Rüyada Tıraş Etmek görmek

Rüyada Tıraş Etmek görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

Nablusi: Bir kimse başını traş ettiğini görse, rüya sahibi uyanıklığı halindeki adetine raci olur. Saçı kesmek tabiri de böyledir.
Başını traş ettiğini gören kimse Allah-ü Teala'nın uğrunda malını sarf eder. Başını traş, yaz mevsiminde olursa ve adeti de yaz günlerinde başını traş etmekse, o kimse için meydana gelecek menfata bazen de rahata, baş ve göz ağrılarından şifa bulmağa delalet eder.
Bir kimse başının kış mevsiminde traş edilmiş olduğunu görse, bazan üzüntü ve şiddete, ödenmesi lazım gelen borca ve hastalığa, Bazen de traş olmayacak yeri traş etmek, meyvelere gelecek afet ve şiddete ve üzerine lazım gelen tazminata delalet eder.
Başı traş etmek, emaneti eda etmeye ve korkudan emin olmaya delalet eder. Saçı kesmekle böyledir.
Hac'da başını traş etmek, borcu ödemeye ve bununla beraber fetih ve zafere nail olmaya delalet eder. Hac'da saçını kesmek, korkudan kurtuluştur. Haccın gayrısında başını traş etmek iyilikte önceki tabirden aşağıdır.
Rüyada başını traş eden kimse şiddet ve meşakkat içinde yahut borç altında ise ondan halas olur. Bazıları da, zengin kimse mevsimsiz başını traş etiğini görse, fakir olur, dediler. Borçlu ise Allah'ın izniyle borcunu öder. Bazan da, bu rüya, o kimsenin perdesinin yırtılıp sırrının meydana çıkmasına, hile veya ölüm sebebiyle reisinin işten azledilmesine delalet eder.
Rüyayı gören silah taşıyan birisiyse o kimsenin gücü ve heybeti gider.
Zengin ise malına noksanlık gelir. Borçlu ise borcu ödenir.
Başının traş edilmiş olduğunu görse, düşmanına zafer bulur. İzzet ve kuvvete nail olur.
Başını saçlarını kestiğini gören kimse makam ve rütbesinden ve iktidardan düşer. Kendi başını traş ettiğini gören bir hastalığa yakalanır.
Başını traş etmek adeti olan kimsenin başını traş olmuş görmesi kendisi için iyi ve hayırlıdır. Kendi eliyle başını traş ettiğini görse, borcunu öder.
Bir kimse, bir kadının başının yolunmuş ve traş edilmiş olduğunu görse, o kadını kocası boşar yahut herhangi bir sebepten dolayı aralarında bir ayrüık meydana gelir.
Kadın rüyada saçını kocasının kestiğini görse, kocası kendisini eve hapseder. Kanatları kırılınca uçmayan kuşun yuvasında kaldığı gibi.
Bir kadın, rüyada saçını kesmek için birisinin kendisini çağırdığını görse, o kimse kadının kocasını kendisinden gizli olarak başka bir kadına davet eder. Rüyayı gören kadınla diğer kadın arasında bir anlaşmazlık ve münakaşa meydana gelir.
Hanımının örülmüş saçının kesilmiş olduğunu görmesi, o kadının ebediyyen çocuk doğurmayacağına delalet eder.
Rüyada kendi saçını kestiğini görse kuvveti kesilir. Sakalını yarısının traş edilmiş olduğunu görmesi fakirliğine, mevki ve şöhretini gitmesine delalet eder.

Kendi sakalını, tanımadığı genç birisinin traş ettiğini görse, mevki ve rütbesi bildiği bir düşmanı veya düşmanının adaşı yahut düşmanının benzeri tarafından elinden alınır. Sakalını traş eden ihtiyarsa, mevkii asılsız kahredici biri tarafından elinden alınır.
Sakalının traş edildiğini görse, sefahat uğrunda geçiminin haram olmasına ve malının kıymetinin gitmesine delalet eder. Tabirce traş etmek, yolmaktan iyidir.
Yüzde ayıp ve leke bırakmadan yolmak, işlerinin bazısının iyi gitmesine ve o iyilikle de meşakkat olmasına delalet eder.
Bir kimse sakalını avucunun içine alıp arta kalanını kesmesi, malının zekatını vermesine delalet eder.
Bir kimse rüyada amcasının sakalmı tutup hepsini kestiğini görse, amcasının bütün mirası kendisine kalır.
Amcasının sakalından bir şeyi yediğini görmesi, yediği miktarca mirasa nail olur.
Rüyada sakalı traş mal ve rütbenin gitmesine delalet eder. Bazan da, sakal traşı, hileye, yahut ziraata gelecek afet ve noksanlığa, yahut rüya sahibinin çocuk yahut hanımının aniden ölmesine delalet eder, dediler.
Uyanıkken traş olduğu gibi başını traş ettiğini ve bundan hoşlandığını ve insanlar arasında çıkıp gezdiğini gürse zengin olur ve ailesinin hizmetinde bulunur.

Harpte olan kimsenin saçı uzadığı halde traş etmeye niyeti olmadığını görmesi, esir olmasma veya başının kesilmesine; harpte değilse, malı gider ve ayıbı meydana çıkar yahut reisinden ayrılır.
Bazıları da, harpte, hacda veya hac aylarında başını traş ettiğini görse, bu rüya günahı için kefarete, borcunu ödemeye, üzüntü ve kederden kurtulmaya delalet eder.
Bazı tabirciler, bu zamanların dışında görülen rüya, o kimsenin reislikten azledilmesi ve malının zayi olmasıdır. Bazıları da, rüyayı görenin babası varsa vefat eder ve malı gider, bazıları ise, o kimsenin anası varsa ölür, dediler.
Bir kadın rüyada başını traş ettiğini görse, kendisinin veya "kocasının ölmesine ya da gizli olan ayıbının meydana çıkmasına delalet eder. Bazı tabirciler, o kadına kocası tarafından hayır isabet eder, dediler.
Bıyığını traş ettiğini veya bıyığının kesildiğini görse, ona bir hayır gelir.
Bir kimse rüyada başını ve sakalını tamamen traş ettiğini görse hasta ise hastalığından, borçlu ise borcundan, üzüntülü ve kederli ise bunlardan halas olur. Bazıları da, bu rüya kötüdür dediler.
Ensesini traş ettiğini gören kimsenin haberi olmadan borcu ödenir.
Karnının kıllarını traş ettiğini gören kimseye borcunu ödemek için Allah-u Teala bir şey ihsan eder ve durumunu düzeltir.
Otla kasığının kıllarını döktüğünü görse zengin ise malı ve devleti gider. Bazıları da, mülk almakla malı gider, dediler. Fakir ise zengin olur ve fakirlikten kurtulur. Kullandığı otun kılların bazısını döküp, bazısını dökmediğini görse, sıkıntısının bazısından kurtulur yahut mal ve devletinin bazısı gidip bazısı kalır.
Usturayla kasığını traş ettiğini gören kimse hanımından bir hayra kavuşur. Bu rüyayı kadın görse kocasından bir hayra kavuşur.


Seyyid Süleyman: Bkz. Kıl.