Rüyada Terazi görmek

Rüyada Terazi görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: terazi ve ölçek görmek iman güzelliğine, söz ve işinde adaletten ayrılmamaya, borcu ödemeye, adağını yerine getirmeye, usta yahut mühendise delalet eder.


Diyanet: Rüyada bir terazi görülmesi; hâkim ile tabir olunur. Rüyada doğru tartan, hassas ve yeni bir terazi görülmesi; o mıntıkada âdil bir hâkimin bulunduğuna işaret eder. Kişinin rüyasında bir teraziyi doğru tartmadığını görmesi; o bölgede bulunan hâkimin âdil birisi olmadığına yorumlanır. Kirmânî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bir terazinin okunun kırıldığını görmesi; o yerde bulunan hâkimin öleceğine işaret eder.


Nablusi: Rüyada görülen terazi, ölçeğe delalet eder. Terazi ve ölçek ise, imana, sözünde ve işinde adalet etmeye delalet eder. ölçek bazen de içinde bulunan şeyi muhafaza ettiğinden dolayı zevceye delalet eder.
ölçek ve terazi, borcu ödemeye ve nezrini yerine getirmeye delalet eder. Ruhlu denen teraziyi görmek, mühendis ve binaya delalet eder.
Değirmen terazisi görmek, kendisi temiz, kazanç, hareket ve himmetçe bayağı bir kimseye delalet eder.
Altın tartmak için kemikten mamul bir nevi terazi görmek, kötürüm veya dilsiz bir çocuğa delalet eder. Misk tartılan teraziyi görmek, gafletten uyarmaktır, korkutmaya ve nezrini yerme getirmek için nefsini hesaba çekmeye delalet eder.
Terazi, kadı ile de tabir edilir. Eğer terazi yeni olursa, o şehrin kadısı İslam hukukunu iyi bilir.
Terazinin kefeleri kadı'nın işitmesidir. Paralar kadı'nın kulağında, hasımların sözleri toplandığı gibi terazinin gözünde toplanan iki hasım mesabesindedir. Gramlar, hükümlerin halledildiği adil şahitler mesabesindedir.
Rüyada gökten kendi üzerine bir terazi indiğini gören kimse, hakkı arayan bir kimse olduğuna delalet eder. Bazı tabirciler gramlar kadı'nın ilim ve hukuk bilgisidir. Eğer terazinin gramları çok ve tamam olursa kadı hukuk bilgisinde sahib-i selahiyettir. Eğer az ve eksik olursa, kadı hüküm vermekte aciz bir kimsedir, dediler.
Terazinin direği kadı'nın kendisidir. Çivisi, onun hükümranlığıdır.
İp ve zincirleri kadı'nın yardımcı ve vekilleridir. Terazinin halkası kadı'nın dilidir. Kefeleri, kadı'nın işitmesidir. Kefelerin delik olması kadı'nın rüşvet kabul ettiğine, kefelerin gözlerinin sağlam olması, rüşvet kabul etmemesine delalet eder. Eğer terazinin dili sağ tarafa meylederse, kadı davacı tarafına meyleder. Eğer sol tarafa meylederse, kadı davalıya meyleder.
Bir kimse rüyada kadı'nın para tarttığını görse, kadı yalan yere yapılan bir şahitliği kabul eder ve onunla hüküm verir.
Bir kimse elinde terazi olduğunu görse, o kimsenin sünnete uygun bir şekilde hareket ettiğine delalet eder.
Rüyada Allah (C.C.)'ın, kendisini hesaba çekerek amellerini teraziye bıraktığını ve iyiliklerinin kötülüklerine galip geldiğini gören kimse, dünya işlerinde, nefsini ve amelini hesaba çeker ve onun için Allah (C.C.) katında büyük bir ecir ve sevap vardır.
Kıyamet terazisi sırların meydana çıkmasına, delil getirmesine, ferahlık ve sevincin meydana gelmesine, düşmana galip gelmeye, adalet ve insafa delalet eder. Rüya sahibi mahkeme halinde bulunsa ve amel terazisi ağır gelse, mahkemeden kurtulur. Eğer amel terazisi hafif gelirse, zarara düşer.
Terazi mutlaka alim, sultan ve Kur'an gibi kendisine uyulan ve onunla hidayete erişilen her şeydir. Bazan terazi, rüya sahibinin diline delalet eder.
Bundan dolayı terazide görülen doğruluk ve bunlardan başka şeyler, rüya sahibinin doğruluk, yalancılık, hıyanet ve emniyetine aittir.
Alaftar terazisi, hazinenin bekçisi ve yetkili memurdur.
Kefeleri merkep derisinden olan terazi, ticaret ve alış - verişinde her yönüyle emniyet edilen tüccar ve esnafa delalet eder.


Seyyid Süleyman: Rüyada terazi görmek; hakimle tevil olunur. Hassas, doğru ve yeni bir terazi, dindar ve adil bir hakimle ve fakih (islam hukukçusu) ile yorumlanır. Terazinin gözü; hakimin kulağı, dirhemler, ona arz olunan davalar, terazinin oku; hakimin adaletidir. Boş terazi kefelerinin müsavi (eşit) olduğunu görmek; hakimin adil davranacağına işaret eder. Terazinin yanlış tarttığını görmek ise, bu yorumun zıddıdır.
Kirmani demiştir ki: Terazi okunun kırılması, hakim veya müftünün ölümüdür.
Cafer-i Sadık bu rüyayı şunlarla tabir ediyor: Hakim, alim, mühendis fakih, doğru ve yanlış hüküm.