Rüyada Tavuk görmek

Rüyada Tavuk görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya:

 • Güzel ama ahmak kadına, kadın hizmetçiye;
 • Tavuk kanı akıtmak bir cariyeyle cinsi münasebette bulunmaya,
 • Kadının kavuk kanı akıtması misafir gelmesine;
 • Tavuk bazen asil ve neşeli yahut çocuk sahibi bir kadına yahut hazmı kolay rızka;
 • Tavuk eti şifaya, kaddadı ve yelesi mala,
 • Siyah tavuk bekar cariyeye,
 • beyaz tavuk hayırlı bir kadına,
 • Toplu gezinen yahut çöplükte görülen kavuklar düşük ahlaklı kadınlara,
 • Sağlıklı birinin yanına tavuğun girmesi hastalanmasına,
 • hastanın yanına girmesi şifa bulmasına,
 • Tavuğun ezan okuması hayırsızlık, ölüm ve şerre yahut ayak takımının söz sahibi olmasına;
 • Tavuğun yumurtladığını görmek bir çocuğunun olmasına delalet eder.


  Molla Cami: Rüyada tavuk görmek, ahmak ve güzel bir kadındır. Bazı tabirciler de, tavuk, hizmetçidir, dediler. Bir tavuk boğazladığını gören kimse evlenir.Tavuk avladığını gören kimse hazmı kolay olan helal rızka nail olur.Tavuk etini yediğini gören kimse mal elde eder. Bir kimse rüyada tavuğu evinde ötüyor görse, o kimse belalı ve isyankar ve yalan söyleyen birisi olduğuna işarettir.Bir kimse rüyada siyah bir tavuk boğazladığını görse, bekar bir kızla evlenir. Bazen de, tavuk yetimleri terbiye eden ve onlara sadaka toplamak süprüntüleri açan menfaati! bir kadına işarettir.Tavuklar, zelil ve hakir kadınlardır. Rüyada görülen tavuk, neşeli ve asil bir kadındır. Çöplükte eşinen tavuk, asaletsiz ve alçak bir kadındır.Bazen de tavuk, çocuk sahibi bir kadındır. Rüyada tavuğun, hasta plan kimsenin yanına girmesi afiyettir. Piliçlerinin görmesi hakkındaki tabir de böyledir. Tavuğun sağ adamın yanına girmesi veya tavuğuna sahip elması, üzüntü ve kederin gitmesine ve sevinç ve refaha ve nimetler ile yardımgörmeye işarettir. Piliçler, rahatlatıcı elbise; şiddet halinde bulunan kimse için şiddet ve gamdan kurtulmaktır.Evinde sayılmayacak derecede çok tavuk olduğunu gören kimsenin amir olmasına, zenginliğine ve korkusunun gitmesine işarettir.


  Diyanet: Bir kimsenin rüyasında bir tavuk görmesi; o kimsenin sempatik, bir hanımla (bir erkekle) tanışıp dost olacağına, kişinin kuluçkaya yatmış veya civciv çıkarmış bir tavuk görmesi; o kimseni mesut ve bahtiyar günler geçireceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında tavuk eti yediğini görmesi; o kimsenin malının ve parasının artacağına, kişinin rüyasında bir tavuk tarafında gagalandığını görmesi; o kimsenin tiksindiği ve sevmediği bir erkeği (bir kadının) yardımına muhtaç olacağına, kişinin rüyasında bir tavuk kestiğini görmesi; o kimsenin sevdiği insanlardan ayrı düşeceğine v uzun süre onların hasretini çekeceğine delalet eder


  Nablusi: Rüyada tavuk görmek, ahmak ve güzel bir kadındır. Bazı tabirciler de, tavuk, odalık cariye veya hizmetçidir, dediler.
  Bir tavuk boğazladığını gören kimse bir cariyenin bekaretini giderir. Tavuk avladığını gören kimse hazmı kolay olan helal rızka nail olur. Tavuk etini yediğini gören kimse arab olmayan esirlerden mal elde eder.
  Bir kimse rüyada tavuğu veya tavusu evinde ötüyor görse, o kimse belalı ve isyankar ve yalan söyleyen birisi olduğuna delalet eder. Bazıları da, tavuk ve onun yele ve kanadı menfaatlı maldır, dediler.
  Bir kimse rüyada siyah bir tavuk boğazladığını görse, bekar bir cariyeyle evlenir veya onun bekaretini giderir. Bazan da, tavuk yetimleri terbiye eden ve onlara sadaka toplamak için gayret gösteren ve süprüntüleri açan menfaatlı bir kadına delalet eder.
  Tavuklar, zelil ve hakir kadınlardır.
  Rüyada görülen tavuk, neşeli ve asil bir kadındır.
  Çöplükte eşinen tavuk, asaletsiz ve alçak bir kadındır ve o tavuğun piliçleri zinadan meydana gelen çocuklardır. Bazen de tavuk, çocuk sahibi bir kadındır.
  Rüyada tavuğun, hasta olan kimsenin yanma girmesi afiyettir. Tavuğun piliçlerinin girmesi hakkındaki tabir de böyledir.
  Rüyada tavuğun ezan okuması şer, hayırsızlık ve ölümdür. Bazan da, sağ adamın yanına tavuğun girmesi, o kimsenin tavuğa muhtaç olacağı bir hastalığa yakalanmasından korkulur.
  Bazen de tavuğun sağ adamm yanına girmesi veya tavuğuna sahip olması, üzüntü ve kederin gitmesine ve sevinç ve refaha ve nimetler ile yardım görmeye delalet eder.
  Piliçler, rahatlatıcı elbise, şiddet halinde bulunan kimse için şiddet ve gamdan kurtulmaktır. Evinde sayılmayacak derecede çok tavuk olduğunu gören kimsenin reis olmasına, zenginliğine ve korkusunun gitmesine ve devletinin makbul olmasına delalet eder.


  Seyyid Süleyman: Ebu Said'ül Vaaz'ın kavline göre tavuk, güzel bir kadınla tabir olunur.
  İbn-i Şirin ise aynı rüyayı cariye ve hizmetkarlarla, piliçleri onların çocuklarıyla tabir ediyor. Çok sayıda tavuğa sahip olduğunu gören, bir cemaate reislik eder. Tavuk eti ve tüyü, maldır. Tavuk kestiğini gören, bekar bir cariye ile evlenir. Piliç kestiğini görenin hizmetkarlarının çocukları bir musibete uğrarlar. Felaketle karşılaşırlar.
  Kirmani diyor ki: Sahip olduğu tavukları bir yere kapattığını gören, ni'mete kavuşur.
  Cabir'ül Mağribi'ye göre tavuk, güzel ve fakir bir kadındır. Siyah tavuk diğerlerinden daha iyidir. Evine giren tavuğun yumurtladığını gören, güzel bir kadından mal temin eder. Piliçleriyle beraber tavuk tuttuğunu gören, evlat sahibi olur.
  İsmail El Eş-as şöyle diyor: Piliç görmek; üzüntüye işarettir.
  Cafer-i Sadık için rüya, güzel ve sadık cariye vehizmetçidir.

 •