Rüyada Taş görmek

Rüyada Taş görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya:

 • Yerde yahut duvarda görülen taş takı kalpliliğeğe, cehalete, gaflete işsiz kimseye;
 • Bir taşa sahip olmak yahut satın almak, yukarıdaki vasıfta birine galip gelmeye yahut bu itelikte bir kadınla evlenmeye;
 • Taş bazen ölüme,
 • Taş olduğunu görmek dinde bozuklluğa ve katı kalpliliğe, felç olmaya yahut ölmeye,
 • İnsanların üzerine taş yağdığını görmek katı kalpliliğe ve insanlara salınacak vergiye,
 • Gökten düşen taşın parçalanarak bunların evlere dağılması umum musibete,
 • Bekarın taşa binmesi evlenmesine, boynunataş asılması üzüntüye,
 • Yeşil ve diğer değerli taşlar güzel sanatlara, rızık ve geçime;
 • Taşçı, takı kalplilerin başına, insanların büyüklerine yaklaşamaya delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Çakıl, Taşlamak, Taş direk, Taş Temel.)


  Diyanet: Rüyada taş görülmesi menfaate yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında evinin içinde büyük bir taşın bulunduğunu görmesi; o kimsenin çok yakında büyük bir kişi tarafından menfaat göreceğine işaret eder. Rüyanızda sokağınızda veya yolunuz üzerinde bir taşın var olduğunu görmeniz; eğer memur iseniz derecenizin yükseleceğine ve eğer ticarî işlerle meşgul iseniz gelirinizin artacağına, eğer ev hanımı iseniz kocanızın size olan sevgisinin çoğalacağına delaletle tabir olunur. Rüyanızda kapınızın önünü kapatıp dışarıya çıkmanızı engelleyecek kadar büyük bir taşın olduğunu görmeniz; sizin yakın akrabalarınızın birisinden büyük bir mirasa konacağınıza yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir mahallede yığılmış taşlar görmesi; o kimsenin bir taraftan nişan veya düğün haberi alarak çok sevineceğine, bir kimsenin rüyasında herhangi birisini taşladığını görmesi; o kimsenin düşmanları tarafından bir kötülük yapılmak üzere izlendiğine, kişinin rüyasında taş satın aldığını görmesi; o kimsenin maddeye (paraya) olan düşkünlüğünden dolayı şeref ve itibarını zedeleyecek birtakım hareketlerde bulunacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında birtakım küçük taşları toplayıp bir yere yığdığını görmesi; o kimsenin para biriktirmeye başlayıp çok kısa zaman içinde bir ev sahibi olacağına, bir kimsenin rüyasında bir taşın üzerinde oturduğunu görmesi; o kimsenin yakınlarından ve ahbaplarından beklediği yardımı içinde bulunduğu şu günlerde fazlasıyla göreceğine işaret eder.


