Rüyada Su Arkı görmek

Rüyada Su Arkı görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Bakınız; Suyolu.


Nablusi: Rüyada su arkı görmek, han, dükkan, san'at ve yolculuk gibi rızkın geleceği yerlere ve sebebine delalet eder. Bazan, bostanları sulamakla beraber suyu olduğundan çekmesine binaen yara ve çıbanlara delalet eder. Bazen de sulamağa ve yolcuların gittiği yola delalet eder. Çoğu kere, boğaza delalet eder. Çünkü boğaz vücudun su kanalıdır.
Rüyada su kanalı halkın hayatına delalet eder, eğer umum halk için olursa. Yahut yapanın hayatına delalet eder, eğer hususi olursa.
Bir su akıntısı ki, bir adam onu kapatıp orada boğulmazsa tabirce nehir akıntısı gibi değildir. Ancak, rüyada hasseten ona sahip olan bir kimse için güzel hayattır, eğer suyun akacağı yerden dışarı taşmaz ise, eğer akacağı yerden sağ ve sol taraflara taşarsa, o yer halkı için üzüntü ve kederdir. Su kanalı evler arasında akarsa, suyu tatlı ve saf olursa yine tabir teiniz bir hayattır. Bazı tabirciler, bir kimse rüyada akan bir suya sahip olsa reislik ve nıenfaata nail olur, dediler.
Bir kimse rüyada çöp ve süprüntü ile dolu bir kanal görse halbuki onu yıkayıp onda olan şeyi temizlese, o kimse pamuk kullanarak kendisini temiz tutar. Ayağından su aktığını görse, o kimsenin vücudunda su toplanır.
Bir kimse rüyada bir .şehrin dışından içine doğru bir kanalla temiz su aktığını ve halkın o sudan içerek Allah (C.C.
)'a hamd ettiklerini ve Kaplarını doldurduklarını görse, o zaman da şehir halkı veba ve taun hastalıklarına düşmüşlerse onlardan halas olurlar. Allah'ü Teala Hazretleri onlar.n.hayatlarını kurtarır.
Eğer onlar bir şiddet ve sıkıntı içinde iseler, Allah-ü Teala onlara ya devamlı yağmur veya yiyecek ya da rızıklarında ucuzluk ve bolluk, genişlik, yaşayışlarında refah ihsan eder.
Eğer onlarda zikrolunan şeylerden birisi yoksa Allahü Teala (C.C.) onlara alış verişlerinde çok mal ihsan eder. Ve satılmayan mallarına revaç verir.
Mezkur kanalın suyu bulanır, tuzlu yahut kanalın haricine, taşar ve halka zarar verirse, kış mevsiminde nezle, yaz mevsiminde sıtma gibi salgın hastalığın halka arız olmasına, yahut yolculuk ve gurbette bulunanlardan kendilerine çirkin bir haberin gelmesine ya da haram zenginlik ve habis mala delalet eder. Fakat mezkur kanalın sadece kendi evine yahut, dükkanına aktığını görse, rüyanın tabiri o suyun temiz, saf ve mutedil bir şekilde akmasıyla rüya sahibine aittir.
Bir kimse bir kanalın bostan veya tarlasına aktığını görse, bekar ise, evlenir yahut bir cariye alarak onunla cinsi münasebette bulunur. Eğer kendisinin hanımı ve cariyesi varsa, tostan ve tarlası da gelen suyu içtiyse veya hoşlanın nebatatı bitti ise, o kimse zevce veya cari-yesiyle cinsi münasebette bulunur ve gebe kalırlar.

Ev içinde görülen kan kanalı o evde bulunan kadının bozukluğuna delalet eder.
Suyu kanalından çıkararak halka zarar verdiğini görmek, bir taraftan halk üzerine gelecek ve onlarda yayılacak kötü ve yaramaz haberlere delalet eder.