Rüyada Tavaf görmek

Rüyada Tavaf görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Kabe'yı usulüne uygun olarak tavaf etmek sıkıntıdan kurtulmaya, tövbe etmeye, Cehennemden kurtulmaya, adağını yerine getirmeye, ehil olan için önemli memuriyete; Kadının, erkeğin yahut başka bir şeyin etrafında tavaf ettiğini görmek ona aşırı sevgi besleemeye ve akılsızca yapılan işlerden dolayı dünyalık ve uhrev" zarara uğramaya delalet eder.


Diyanet: Günahkâr bir kimsenin rüyasında Kâ'be'yi tavaf ettiğini görmesi; o kimsenin tevbe ederek cehennem azabından kurtulacağın eğer bekâr ise evleneceğine, eğer tüccar ise işlerini genişleteceğine eğer fakir ise zengin olacağına ve eğer zengin ise mal varlığının dal da artacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında hacca gidip Kâ'be'yi tavaf ettiğini görmesi o kimsenin İslâm'ın tarif ettiği şekilde bir yaşantısının olduğuna, Allah tarafından büyük sevaba kavuşacağına, eğer bir korkusu varsa bundan emin olacağına, eğer borçlu ise borcunu ödeme imkânlarına nail olacağına ve eğer fakir ise rızkında genişleme hasıl olacağına işaret eder. Hasta olan bir kimsenin rüyasında Kâ'be'yi tavaf ettiğini görmesi; o kimsenin şifa bulup iyileşeceğine, bekâr bir hanımın rüyasında Kâ'be'yi tavaf ettiğini görmesi; iyi bir erkekle evleneceğine, eğer hamile ise iyi bir çocuk doğuracağına delalet eder.


Nablusi: Rüyada Kabeyi tavaf ettiğini gören kimse köle ise, azad olur. Günahkarsa, Cehennem ateşinden kurtulur. Bekarsa evlenir ve onunla cinsi münasebette bulunur. Yüksek bir göreve ehilse, ona erişir. Bazen de bu rüya: «Adaklarını yerine getirsinler ve o Beyt-i Atiki tavaf etsinler» (Sure-i Hac, ayet 29) mealindeki ayetin işaretince nezrini yerine getirmeye delalet eder.
Rüyada hac farizesini yaptığını ve Beytullahı tavaf ettiğini gören kimsenin emin, temkinli, takva ve abid birisi olduğundan dinine bağlı, gidişatındaki doğruluğuna, Allah tarafından nail olacağı sevaba, korktuğu şeyden emin olmasma, borcunu ödemesine ve emanetleri Müslümanlara teslim etmesine delalet eder.
Bazan Beytullahı tavaf, adaklarını ve üzerine lazım gelen «Kefa-ret-i Yemin» i yerine getirmesine delalet, eder. Bazen de Beytullahı tavaf Müslümanların önderinin emirlerine uymaya delalet eder.
Rüyada kısrak at üzerinde Beytullahı tavaf ettiğini gören kimse, kendisine nikahı caiz olmayan bir kadma yaklaşır.
(*)«Ayetteki Beyti Atik» den Murad Kabe'dir.


Seyyid Süleyman: Kabeyi tavaf eden, hürriyetine kavuşur, tevbekar olur. Bekarsa, evlenir. Fakirse, durumu düzelir. Ehilse, mevki sahibi olur. Zenginse, serveti artar. Bazı tabirciler bu rüyayı adak ve yemin kefaretiyle yorumlarlar.
Rüyasında hacca gidip, Beytullah'ı tavaf ettiğini gören, dinde doğru yol üzerinde olur. Sevap kazanır. Korkularından kurtulur. Borcunu öder. Herkesin hakkına saygı gösterir. Bir rivayete göre rüya sahibi devlet başkanının hizmetine girer.
Kabeyi usulüne uygun olarak tavaf etmeyen, ibadetinde tembel davranır. Halkın Kabeyi tavaf etmesi, o insanların dindarlıklarına işarettir. Tavafın tamam olmadığını görmek; İslama lakayd kalmaya ve günah işlemeye delalettir.
Halkı tavafa davet eden yahut tavaftaki müslümanlara başkanlık ettiğini gören, İslama büyük bir hizmette bulunur. Halkın tavafına mani olan yahut usulünce tavaf edilmesini engelleyen, bid'at çıkarır. Dinin aslında olmayan şeyleri yaymaya çalışır. Devlet başkanı veya üst seviyedeki bir idarecinin halkı tavafa teşvik ettiklerini görmek; hükumetin dine hizmet edeceğine ve İslam aleminin zaferine işaret eder.
Hamile bir kadının tavaf ettiğini görmesi, hayırlı bir evlat sahibi olacağına delalet eder. İhtiyar bir insanın aynı rüyayı görmesi, güzel bir akıbeti haber verir. Hulasaten bu rüya herkes için hayırlıdır ve saadet müjdecisidir. Kabe'yi tavaf ettiğini gören hasta, şifa bulur.