görmez.
Makinesi çok sert ve kuvvetli tüfek, kötü ahlaklı zevce, asi evlat, zahmetli yolculuk ve zarardır. Tüfek büyüklere yakın olmaya da delildir. Tüfeği kurarken kırıldığını görmek musibet, zarar ve makam kaybıdır. Tüfeğin kendi kendine kurulduğunu gören, çok yaşar. Tüfeğini satan din ve dünyasını kaybeder. Tüfeği tamir etmek iyidir. Tüfeği ile kurşun atan mevki sahibi ise, sözü dinlenir. Bir rivayete göre tüfek; makam ve memuriyettir.
İbn-i Şirin'in kavlince kurşun atmak; bir yere adam göndermektir. Kurşunun eğri gitmesi, maksadın hasıl olmamasıdır. Attığı kurşunun sonsuza kadar gittiğini görenin, şöhreti devamlı olur. Kurşun bir kasaba, bir cami vb. yere düşerse, rüya sahibi orada nüfuz kazanır. Kudret sahibi olur.
Kirmani ve Ebu Said'ül Vaaz yukarıdaki yorumlara ilaveten şunları söylüyorlar. Tüfek kurşunları, çok mala işarettir. Fişekliğinin dolu olduğunu gören, mal biriktirir. Kurşunsuz fişek atmak, bir kadına talip olmaktır. Altından imal edilmiş kurşun ise, mekruh (çirkin) bir işin haberine delalettir.
Bazı tabircilere göre altın kurşun; cömertliğe, gümüş kurşun; mala, demir kurşun; kuvvete, ve sevince işaret eder. Kurşunu düşürmek; acz ifadesidir. Harpte kurşun attığını görenin, iyi bir şöhreti olur. Karşılıklı olarak kurşun atılırken, galip olan; hayatta mağlup olur. Sarı dökmeden kurşun, hal hatır sordurmak üzere adam göndermektir.
Camdan kurşun gören, para için adam yollar.
(Kitabın yazarı Seyyid Süleyman tüfek, tabanca, kurşun vb. için; eski büyük tabircilerin ok, yay, kalkan vb. leri hakkındaki yorumlarını esas almış, bu aletleri o tefsirlere nispet ederek manalandırmıştır.)