Rüyada Siyah Renk görmek

Rüyada Siyah Renk görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

Molla Cami: Rüyada her şeyde görülen siyah renk ululuğa ve mala işarettir.Adeti olan kimsenin rüyada siyah giymesi, ululuğa ve siyah giymek alışkanlığı olmayan kimsenin rüyada siyah giymesi ise üzüntü ve kedere işarettir.İbn-i Şirin (R.A.), rüyada görülen her siyah şey maldır, derdi. Bundan dolayı bir kimse rüyada siyah ve kısa boylu bir kadınla evlendiğini görse, o kadının siyahlığı malının çokluğuna, boyunun kısalığı da ömrünün kısalığınaişarettir. Rüyada görülen siyah renk parlak olursa rüya sahibinin amiri tarafından nail olacağı izzet ve yüceliğe işarettir.Bazı tabirciler rüyada siyah renk görmek makbul değildir, dediler.Bedendeki siyahlık ululuğa işarettir. Bazen de bu rüyanın sahibi büyük bir kusurda bulunur veya o kusur kendisine nisbet edilir. Yahut ana ve babasına asi olur. Eğer rüyada yalnız yüzünün kararmış otduğunu görse, rüya sahibinin yalancılığına ve dininden döndüğüne işarettir.Eğer bir kimse rüyada siyah bir şeyin beyaz olduğunu görse o kimsenin güzel bir isimle anılmasına ve günahlardan pak olmasına ve küfürden so a imana gelmesine işarettir. Rüyada yalnız ellerinin beyaz olduğunu görmek Salih kimseler için keramet zuhur etmesine ve düşmanlarına galip gelmesine ve büyüklere yaklaşmasına ve meliklerin diliyle haberleşmesine ve sanının yücelmesine işarettir.Beyaz renk siyah bedende alacalık hastalığının meydana gelmesine işarettir.


Diyanet: Bir kimsenin rüyasında yalnız yüzünün kararmış olduğunu görmesi; o kişinin yalancılığına ve dininden döndüğüne yorumlanır.


Nablusi: Rüyada her şeyde görülen siyah renk ululuğa ve mala delalet eder.
Adeti olan kimsenin rüyada siyah giymesi, ululuğa ve siyah giymek alışkanlığı olmayan kimsenin rüyada siyah giymesi ise üzüntü ve kedere delalet eder.
İbn-i Şirin (R.A.), rüyada görülen her siyah şey maldır, derdi. Bundan dolayı bir kimse rüyada siyah ve kısa boylu bir kadınla evlendiğini görse o kadının siyahlığı malının çokluğuna, boyunun kısalığı da ömrünün kısalığına delalet eder.
Bir kimse rüyada diğer bir kimsenin kendisine siyah bir köle hediye ettiğini görse, o kimse rüya sahibine bir çuval kömür hediye eder.
Rüyada görülen siyah renk parlak olursa rüya sahibinin sultan tarafından nail olacağı izzet ve yüceliğe delalet eder.
Bazı tabirciler rüyada siyah renk görmek makbul değildir. Çünkü arapça siyah anlamına gelen «ESVET» kelimesinde kötülüğü anmak vardır, dediler.
Bedendeki siyahlık ululuğa delalet eder. Bazan da bu rüyanın sahibi büyük bir kusurda bulunur veya o kusur kendisine nisbet edilir. Yahut ana ve babasına asi olur. Bazan da rüya sahibinin el ve ayakları çatlar. Bazan da bu rüya, sahibinin iştiyakının artmasına delalet eder.
Eğer rüyada yalnız yüzünün kararmış olduğunu görse, rüya sahibinin yalancılığına ve dininden döndüğüne delalet eder.

Eğer bir kimse rüyada siyah bir şeyin beyaz olduğunu görse o kimsenin güzel bir isimle anılmasına ve günahlardan pak olmasına ve küfürden soma îmana gelmesine delalet eder.
Rüyada yalnız ellerinin beyaz olduğunu görmek salih kimseler için keramet zuhur etmesine ve düşmanlanna galip gelmesine ve büyüklere yaklaşmasına ve meliklerin diliyle haberleşmesine ve şanının yücelmesine delalet eder.
Beyaz renk siyah bedende alacalık hastalığının meydana gelmesine delalet eder.
Sudan halkının hepsi kötülük ve Habeş halkının hepsi muhabbettir.