Rüyada Tencere görmek

Rüyada Tencere görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Kürsüsünde oturan alime, kuvvete, düşmana galip gelmeye, kadına, Tencere bazen hastaya, tahsildara, vergi memuruna, bakan yahut yargıca, İçinde çor.a, yemek yahut et bulunan tencere ağız tadı ile yenilecek hayırlı rızka delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Kaab, Tabak, çanak, Çömlek, Tava.)


Diyanet: Evinde hastası bulunan bir kimsenin rüyasında evinde bir tencere olduğunu ve birtakım kimselerin o tencerenin etrafında toplandıklarını görmesi; o kimsenin evinde bulunan hastasının öleceğine, bir kimsenin rüyasında kendi tenceresinden yediğini görmesi; o kimsenin ecelinin yakın olduğuna yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir tencereyi değiştirdiğini görmesi; o kimsenin ev sahibinin değişeceğine, kişinin rüyasında bir tencerede etli yemek pişirdiğini görmesi; o kimsenin menfaat görebilmesi için bir kişiyi görevlendireceğine, eğer tencere kaynamıyorsa bu menfaatin haram olacağına işaret eder.


Nablusi: Rüyada tencere görmek, kürsü üzerinde oturan alime delalet eder.
İçinde et v.s. bulunan tencere, ondan yiyen kimse için faydalara delalet eder.
Ayaklı tencere, kocasından boşanmış kadına delalet eder.
Tencerenin kaynaması, o kadının boşanmasına delalet eder.
Tencere, malını bütün insanlar için özellikle komşularının istifadesine sunan bir adamdır. Tencere, ev işlerini gören kimsedir.
Tencerede bulunan fazlalık ve eksiklik gibi şeyleri sen ev işlerine bakan kimseye nisbet et.
Rüyada hasta kimsenin evinde — altında ateş yandığı halde içinde ne olduğunu bilmediği— kaynayan tencereyi görmek, tencerenin bulunduğu ocak hastanın yatağına; ateşin alevlenmesi, hastanın sıkıntı çekmesine; tencerenin kaynaması, hastanın ıstırabına delalet eder. Eğer ateş tencerenin altından gitse veya sönse hastanm hastalığı gider.
Tencere, hastanın kendisidir.
Bir kimse rüyada ateş yakarak, içerisinde et veya başka yemek bulunan bir tencereyi üzerine koyduğunu görse, menfaati için bir adamı teşvik eder. Çünkü tencere ev işlerine bakan birisiyle tabir edilir. İçerisindeki pişen eti yediğini görse temin ettiği menfaatin helal mal olduğuna, eğer et pişmemiş ise haram olduğuna, teşvikin de gıybetten ibaret olduğuna delalet eder.
Eğer tencereden bir şey yediyse, o kimsenin o gibi şeylerden n-zıklanmasına, bir şey aldıysa, haram olduğuna, teşvikin de gıybetten ibaret olduğuna delalet eder.

Eğer tencereden bir şey yediyse, o kimsenin o gibi şeylerden rızık-lanmasma, bir şey aldıysa, o kimsenin o gibi şeylerden faydalanmasına ve kendisine düşen malı yığmasına delalet eder.
Tencerede et ve yemek olmasa, o kimse fakir bir kimseye kudretinin yetmeyeceği ve kendisinden hiç bir şekilde faydalanamayacağı bir hizmeti teklif eder.
Tencere, kuvvete ve düşmana galip gelmeye delalet eder. Bazan tencere Allah (C.C.)'m mukadderatına razı olmaya delalet eder.
Tencere Arap olmayan bir kadındır Onunla bir şey pişirdiğini gören kimse, sultan veya Arap olmayan bir melik tarafından büyük bir mala erişir.
Tencere içinde bulunan çorba ve et, münakaşa ve düşmanlık olmayan şerefli bir nzıktır.


Seyyid Süleyman: Tencere, ev sahibine veya onun yakın bir akrabasına işaret eder. Evindeki tencerenin etrafına bir takım insanların toplandığını görenin hastası varsa, ölür. Tencerenin değişmesi, ev sahibinin değişeceğine delalettir. Bir hastanın kendi tenceresinden yediğini görenin, eceli yakındır. Tencerede etli yemek kaynadığını gören, menfaati için birini harekete geçirir. Kaynamıyorsa, haramdan fayda sağlar. Tencerede et yoksa, bir fakire takati haricinde teklifte bulunur.