Rüyada Tavan görmek

Rüyada Tavan görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya:

 • Değerli bir adama;
 • Ahşap tavan gururlu, toprak tavan mütevazi insana, beton tavan kaba saba insana;
 • Tavanın çökmesi afete yahut evin erkeğinin vefatına,
 • Tavandan üzerine bir şey düşmesi korku ve üzüntüye,
 • tavanda görülen çatlaklık gün ışığı yahut gökyüzzü görülürse hayra, manevi derecelere,
 • Tavandan su damlaması gözyaşına,
 • Tavanın hasar görmesi nimetin azalmasına,
 • Açık renkli ve berrak tavan mutululuğa ve iç huzuruna;
 • kirli ve koyu renk tavan iç sıkıntısına,
 • Tavana çıkıp oradan inememek hapse girmeye delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Tavanarası.)


  Molla Cami: Rüyada görülen tavan kadri yüce bir adamdır. Eğer tavan ağaçtan ise o gururlu bir adamdır. Rüyada tavanı kendi üzerine düşüyor gibi gören kimseye kadri yüce bir kimse tarafından korku erişir.Bir evin tavanından kendi üzerine toprak düştüğünü ve elbiselerine dokunduğunu gören kimse korkudan so a mala nail olur.Eğer rüyada evin tavanının ağacının kırıldığını görse, gökten inecek bir afet ve bela sebebiyle ev sahibinin ölecegine işarettir.Bir kimse rüyada evinin tavanına girdiğini ve oradan gökyüzünün görülmez olduğum görse, o kimsenin evine hırsız girer ve eşyalarını çalar.Bir kimse evinin tavanının yıkıldığını görse ev sahibinin öleceğine işarettir.Bir kimse rüyada evinin damladını görse o evde bir hasta veya bir ölü üzerine ağlanacağına işarettir. Rüyada evinin tavanında olduğunu ve oradan inmek istediği halde inemediğini gören kimse hapse gireceğine işarettir.


  Diyanet: Bir kimsenin rüyasında evinin tavanının çöktüğünü görmesi; o kimsenin veya o evde oturanların vefat edeceğine, tavanının aktığını veya damladığını görmesi; o kimsenin bir ölü için ağlayacağına veya bir hastanın şifa bulması için dua edeceğine yorumlanır. Rüyanızda evinizin tavanının toprak veya kiremitlerinin uçtuğunu görmeniz; malınızın elinizden giderek muhtaç duruma düşeceğinize ve elinizde bulunan nimetlerin Allah tarafından elinizden alınacağına, rüyanızda evinizin tavanında ot bittiğini görmeniz; birtakım kimselerin hile ve tuzaklarına maruz kalacağınıza, rüyanızda evinizin tavanının varıldığını görmeniz; istemediğiniz bir işi yapacağınıza delalet eder. Bazı tabircilere göre: Bir kimsenin rüyasında bir evin tavanının yıkılmak üzere olduğunu görmesi; o kimsenin iyi kalpli birisi tarafından korkutulacağına, kişinin rüyasında tavandan toprak döküldüğünü ve elbisesinin kirlendiğini görmesi; o kimsenin eline mal geçeceğine, kişinin rüyasında tavanın direklerinden birisinin kırıldığını görmesi; o kimsenin bir felâkete maruz kalarak evinin halkının vefat edeceğine yorumlanır. İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında evinin tavanına çıktığını ve inmek istediği halde inemediğini görmesi; o kimsenin tutuklanacağına, kişinin rüyasında odasının tavanının başına yıkıldığını ve kendisinin de altında kaldığını görmesi; o kişinin bir musibete maruz kalacağına işaret eder.


  Nablusi: Rüyada görülen tavan kadri yüce bir adamdır. Eğer tavan ağaçtan ise o gururlu bir adamdır.
  Rüyada tavanı kendi üzerine düşüyor gibi gören kimseye kadri yüce bir kimse tarafından korku erişir.
  Bir evin tavanından kendi üzerine toprak düştüğünü ve elbiselerine dokunduğunu gören kimse korkudan sonra mala nail olur. Eğer rüyada evin tavanının ağacının kırıldığını görse, gökten inecek bir afet ve bela sebebiyle ev sahibinin öleceğine delalet eder.
  Bir kimse rüyada evinin tavanına girdiğini ve oradan gökyüzünün görülmez olduğunu görse1 o kimsenin evine hırsız girer ve eşyalarını çalar.
  Bir kimse evinin tavanının yıkıldığını görse ev sahibinin öleceğine delalet eder.
  Bir kimse rüyada evinin damladığını görse o evde bir hasta veya bir ölü üzerine ağlanacağına delalet eder.
  Rüyada yağmurun tavanda bulunan topraklan giderdiği gören kimse fakir olur ve elindeki nimeti gider.
  Rüyada evinin tavanında olduğunu ve oradan inmek istediği halde inemediğini gören kimse hapsedilir.
  Ev üzerinde bulunan kiriş ve kolonlar, münafıkların işlerini üzerine alan münafık bir kimse ile tabir edilir. Eğer o kolon kınlsa mezkur münafık da ölür.
  Rüyada evinin tavanının kendi üzerine düştüğünü gören kimseye bir azap isabet eder.
  Bir kimse rüyada yıldızlann evinin tavanı altmda olduğunu görse o kimsenin tavanı harap olarak yıldızlann görülmesine sebep olur.


  Seyyid Süleyman: Evinin tavanının yıkılması, düşmesi, aileden birinin, muhtemelen hane sahibinin vefatına işarettir. Tavanının aktığını gören, hastalık yahut ölüm sebebiyle ağlar. Kiremit gibi bazı şeylerin gittiğini gören fakir düşer. Tavanın üzerinde ot bittiğini gören, bir takım insanların hilesine kanar. Tavanın yarılması, mekruh, kötü, çirkin bir işe delalettir. Tavanın güzel ve süslü olması sahibinin mevki ve itibarına işarettir.
  Ebu Said'ül Vaaz şöyle diyor: Tahta tavan; yüksek makamdaki birine delalet eder. Tavan direklerinin yıkıldığını görmek; münafık birinin ölümüne işarettir.
  Abdulgani'en Nablusi demiştir ki: Tavan; kıymetli bir kişiyle tabir olunur. Bir evin tavanının yıkılmak üzere olduğunu gören, böyle bir insan yüzünden korkuya düşer. Tavandan dökülen toprağın elbisesine bulaştığını gören, bu sıkıntıdan sonra mala kavuşur. Tavan direklerinden birinin yıkılması, hane sahibinin bir afet yüzünden ölmesidir. Tavanın aralıklarından gökyüzünü görenin eşya-ları, bir akrabası tarafından çalınır. Tavanın üstüne çıkıp, inemeyen; hapse girer. Tavanı tutan direk; münafık (iki yüzlü, gizli kafir) ve makam sahibi biri ile yorumlanır. Bu direğin düşmesi, o şahsın azline işarettir. Tavanın yıkıldığını, ve bunun altında kaldığını gören, bir felakete uğrar, azap görür. Oda tavanın altında yıldızlar görenin, evi yıkılır.

 •