Rüyada Takunya görmek

Rüyada Takunya görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Yolculuğa, ortağa, evin hanımına, dosta, dadıya, Takunya satın aldığını fakat onunla yürüyemediğini görmek evlenmeye, yürümek ise evlenmeye, Takunya kayışının kopması yolculuğu iptal etmeye, Tek takunya ile yürümek eş ve dosttan ayrılmaya, Takunya takvayya, tövbe etmeye de delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Takunyacı,Terlik.)


Molla Cami: Rüyada görülen takunya, zevce, dadı, dost, ortak ve yolculuktur.Rüyada takunya satın aldığını ve onunla yürümediğini gören kimse, bir kadınla evlenir. Onlarla yürüyen kimse kara yoluyla uzak bir yere yolculuk yapar. Rüyada takunyalarının kayısının kırıldığını gören kimse, yolculuğu terkeder.Rüyada tek takunya ile yürüdüğünü gören kimse, kocası veya ortağından ayrılır. Rüyada takunyalarını çıkardığını gören kimse, memur olur.Rüyada takunyalarını kaybettiğini gören kimsenin, bineği çalınır.Rüyada takunyalarının düştüğünü gören kimsenin, hanımının tutumu zemmedilir. Müşterek takunyalar, kız çocuğuna işarettir. Takunyalar gümüşten olursa, saldırgan bir kadınla; ağaçtan olursa, karıştırıcı bir kadınla, töbir edilir.


Nablusi: Rüyada görülen takonya, zevce, köle, dadı, dost, ortak ve yolculuktur.
Rüyada takonya satın aldığını ve onunla yürümediğini gören kimse, bir cariye satın alır. Veya bir kadınla evlenir. Onlarla yürüyen kimse kara yoluyla uzak bir yere yolculuk yapar.
Takonya kadınla tabir edildiğinde, o kadının hal ve durumu tabirce takonyanın rengine muvafıktır. Şöyle ki, eğer takonyanın rengi yeşil olursa, o kadın saliha ve mütedeyyine; siyah olursa, zengin; sarı olursa, hasta; kırmızı olursa, bezeklidir.
Rüyada takunyalarının kayışının kırıldığını gören kimse, yolcula-ğu terkederek mukim olur.
Rüyada yamalı bir takonya giydiğini gören kimse, diğer bir kocadan çocuğu olan bir kadınla evlenir.
Rüyada ökçesiz bir takonya gören kimsenin hanımı, hamile kalmaz.
Rüyada tek takonya ile yürüdüğünü gören kimse, kocası veya ortağından ayrılır.
Rüyada ayakkabılarını dikiciye verdiğini gören kimse, bir kadına pezevenklik yapar.
Ayakkabılarının suya düştüğünü ve kaybolduğunu gören kimsenin, hanımı ölür. Eğer ayakkabısını bulsa veya sudan çıkarsa o kimsenin hanımı ölüme yaklaştıktan sonra hastalığından kurtulur.
Rüyada takunyalarını çıkardığını gören kimse, memur olur. Çünkü Cenab-ı Hak: «Haydi papuçlannı çıkar. Çünkü sen mukaddes vadi, «Tuva» dasuı» (Sure-i Ta'ha, ayet 12) mealindeki ayet işaretince, Musa (A.S.
)'m velayete nailiyeti, Firavun ve kavmine galibiyeti, papuçlannı çıkardıktan sonra olmuştur.
Rüyada takunyalarını kaybettiğini gören kimsenin, eşek veya bineği çalınır. Rüyada takonyalannm düştüğünü gören kimsenin hanımının tutumu zemmedilir.
Müşterek takonyalar, kız çocuğuna delalet eder.
Rüyada, alametli, nişanlı, yeni, birbirlerine uygun, düzgün ve henüz kayışları takılmamış bir takonya giydiğini gören kimse, bakire bir kızla evlenir.
Eğer takunyalarla mahallede dolaşırsa, o kimse bir kadınla cinsi münasebette bulunur.
Takonya ile azimli bir şekilde yürüdüğünü gören kimse, hac yolculuğuna çıkar.
Takunyaların kayışının kesildiğini gören kimse, kefaletten kurtulur.
Takonyalar gümüşten olursa, saldırgan bir kadınla; ağaçtan olursa, kanştırıcı bir kadmla, sığır derisinden olursa, arap olmayan bir kadınla, at derisinden olursa, arap olan bir kadınla, yırtıcı hayvan derisinden olursa sultanların zalim hanımlariyle tabir edilir.
Takonya ile yürürken tekinin ayağından çıktığını gören kimse, kardeşinden veya ortağından ayrılır.
Keten takonyalar mesture ve Kur'an okuyan bir kadına delalet eder. Takonya erkek kardeşe de delalet eder. Takonyanın kardeşe delalet edeceği de söylenmiştir.
Rüyada takonya görmek, günahkar için tevbeye veya düşmanlıklara veya alamet ve nişana yahut sırrını gizlemek arzusunda bulunan kimsenin, sırrını açıklamasına delalet eder.

Bir kimse cam ve billurdan olan takonya üzerinde yürüdüğünü görse, o kimsenin adi ve sözünde sebat ve devamı olmayan münafık, koğucu ve bu durum ile meşakkat içinde bulunan bir adam olduğuna delalet eder.


Seyyid Süleyman: Rüyada ağaçtan imal edilmiş takunya görmek; fakirlikle yorumlanır. Takunya giydiğini görenin, hizmetkarlarıyla arası bozulur veya onlardan ayrılır. Takunyası yananın, hizmetkarı vefat eder. Ayağına demir nalın giyen, hizmetkarlarına hakim olur.
Ebu Said'ül Vaaz'a göre, ağaç nalın; münafık bir kadınla tabir edilir. Bu takunyayı giyen, böyle iki yüzlü fitne ve fesat bir kadınla evlenir. Giymez ise zararı yoktur.