  Nablusi: Rüyada yerde veya duvarda görülen taş, ölüme delalet eder. Bazan da, katı kalplilere, gafillere, cahillere ve işsizlere delalet eder. Çünkü filozoflar cahili taşa benzetmişlerdir. Bundan dolayı taşa sahip olduğunu veya satın aldığını ya da taş üzerinde bulunduğunu gören kimse, zikredilen vasıftaki kimselere zafer bulur. Yahut bu vasıfları taşıyan bir kadınla evlenir.
  Taş olduğunu gören kimse Allah'a asi, kalbi katı ve dini bozuk olur. Hasta ise ölür. Bunlar olmazsa, felç hastalığına yakalanır ve bundan dolayı hareketi mümkün olmaz.
  Gökten yer üzerindeki herkese taş yağdığını veya canilere yağdığım gören kimsenin kalbi katı olduğuna veya o yer halkına dağıtılacak vergiye delalet eder.
  Gökten düşen taşın kırılıp parçaları evlere sıçrasa, musibet ve belaların o şehire dağılmasına delalet eder. Şöyle ki, kimin evine o taşm parçalarından bir parça girse, o kimsenin evine bir musibet girer. Eğer halk kıtlık içerisinde iseler kıtlığın devamından sakınılıp akibetinden korkarlar. Güya o taş öyle bir şiddetli şeydir ki, onun büyüklüğü, şiddeti ve durumu nispetince o yere'böyle bir şiddet ve zarar erişir.
  Gökten bir muhit halkı üzerine çok taşların atılması, veba, yahut çekirge, dolu, rüzgar, yağmur ve borç gibi şeylerden o yere gelecek azaba delalet eder. Taşlan, yahut dağı naklettiğini gören kimse müşkül işlerle uğraşır.
  Taşa bindiğini gören kimse bekar ise evlenir.
  Boğazma taş asıldığım gören kimseye üzüntü ve keder erişir.
  Baston ile taşa vurduğunu ve taş yarılıp ondan su aktığını gören kimse fakir ise zengin, zengin ise zenginliği artar. Bazan hazmı kolay olan rızıkla rızıklanır. Bazen de taşlar, ibadet eden ve zahid insanlara delalet eder.
  Bir melik, yanında taş olduğunu görse, kıymetli taşlardan malının çokluğuna delalet eder. Abid kimsenin yanında taş görmesi, memleketinde aşikare yapacağı kerametiyle şehir halkını sulamasına delalet eder.
  Taşın kendisinden kaçıp kendisi de taşın arkası sıra gittiği halde ona vurduğunu gören kimse sakındığı ve alakası olmayan bir işle itham edilir.
  Taş, insanın malını kullanmasından men edilmesine delalet eder. Bazen de taş, yer haşerelerinin yuvasına delalet eder.
  Değirmen taşları, alimlere, çocuklara, zevcelere ve mala delalet eder. Bundan dolayı değirmen taşına sahip olduğunu gören kimse ilim ve lezzete nail, mal ve silahla düşmana galip olur.
  Değirmen ve levazımatından olan su taşı v.s. gibi faideli şeylere sahip olduğunu gören kimse, ana, baba, efendi, hoca, kardeş, eş, akraba, dost ve emlak gibi kıymeti yüce olan şeylerden menf aata nail olur. Bazan da, rüyayı görenin yolculuğu çok olur.
  Bahsi geçen taşlardan birisini yüklense ve ondan bir ağırlık his-setse, hissettiği yükün ağırlığı ve hafifliği miktarınca kalbi katı birisinden üzüntüye düşer.

  Yeşil taş gibi faideli taşlar, göz ve kulak ağrısına, doktora, alime, rütbe sahibine, rahata, geçime, menfaata ve faideli sanata delalet eder.


