Rüyada Top görmek

Rüyada Top görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Düşmanlık ve tartışmaya, kimi insanların terk ettiği ve kimilerinin de aldığı mala, bir yerden bir yere gitmeye, yolculuğa delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Futbol.)


Molla Cami: Rüyada top görmek, düşmanlık ve münakaşa yapmaya bazı kimselerin terkettiği ve bazılarının da arzu ettikleri dünyaya işarettir.Bazen yolculuğa çıkmaya ve bir yerden diğer bir yere nakletmeğe de işarettir. Top, adamla da tabir edilir.Top deri cinsinden olursa, o adam lider veya alim birisidir.Topla oynamak düşmanlık ve münakaşa yapmağa işarettir.


Nablusi: Rüyada top görmek, düşmanlık ve münakaşa yapmaya bazı kimselerin terkettiği ve bazılarının da arzu ettikleri dünyaya delalet eder. Bazen yolculuğa çıkmaya ve bir yerden diğer bir yere nakletmeğe delalet eder.
Top, adamla da tabir edilir. Top deri cinsinden olursa, o adam reis veya alim birisidir.
Topla oynamak düşmanlık ve münakaşa yapmağa delalet eder. Çünkü top ile oynayan kimse, devamlı onu yere vurur.


Seyyid Süleyman: Savaş Topu ve top; galibiyet kazanan düşmanı, güllesi ise; onun sözünü temsil eder. Bazılarına göre demirden imal edilmiş büyük top, padişaha delalettir.
Düşman askerinin, kalesinin yahut şehrinin top ateşi altına alındığını görmek; o civarda veba, kolera gibi bir hastalığa, bir kavle göre, devletin zulmüne işarettir.
Yazarın babası, büyük ve hak tarikatlerden Halveti Tari-katının Şeyhlerinden ve önde gelen rüya tabircilerindendir. Onun bu bahisteki yorumu ise şöyledir: Top, zaferi temin eden alettir. Dolayısıyle kumandanların, diğer subayların ve hükumet mensuplarının temsilcisidir. Gülleler, bunların ağzından çıkan emirlerdir. Muntazam topçu kuvveti ve toplar görmek; o mahalde devlet adamları ile ordu kumandanlarının çokluğuna ve intizamına işaret eder. Topların bir yerden başka bir yere naklini ve değiştiğini görmek; ileri gelenlerin nakline ve onlar arasında değişikliğe delalettir. Savaş esnasında bir topun hasar görmesi; o topun büyüklüğü nispetindeki bir subayın yaralanacağına, topun, tamir edilemeyecek derecede kırılması ise, yaralanan yüksek rütbeli subayın şehadetine işaret eder. Topun kendiliğinden arızalanması, o kumandan yahut subayın hastalık sebebiyle vefat edeceğini gösterir.
Top güllelerinin hedefe isabet etmeleri, kumandanların ve diğer idarecilerin tedbir ve nüfuzlarına, kudretlerine delalettir.
Güllerin isabet kaydetmemesi alınan tedbirlerin, verilen emirlerin yanlışlığını gösterir.