Rüyada Soyunmak görmek

Rüyada Soyunmak görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya:

 • Ne maksatla olduğunu bilmeden halkın içinde, sokokta soyunmak ve bu durumdan utanmamak gizli şeylerin açığa çıkmasına ve namusuna halel gelmesine,
 • Avret mahalli açık olmaksızın aynı ortamda soyunmak ve utandığını görmek, içinde bulunduğu çirkin ve kötü ddurumdan kurtulmaya, borç ve hastalıktan halasa, korkudan emin olmaya,
 • Yıkanmak, yatmak vb. meşru maksatlar için evinde soyunduğunu görmek afiyet ve mutluğa, eğer avret yerini görüyorsa mekruh bir iş işlemeye;
 • Kendinin başkası tarafından çırılçıplak soyulduğunu görmek, kişiye gelecek şerrin gitmesine delalet eder.


  Molla Cami: Ne için soyunduğunu bilmeden, avret yeri açık olduğu haldeutanmadan sokak içinde ve halk arasında soyunduğunu gören kimsenin bu rüyası iyi değildir. Onun bir kısım gizli sırları açığa çıkar ve namusuna halel gelebilir. Ancak avret yeri açık olmayan ve giyecek bir şey bulamadığınıgören ve bu halinden utanan kimse de kötü şeylerden kurtulur, hasta ise Allah şifa verir, borçlu ise borcunu öder ve korktuğundan emin olur.Bazı tabirciler, soyunmak, zulümdür, demişlerdir. Rüyada ölüyü soymak, rüyayı görenin hanımını boşamaya zorlanmasına, yolculuğa, günahtan tövbe edip temizlenmeye işarettir.


  Diyanet: Bir kimsenin rüyasında anadan doğma soyunduğunu görmesi; o kimsenin günahlarından kurtularak sevaba kavuşacağına delalet eder. İslâm'a tam anlamıyla bağlı bir kişinin rüyasında soyunduğu görmesi; o kimsenin hayır ve menfaat göreceğine, keder ve sıkıntılarından kurtulacağına işaret eder. Asi ve günahkâr bir kimsenin soyunduğunu görmesi; o kimsenin keder ve sıkıntıya kalmakla birlikte rezil ve rüsvâ olacağına delalet eder. Memur veya işçi olan bir kimsenin rüyasında soyunduğunu görmesi; o kimsenin görevine son verileceğine, kişinin rüyasında sırtındaki elbisenin zorla çıkartılarak çıplak kaldığını görmesi; o kimsenin işinden olacağına, eğer zengin bir kimse ise; o kimsenin malının elinden çıkacağına, eğer hasta birisi ise; hastalığının daha da ağırlaşacağına yorumlanır. Evli bir kadının rüyasında kendisini çıplak olarak görmesi; o kadının kocasından boşanacağına delalet eder. Eğer çarşıda halkın arasında çıplak kaldığını görürse; kendisine veya kocasına büyük bir musibetin isabet edeceğine yorumlanır.


  Nablusi: Ne için soyunduğunu (iyilik, kötülük, taat, isyan v.s.) bilmeden rüyada soyunmuş olduğunu görmek, eğer soyunduğu yer sokak içerisi ve halkın bulunduğu yer ise, şayet üzerinde bazı elbisesi olduğu halde avret yerinin açık olmasiyle ve bu durumdan da utanmıyorsa o kimsenin izlediği şeyleri aşikareye çıkar ve namusuna halel gelir ve bu rüyada hayır yoktur.
  Soyunması yine aynı olup ancak avret mahalli açık bulunmaz ve kendisi de bu halinden utanmayıp üzerine de herhangi bir elbisesi yoksa, o kimse içerisinde bulunduğu çirkin ve kötü şeylerden selamete çıkar, hasta ise Allah şifa verir. Borçlu ise Allah borcunu ödemeye fırsat verir ve korktuğundan onu emin kılar. Üzerinde elbiselerden bir -şey olmazsa, ümit ettiği bir kimseden ümidini keser, yahut bulunduğu devlet ve izzetten azledilir. Yahut tuttuğu bir iş bozulur.
  Bu tabirler avret yerinin açık ve halinden utandığı zamandadır. Eğer avret yeri açık değilse, düşmanlarının dağılmasiyle, selamet ve afiyete kavuşmasına delalet eder. Bazı tabirciler de soyunmak, zulümdür, demişlerdir. 1
  Rüyada ölüyü soymak, rüyayı görenin hanımım boşaması için cebredilmesine, malmda zulüm meydana gelmesine, yolculuğa, tevbeye ve günahtan temizlenmeye ve İslama ihtidaya delalet eder.

 •