  Seyyid Süleyman: Kirmani demiştir ki: Rüyada taş ve kaya görmek; mal ve büyük bir adamla tabir olunur. Rüyasında sert kayalara veya taşlara malik olduğunu gören, büyük bir şahıs vasıtası ile makam sahibi olur. Şayet bu taş yahut kaya yumuşak ise, rüyayı gören mal kazanır. Beyaz bir taşın düştüğünü gören, iyi huylu bir adamla dost olup, ondan hayır ve menfaat sağlar. Düşen taş sarı ise, rüya sahibi hilekar bir kimse ile dost olur. Kırmızı taş, dinsiz bir adamla münasebete işaret eder. Siyah taş, münafık, dinden uzak, iki yüzlü bir insanla iş yaparak ondan herhangi bir suretde mal kazanmaya delalettir.
  Rüyasında taşlar toplayan, yolculuktan mal kazanır. Ova yahut boş bir yerden taş toplayan, hile yaparak para elde eder. Elindeki taşı başka bir taşın üzerine koyan, malını kötü bir yolla başkasına verir. Küçük taşlar gören, mal biriktirir. Ufak taşları kimse görmeden cebine koyan, hırsızlık yapar. Parlak, cilalı mermer vb. taşlar; helal ve kolay kazanılacak mala, eğri büğrü ve adi taşlar; haram mala ve müşkülata, sıkıntıya işarettir.
  Rüyasında bir insana taş attığını gören, ona iftira eder. Taş isabet ederse o şahıs zarar görür.
  Halid'ül İsfahani diyor ki: Büyük kayalar; merhametsiz insanları temsil ederler. Rüyasında bir kayayı koparmak isteyen; müşkül, zor, zahmetli bir işe başlar. Kayadan bir parça koparamazsa o işten menfaat görmez.
  İri bir kayanın düşmesi, o civarda büyük bir zatın ölümüne, fitneye yahut çekirge vb. bir afata delalettir. Bir taşın üstüne at biner gibi binen, bekarsa; evlenir veya zor bir işe başlar. Bir kayaya değnek ile vurarak su çıkarttığını gören, fakirse; zengin olur. Bu rüya herkes için iyidir.
  Boynunda bir taşın asılı olduğunu gören, zarara uğrar. Bir kayaya yahut taşa dayandığını gören, büyük bir zata dayanıp, rahat eder. Taşı başının üstünde götüren bir şahsın hizmetine girerek hayır ve menfaat sağlar. Bir kayayı devirmeye çalışan, devlet idarecilerinden biriyle kavga eder. Kayayı devirebilirse, düşmanına galip gelir. Bir kayanın üzerinden tekrar tekrar geçtiğini gören, mühim bir zattan talep ettiği şeye kavuşur.
  Ebu Said'ül Vaaz bu rüyayı şöyle tabir ediyor: Kaya; sevinç ve rahat geçimdir. Küçük taşlar mal ve ilimdir. Çakmak taşı, kudretli bir meliktir. Siyah taş ve kaya, katı kalpli biridir.
  Kirmani, küçük taşları; rüya sahibinin etrafındakilere, bir rivayete göre ulemaya nispet ederek yorumluyor.
  Halid'ül İsfahani yukarıdaki yorumlarına ilaveten şunları söylüyor: Semadan inen bir kuşun ufak taşları toplayarak üstüne attığını gören, ilim tahsil eder yahut fayda görür. Küçük taşları koynuna koyan veya yuttuğunu gören ya alimler zümresine katılır yahutta zenginler arasına girer. Ufak taşları denize atan; malını denizde kaybeder.
  Taşları kuyuya atan, malını evlilikte yahut başka bir kadınla harcar. Taşla kuş vuran, teşebbüs ettiği işte muvaffak olur. Küçük taşla birini taşlayan, o insanın aleyhinde konuşur. Kulağına ufak bir taş girdiğini gören, üzüleceği bir söz duyar.
  Abdulgani'en Nablusi'nin bu rüya hakkındaki yorumu şöyle: Kaya görmek; büyük bir zat, sabırlı bir kadın, sebat, tedbir, uzun ömür, mertebe, itibar, ucuzluk, unutkanlık, bina, at, merkep vb. bir hayvanla tabir olunur.
  Bir memlekette birçok kayalar görmek; ucuzluğa delalettir. Bir kayanın üstüne çıkmak, dağa çıkmak gibidir. Dağlardan kopmuş kaya parçaları; azl edilmiş idareciler, vefat eden devlet büyükleri yahutta cehaletle yorumlanır.
  Bir kayaya rahatlıkla çıkan, arzusuna kolaylıkla erişir. Bazı tabirciler taşı, ölüyle yorumlamışlardır. Rüyasında taş olduğunu gören, merhametsiz ve dinsiz olur. Hasta ise, vefat eder. Hasta değilse, felç olur. Gökten yere taş düştüğünü görmek; zalim bir idareciyle yorumlanır. Bu taşın parçalanarak evlerin üstüne dağılması, bütün halkın zulme uğrayacağına ve musibete duçar olacağına, büyük bir felaketle karşılaşacağına işarettir. Gökten taş yağması veba, fırtına vb.ne delalet eder. Taş taşıdığını gören, güç bir işe girer.
  Malının yanında taş görenin, mücevherleri çoğalır. Bir din büyüğü yanında taş görse, kerametleri aşikar olur.
  Değirmen, taşı; alim, evlat, evlilik, izzet ve zaferdir.
  Küçük taş parçaları; ya servet yahutta felakettir. Birinin kendisine bir avuç çakıl taşı verdiğini gören, o kimseden para alır. Evinde çakıl taşları gören, zengin olur.
  Yukarıda yorumlarını beyan ettiğimiz büyük ta-bircilerin bu rüya hakkındaki diğer yorumları şöyle: Bir kayayı oyan, zor bir işe başlar. Kaya rüyada mevkie delalet ediyorsa, bu uzun zaman devam eder. Zevceye işaret ise, kadın kanaatkar ve sabırlıdır. Taş katı kalpli, tembel, cahil ve gafil adamları da ifade eder. Rüyasında taşla vurulan, ftiraya uğrar. Gökten çakıl taşlarının yağmasını o memleket için büyük servet ve refahla tabir edenler de vardır.

 •